Vážení přátelé. Dnes si dovolím malé zamyšlení nad svými předchozími články a naším programem. Zveřejnil jsem již mnoho článků o korupci, rozkrádání, zpronevěrách a zneužívání pravomoci úřední osoby. Páni politici rozkrádají a úředníci skutky kryjí, či dokonce se podílejí přímo na zkreslování dat a údajů. Je tedy nasnadě , že jediným způsobem je náprava radikálním způsobem. Jak donutit politiky s vlivem a mocí se zříci svých zisků? Jak je donutit aby se zřekly získávání majetků v rozporu se zákonem? Jeden příklad za vše. Je zvolena nová starostka , po té co udala starostu pro zpronevěru. Přitom chudák nechal opravit obecní majetek pouze se dopustil pochybeníčti více →

166 total views, no views today

Zloději vládnou a poctiví se bojí. Beztrestně kradou a my mlčíme. Vypovím Vám dnes jeden případ z mnoha porušení zákona v našem městě a postup při jeho řešení. Nejde mi v tomto případě o naše město. V tomto článku se zamýšlím nad celkovým stavem Naší společnosti. Co jsme vlastně dopustili a jak to řešit? Jak obrovský objem prostředků musel být rozkraden. Jedinou cestu vidím v možnosti změny navrhované Občanským Referendem. Jde o úmysl napravit špatné bez mocenských požadavků. Ne jako v případě jiných subjektů, které říkají co je potřeba , avšak neumí říci jak. Pokud  však již řeknou, tak většinou ani neví co říkají. Vizčti více →

304 total views, no views today

Proběhla v tisku zpráva o účasti ministra Hermana na sjezdu a podpora Sobotky tomuto kroku. Byly vydány Benešovy dekrety, tyto měly ochránit a vyřešit vztah Českého národa k obrovské křivdě. Nikdy v minulosti naše vlast nebyla tak blízko a v takovém ohrožení suverenity a státnosti jako nyní. Vznik superstátu EU by svým způsobem byl příčinou zániku České republiky a prvním krokem je účast našich politiků na snaze o zrušení Benešových dekretů. Dalším signálem o této snaze je také vyjádření z Maďarské strany o zájmu na zrušení Benešových dekretů. Tyto jsou důležitým dokumentem svazujícím ruce snahám o zrušení těchto jistot daných Benešovými dekrety. Myslím, že našičti více →

136 total views, no views today

Přátelé jsem zmaten z našich politiků. Byl to omyl nebo vyhověli nátlaku insolvenčních správců? V rámci mé praxe se mi ozvali klientky a žádaly o pomoc. Údajně jim nebylo vyplaceno výživné Insolvenčním správcem, jejich partněři jsou v režimu oddlužení. Začal jsem hledat příčinu a informace podané insolvenčními správci kde byli pokládány dotazy na odůvodnění. Odpovědi byli zavádějící. Nyní jsem se dobral příčin proč k tomuto dochází. Nyní vyjmenujeme důsledky pro matky samoživitelky. 1) Zastavena výplata výživného – tedy finanční omezení matky a dítěte. 2) Možné zastavení výplaty dávek na základě nevypláceného výživného- matka je povinna podat trestní oznámení pro neplacení výživného. Toto je podmínka pročti více →

124 total views, no views today

Zloději vládnou a poctiví se bojí Anabáze pokračuje Beztrestně kradou a my se bojíme Před rokem jsem napsal článek – Zloději vládnou a poctiví se bojí. Bohužel jak se vyvíjí společnost jsem dospěl k názoru , že je nutné oprášit a doplnit svůj předchozí článek.To co jsem zažíval v té době se nejenom nezměnilo. Naopak zhoršilo. Je hrůzné jak naši vrcholní politici bez morálky a skrupulí ničí naši vlast. Jak vysávají majetek nás všech , jen k vlastnímu obohacení. Jak zavírají a obviňují ze zločinů nevinné, kteří se jim postavili na odpor.Nakonec Ti kteří kradou nejvíce, ukazují na nás obyčejné občany a obviňují nás ,čti více →

