Proběhla v tisku zpráva o účasti ministra Hermana na sjezdu a podpora Sobotky tomuto kroku. Byly vydány Benešovy dekrety, tyto měli ochránit a vyřešit vztah Českého národa k obrovské křivdě. Nikdy v minulosti naše vlast nebyla tak blízko a v takovém ohrožení suverenity a státnosti jako nyní. Vznik superstátu EU by svým způsobem byl příčinou zániku České republiky a prvním krokem je účast našich politiků na snaze o zrušení Benešových dekretů. Dalším signálem o této snaze je také vyjádření z Maďarské strany o zájmu na zrušení Benešových dekretů. Tyto jsou důležitým dokumentem svazujícím ruce snahám o zrušení těchto jistot daných Benešovými dekrety. Myslím, že našičti více →

16 celkem, 16 dnes ..

Přátelé jsem zmaten z našich politiků. Byl to omyl nebo vyhověli nátlaku insolvenčních správců? V rámci mé praxe se mi ozvali klientky a žádaly o pomoc. Údajně jim nebylo vyplaceno výživné Insolvenčním správcem, jejich partněři jsou v režimu oddlužení. Začal jsem hledat příčinu a informace podané insolvenčními správci kde byli pokládány dotazy na odůvodnění. Odpovědi byli zavádějící. Nyní jsem se dobral příčin proč k tomuto dochází. Nyní vyjmenujeme důsledky pro matky samoživitelky. 1) Zastavena výplata výživného – tedy finanční omezení matky a dítěte. 2) Možné zastavení výplaty dávek na základě nevypláceného výživného- matka je povinna podat trestní oznámení pro neplacení výživného. Toto je podmínka pročti více →

45 celkem, 9 dnes ..

Zloději vládnou a poctiví se bojí Anabáze pokračuje Beztrestně kradou a my se bojíme Před rokem jsem napsal článek – Zloději vládnou a poctiví se bojí. Bohužel jak se vyvíjí společnost jsem dospěl k názoru , že je nutné oprášit a doplnit svůj předchozí článek.To co jsem zažíval v té době se nejenom nezměnilo. Naopak zhoršilo. Je hrůzné jak naši vrcholní politici bez morálky a skrupulí ničí naši vlast. Jak vysávají majetek nás všech , jen k vlastnímu obohacení. Jak zavírají a obviňují ze zločinů nevinné, kteří se jim postavili na odpor.Nakonec Ti kteří kradou nejvíce, ukazují na nás obyčejné občany a obviňují nás ,čti více →

63 celkem, 1 dnes ..

 Tomio Okamura vizionář či podvodník.   Usnesení 69. zemského sněmu strany Moravané 69. Zemský sněm strany Moravané, který se uskutečnil v sobotu 9.září 2017 v Kojetíně, mimo jiné: Schválil rozšíření prozatímního vedení strany o dalšího člena Schválil Dohodu o spolupráci ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 20.a 21. října 2017 mezi stranou Moravané a hnutím Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, včetně dodatku této Dohody (pro 15, zdržel se 1, proti 0) Schválil změnu termínu konání 9.sjezdu strany na sobotu 30.9.2017, sjezd se uskuteční ve Vracově Jednal o další spolupráci v rámci evropské politické strany European Free Alliance Delegovalčti více →

437 celkem, 1 dnes ..

Dnešního dne proběhla tisková beseda mezi SPR-RSČ Republikánská strana Miroslav Sládek a Referendem ČSR na téma Volby 2017 a Volba prezidenta. K besedě vydává tiskovou zprávu SPR-RSČ samostatně. K besedě vydává tiskovou zprávu Referendum ČSR Tisková zpráva Referenda ČSR Referendum ČSR bojuje za objektivní, seriózní a rovnoprávný přístup médií vůči všem subjektům, kterého se v dnešní době poněkud zásadně nedostává. Současné mediální mafie preferují zásadně jen vybrané subjekty, jiné naprosto dehonestují a další naprosto ignorují. Ukázkovým příkladem mediálního excesu je například nedávná televizní beseda s Miroslavem Sládkem, jako kandidátem na prezidenta, spáchaná televizí DVTV a nechvalně známou moderátorkou Drtinovou, která manipulačně dehonestovala celý rozhovor, negovalačti více →

