Blíží se volby. Lidé blázní. Mnozí ztrácejí i poslední zbytky rozumu. Pokud ho kdy měli nebo ho už neztratili dříve. A tak koukám a vidím dnes a denně množící se lavinu úplně přiblblých reklamních mott a sloganů ze všech stran. Když zrovna nevidím toho kolaboranta a podvodníka Zaorálka hlásat na plakátu cosi o velkých platech, nebo pomatenou madam z ODS, jak hlásá, že nepatříme na východ, ale na západ, když přitom patříme do Čech, na Moravu a do Slezska nebo další protagonisty billboardů, před kterými si normální člověk jen odplivne jako před jasnou podvodnou lží a manipulací, plácne se mi před ksicht na každým kroku přiblblá ačti více →

5,204 celkem, 9 dnes ..

Tak jsem si přečetl manipulační výblitky z havloidního Svobodného Fóra /Forum24 (příloha viz níže). Za normálních okolností a v normálním světě by bylo zcela zřejmé, že vydání jakéhokoliv politika, veřejného činitele při trestné činnosti by mělo být automatické a bez diskusí. To je jedna z věcí, které občanské hnutí Referendum ČSR prosazuje ve svém programu, plnou trestní i hmotnou odpovědnost každého za porušení Ústavy a zákonů. Jenom, že by nesmělo být v případu vydání Babiše tolik obrovských „Ale“! 1)  Nežijeme v normálním světě, normální společnosti a za normálních okolností. Česká republika není ani z daleka spořádanou ani demokratickou společností s právem a spravedlností na svém místě. 2) Babiščti více →

1,374 celkem, 1 dnes ..

. Co znamená název “ Velkej Hajzl“ ? → Velkej hajzl je zjednodušená přezdívka pro systém celosvětové globalizační mafie, složené z kmotrů bankovních, politických, ekonomických a konspiračních mafií a tajných služeb a s takovou mocí, že mění celé vlády, politiku i zákony ke svému obrazu, prospěchu a potřebě. → V našem případě všechny ty síly a lidi, kteří v naší zemi spáchaly podvodný převrat a pseudo-revoluci v roce 1989. → V našem případě to znamená všechny ty síly a lidi, kteří ovládají naši zemi, politiku, ekonomiku, zákony, silové složky a mediální mafii do dnes a naplňují plány „Velkého hajzla“ na dlouhá desetiletí dopředu. → Hlavní základčti více →

338 celkem, 0 dnes

Tento další bod ze 14 bodů Programu občanského hnutí Referendum ČSR se mi zdá nejdůležitějším, protože vystihuje dnešní velmi špatný volební systém a tím i podstatu špatného vládnutí a i hospodaření v našem státě dnešními i bývalými politickými stranami v našem dvoukomorovém parlamentu a v „našich“ vládách. Nyní nezáleží stranám, ať již na straně tzv. levice nebo pravice, o prosazení občana, jako takového, ale na jejich politických ideologiích nebo programech, které nezahrnují celkové spektrum naší společnosti v našem státě. Já osobně jsem pro PLNOU DEMOKRACII, ale ta se velmi liší od nynější naší NEPŘÍMÉ DEMOKRACIE, prosazované většinou politických stran. PLNÉ REFERENDUM v naší vlasti nelze uskutečnit pod taktovkou určitých skupinčti více →

257 celkem, 1 dnes ..

Tento bod patří k nejdůležitějším součástem našeho běžného života, proto nemohu a ani nechci něco dodávat k tomuto programovému bodu občanského hnutí Referendum ČSR. Jsou zde vystižena fakta, se kterými se i ztotožňuji a každý normálně myslící občan našeho státu by je měl podporovat. Říká se, že kdo má pod palcem tvoření zákonů, má i MOC! Proto jsou v programu Referendum ČSR zakotveny tři body těchto mocenských nástrojů. Na nynější dobu jsou velmi radikální a velmi se od nynějších státních mocenských praktik liší! Hlavně v tom, že nyní v našem státě moc nepatří lidu, ale stranám a mafiím!!! Moc politická ….. V Ústavě máme, že zákonodárná moc pochází zčti více →