133 total views, no views today

 Tomio Okamura vizionář či podvodník.   Usnesení 69. zemského sněmu strany Moravané 69. Zemský sněm strany Moravané, který se uskutečnil v sobotu 9.září 2017 v Kojetíně, mimo jiné: Schválil rozšíření prozatímního vedení strany o dalšího člena Schválil Dohodu o spolupráci ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 20.a 21. října 2017 mezi stranou Moravané a hnutím Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, včetně dodatku této Dohody (pro 15, zdržel se 1, proti 0) Schválil změnu termínu konání 9.sjezdu strany na sobotu 30.9.2017, sjezd se uskuteční ve Vracově Jednal o další spolupráci v rámci evropské politické strany European Free Alliance Delegovalčti více →

866 total views, no views today

Dnešního dne proběhla tisková beseda mezi SPR-RSČ Republikánská strana Miroslav Sládek a Referendem ČSR na téma Volby 2017 a Volba prezidenta. K besedě vydává tiskovou zprávu SPR-RSČ samostatně. K besedě vydává tiskovou zprávu Referendum ČSR Tisková zpráva Referenda ČSR Referendum ČSR bojuje za objektivní, seriózní a rovnoprávný přístup médií vůči všem subjektům, kterého se v dnešní době poněkud zásadně nedostává. Současné mediální mafie preferují zásadně jen vybrané subjekty, jiné naprosto dehonestují a další naprosto ignorují. Ukázkovým příkladem mediálního excesu je například nedávná televizní beseda s Miroslavem Sládkem, jako kandidátem na prezidenta, spáchaná televizí DVTV a nechvalně známou moderátorkou Drtinovou, která manipulačně dehonestovala celý rozhovor, negovalačti více →

330 total views, no views today

Mé příspěvky by se daly rozdělit do dvou částí. Témata již předem připravovaná a témata, která reagují na určitý aktuální podnět. Mohu Vám říci, že těch aktuálních i těch připravovaných témat je v současné době stále více a obyčejný smrtelník a i profesionální novinář je nemůže všechny obsáhnout. Hlavně je to také tím, že každá naše informační složka (rádio, televize, noviny, Facebook, internet, letáky, billboardy) má na konkrétní situaci jiný ÚHEL POHLEDU a tudíž musíte zapojovat nejen svůj selský mozek, ale hlavně si informace i několikrát musíte ověřovat. Nyní před našimi parlamentními volbami se odkrývá a ještě odkryje tolik politických a krimi afér, že nás budečti více →

151 total views, no views today

Tento fakt a nešvar našich poslanců a stran si pokaždé uvědomuji, když se dívám někdy na televizi, když jezdím okolo fotbalové Slavie do zaměstnání, kde visí bilbord ČSSD s fotkou hlavouna, který hlásá o zrušení poplatků ve zdravotnictví a i v praxi. Všechny roky po naší tzv. Sametové revoluci VŠECHNY naše parlamentní strany kecaly, okrádaly nás a vodily nás za nos! Takové to moto „Jsme s Vámi, buďte s námi“ se již dávno stalo jen laciným předvolebním heslem. Protože jsem nedostal od ŽÁDNÉ strany, které se uchází o naše parlamentní křesla patřičnou odpověď na mé životně důležité otázky, BUDU NYNĚJŠÍ VOLBY BOJKOTOVAT, ALE NE IGNOROVAT! K tomuto rozhodnutí mne vedlačti více →

276 total views, no views today

O tomto obrovském riziku jsem již psal před dvěma roky a píši o nich stále. Nyní se zase k tomuto ožehavému tématu vracím. Můžeme se ještě beztrestně ptát, jako před dvěma roky, na zdravotní rizika pro nás Evropany, od nynějších ekonomických migrantů – kolonistů naší Evropy?! Ne nemůžeme se ptát, my se musíme ptát a otevřít tuto Pandořinu skříňku! Hlavně kvůli svým dětem a potomkům!!! A i kvůli tomu, aby se i kvůli této situaci nezhoršovala situace v našem zdravotnictví a i v našem státě! Proto se ptám asi i za vás, kteří tento můj příspěvek budete číst, zkusme si i na tuto otázku společně odpovědět! Těchčti více →

544 total views, no views today