Proběhla v tisku zpráva o účasti ministra Hermana na sjezdu a podpora Sobotky tomuto kroku. Byly vydány Benešovy dekrety, tyto měli ochránit a vyřešit vztah Českého národa k obrovské křivdě. Nikdy v minulosti naše vlast nebyla tak blízko a v takovém ohrožení suverenity a státnosti jako nyní. Vznik superstátu EU by svým způsobem byl příčinou zániku České republiky a prvním krokem je účast našich politiků na snaze o zrušení Benešových dekretů. Dalším signálem o této snaze je také vyjádření z Maďarské strany o zájmu na zrušení Benešových dekretů. Tyto jsou důležitým dokumentem svazujícím ruce snahám o zrušení těchto jistot daných Benešovými dekrety. Myslím, že našičti více →

16 celkem, 16 dnes ..

Přátelé jsem zmaten z našich politiků. Byl to omyl nebo vyhověli nátlaku insolvenčních správců? V rámci mé praxe se mi ozvali klientky a žádaly o pomoc. Údajně jim nebylo vyplaceno výživné Insolvenčním správcem, jejich partněři jsou v režimu oddlužení. Začal jsem hledat příčinu a informace podané insolvenčními správci kde byli pokládány dotazy na odůvodnění. Odpovědi byli zavádějící. Nyní jsem se dobral příčin proč k tomuto dochází. Nyní vyjmenujeme důsledky pro matky samoživitelky. 1) Zastavena výplata výživného – tedy finanční omezení matky a dítěte. 2) Možné zastavení výplaty dávek na základě nevypláceného výživného- matka je povinna podat trestní oznámení pro neplacení výživného. Toto je podmínka pročti více →

45 celkem, 9 dnes ..

Zloději vládnou a poctiví se bojí Anabáze pokračuje Beztrestně kradou a my se bojíme Před rokem jsem napsal článek – Zloději vládnou a poctiví se bojí. Bohužel jak se vyvíjí společnost jsem dospěl k názoru , že je nutné oprášit a doplnit svůj předchozí článek.To co jsem zažíval v té době se nejenom nezměnilo. Naopak zhoršilo. Je hrůzné jak naši vrcholní politici bez morálky a skrupulí ničí naši vlast. Jak vysávají majetek nás všech , jen k vlastnímu obohacení. Jak zavírají a obviňují ze zločinů nevinné, kteří se jim postavili na odpor.Nakonec Ti kteří kradou nejvíce, ukazují na nás obyčejné občany a obviňují nás ,čti více →

63 celkem, 1 dnes ..

 Tomio Okamura vizionář či podvodník.   Usnesení 69. zemského sněmu strany Moravané 69. Zemský sněm strany Moravané, který se uskutečnil v sobotu 9.září 2017 v Kojetíně, mimo jiné: Schválil rozšíření prozatímního vedení strany o dalšího člena Schválil Dohodu o spolupráci ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 20.a 21. října 2017 mezi stranou Moravané a hnutím Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, včetně dodatku této Dohody (pro 15, zdržel se 1, proti 0) Schválil změnu termínu konání 9.sjezdu strany na sobotu 30.9.2017, sjezd se uskuteční ve Vracově Jednal o další spolupráci v rámci evropské politické strany European Free Alliance Delegovalčti více →

437 celkem, 1 dnes ..

Vážení přátelé , odpůrci, Občané. Včera jsem se dostal do diskuse na FB. Téma byli hrdinové. Psali tam příspěvky kdo jak je a není hrdina. Jako shodou náhod, jsem dnes sledoval pořad o rozsudcích smrti v padesátých a šedesátých letech. Zde očití svědci mluvili o popravách jak probíhali . Jak se Tito lidé chovali při procesech. Ve vězení a během poprav. Popisovali brutální popravy v politických procesech. Nebudu rozvíjet diskusi o otázce viny či neviny. Jde mi o způsob popsaných poprav. Politickému nezlomenému odsouzenci zpřísnili trest tak, že byl k popravě určen jako poslední a sledoval popravy všech odsouzených. Každá poprava probíhala tak , žečti více →

60 celkem, 0 dnes

  Dostal jsem se k případu kdy se rozešli rodiče dětí. Po svém rozchodu matka nezvládla péči o děti. Chlapec a dívka byli odebrány a umístěny do Klokánku, tedy zařízení pro děti potřebující okamžitou pomoc. Otec v tomto zařízení pracoval a takto se o tomto opatření dozvěděl. Okamžitě začal činit kroky ke svěření dětí do péče. Denně byli s dětmi v kontaktu. OSPOD v Lovosicích při městském úřadě nepovažoval za nutné uvědomit o situaci ani Otce ani další příbuzné. Otci se podařilo získat souhlas s péčí o syna. Z administrativních důvodů se začala protahovat jednání o převzetí dcery do péče. V tuto chvíli vstupuje dočti více →

96 celkem, 0 dnes

Náš volený zástupce náš dobrodinec. Žádal jsem o přijetí jako občan Hejtmana Ústeckého kraje pana Bubeníčka. Protože se nedařilo setkání dojednat, obrátil jsem se s žádostí o pomoc na paní senátorku Dernerovou. Paní senátorka požádala o mou schůzku. Kraj si vyžádal body k jednání. Dodal jsem body jednání . Nejedná se mi o trestní odpovědnost. Jedná se mi o skutečnost aby si kraj plnil své povinnosti na úseku kontroly a dohledu. Hejtman Oldřich Bubeníček, KSČM od 2012 1. náměstek hejtmana Martin Klika, ČSSD od 2016 2. náměstek hejtmana Stanislav Rybák, KSČM od 2012 3. náměstek hejtmana Jaroslav Komínek, KSČM od 2016 4. náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna, ČSSD od 2016 5.čti více →

88 celkem, 0 dnes