212 celkem, 0 dnes

  Bezpečnost občana je jedním ze základních pilířů existence státu. Je to princip proč si občané stát vůbec zřizují. Při vnějším ohrožení je toto úkolem armády daného státu, která má zabezpečit suverenitu státu a bezpečí občanů před nepřítelem. Je tedy zcela logické, aby toho taková armáda byla schopna. Proto musí být vynaloženy takové náklady, aby byly zajištěny všechny potřeby a předpoklady pro to, aby mohla armáda státu takový úkol splnit. Ilegální migranti Řešení ilegálních migrantů je v současné době velmi silný problém. Nicméně je řešitelný tou nejjednodušší cestou. Zakotvením pravidla do navrhované nové Ústavy, nejvyššího zákona jednou větou. „Ilegální imigrant při zachování základního sociálního zabezpečeníčti více →

102 celkem, 1 dnes ..

Dobrý den vážení spoluobčané, oznamuji Vám, že se dne 7. 9. 2017 koná od 10,30 hodin tisková beseda, kterou společně pořádá Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka a občanské hnutí REFERENDUM ČSR – Republiku zpátky občanům. Ústředním tématem budou parlamentní volby. Vystoupí zástupci obou organizací. Beseda se koná na adrese K Hrušovu 2, Praha – Štěrboholy, areál Čechofrachtu. Potvrďte prosím svoji účast na email: sekretariat@sprrsc.cz Jste srdečně vítáni Michal Sandr – redaktor                              V Praze dne 2.9.2017 327 celkem, 1 dnes ..čti více →

327 celkem, 1 dnes ..

Každý z nás si myslí, že evropská unie je jiná, než jsme do ní vstupovali, jako suverénní a z větší části soběstačný stát. Není to ale pravda. Evropská unie má stále stejnou politiku, jenom již uplynula doba našeho hájení. Nyní vyvstává pravá tvář její politiky k nám a hlavně jejich hlavních představitelů, Německa a Francie. Vždy v naší politice, protože jsme malým státem, záleželo na dobré a účelné strategii našich vedoucích představitelů. Ne nadarmo se říkalo, jaký je hospodář, takové je hospodářství. Taková politika byla, je a i bude. Postupem času se naši politici vlivem Evropské unie dostali do, z jejich strany, neřešitelné situace. Rozhodnout něco samostatně bez podpory EUčti více →

159 celkem, 1 dnes ..

Tuhle mi jeden říkal, že takhle se politika a politická kariéra nedělá. To je špatně. S lidmi musíš tak, abys je nenaštval, nemůžeš říkat pravdu do očí, naštvou se a nebudou vás volit. Hm, sedím a přemýšlím nad tím. A myslím, že se s obsahem prvního odstavce zásadně neztotožním, protože to vidím naprosto jinak. Občanské referendum jsem nestvořil jako politiku, tudíž politiku ani já ani ti, co se k nám hlásí, dělat nemůžeme a to ani špatně ani dobře. Občanské referendum je v podstatě analýza, souhrn myšlenek, jak to ve skutečnosti je a jak to ve skutečnosti není. Poukazuje na chyby a na to, co ječti více →

704 celkem, 0 dnes

Taková maličkost jako slovo „ALE“ a co vše to způsobí. Existuje důvodné podezření, že je vyvoláváno nejstarším virem na světě co kráčí s člověkem, co člověk je, lidskou blbostí. Blbec totiž musí mít na vše Ale, i kdyby si ho měl vymyslet. Víme, že jaderné elektrárny jsou velmi vysokým rizikem pro celou planetu, ale stejně je pořád stavíme, spouštíme a ohrožujeme se ve své vlastní existenci. Víme, že se krást nemá, přesto dnes pomalu přímo i nepřímo krademe, co můžeme, jako straky, hloupě i sofistikovaně a ještě chceme vyznamenání. Víme, že zabíjet se nemá, ale stále se mezi sebou vraždíme jako termiti, co sežerou co potkajíčti více →

552 celkem, 1 dnes ..