278 celkem, 0 dnes

Mé příspěvky by se daly rozdělit do dvou částí. Témata již předem připravovaná a témata, která reagují na určitý aktuální podnět. Mohu Vám říci, že těch aktuálních i těch připravovaných témat je v současné době stále více a obyčejný smrtelník a i profesionální novinář je nemůže všechny obsáhnout. Hlavně je to také tím, že každá naše informační složka (rádio, televize, noviny, Facebook, internet, letáky, billboardy) má na konkrétní situaci jiný ÚHEL POHLEDU a tudíž musíte zapojovat nejen svůj selský mozek, ale hlavně si informace i několikrát musíte ověřovat. Nyní před našimi parlamentními volbami se odkrývá a ještě odkryje tolik politických a krimi afér, že nás budečti více →

105 celkem, 0 dnes

Tento fakt a nešvar našich poslanců a stran si pokaždé uvědomuji, když se dívám někdy na televizi, když jezdím okolo fotbalové Slavie do zaměstnání, kde visí bilbord ČSSD s fotkou hlavouna, který hlásá o zrušení poplatků ve zdravotnictví a i v praxi. Všechny roky po naší tzv. Sametové revoluci VŠECHNY naše parlamentní strany kecaly, okrádaly nás a vodily nás za nos! Takové to moto „Jsme s Vámi, buďte s námi“ se již dávno stalo jen laciným předvolebním heslem. Protože jsem nedostal od ŽÁDNÉ strany, které se uchází o naše parlamentní křesla patřičnou odpověď na mé životně důležité otázky, BUDU NYNĚJŠÍ VOLBY BOJKOTOVAT, ALE NE IGNOROVAT! K tomuto rozhodnutí mne vedlačti více →

219 celkem, 0 dnes

O tomto obrovském riziku jsem již psal před dvěma roky a píši o nich stále. Nyní se zase k tomuto ožehavému tématu vracím. Můžeme se ještě beztrestně ptát, jako před dvěma roky, na zdravotní rizika pro nás Evropany, od nynějších ekonomických migrantů – kolonistů naší Evropy?! Ne nemůžeme se ptát, my se musíme ptát a otevřít tuto Pandořinu skříňku! Hlavně kvůli svým dětem a potomkům!!! A i kvůli tomu, aby se i kvůli této situaci nezhoršovala situace v našem zdravotnictví a i v našem státě! Proto se ptám asi i za vás, kteří tento můj příspěvek budete číst, zkusme si i na tuto otázku společně odpovědět! Těchčti více →

493 celkem, 0 dnes

Antifa a jím podobné organizace vydaly propagační materiály. Všechny jsou stejné, těžko v té snůšce lží, zbabělosti a zvrhlosti hledat něco zvláštního. Ale nejlépe charakterizuje zvrhlost jejich tvůrců a propagátorů plakát, na kterém je žena s hlavou v dlaních. Heslo zní: „ Znásilnění může trvat tak 30 vteřin, ale rasismus trvá navždy. Uprchlíci buďte vítáni, nechme je přijít k nám.“ Nevím k čemu to přirovnat. Něco takového přesahuje hranice lidského chápíní. Něco takového může napsat a rozšiřovat jenom psychopat charakteru masového vraha. Otřesná je i netečnost orgánů činných v trestním řízení. Vždyť takový projev psychopata jednoznačně naplňuje skutkovou podstatu hned několika trestných činů, schvalování ačti více →

58 celkem, 0 dnes

Zemřel Moravan, básník JIŘÍ KUBĚNA Ve věku 81 let zemřel moravský básník Jiří Kuběna, vlastním jménem Jiří Paukrt. Narodil se 31. května 1936 ve Prostějově na Moravě a patřil k našim nejvýraznějším básníkům, sám přitom zdůrazňoval, že k moravským. Za komunismu vycházely jeho básně především jako bibliofilie, strojopisy, samizdaty, případně v časopisech. Po srpnu 1968 nesměl dlouho vydávat svá díla a normalizační izolaci prožil hlavně v samizdatu. Větší příležitosti se Jiřímu Kuběnovi otevřely po pádu komunistického režimu. Po listopadu 1989 vydal řadu knih, včetně devítisvazkového Díla. „Kuběnovo úsilí spojit náboženskou exaltovanost a patos katolického řádu s avantgardními postupy dává jeho poezii apelativní gestaci a dramatičnost,“čti více →

262 celkem, 0 dnes