Najednou lze udělat v Evropě a v Německu pořádek?! Proč takovýto pořádek nelze udělat na stálo!? A NEŠLO UDĚLAT TATO OPATŘENÍ JIŽ DŘÍVE?! My Evropané jsme snad póvl, se kterým si může každý dělat, co chce?! Vždyť zasedání G20 by mělo ukázat Evropu takovou, jaká je! Evropa je v úplném jak morálním, tak i právním rozkladu kvůli nynější nezákonné nelegální migraci a její kolonizaci! Nesmí se stále o chaosu a zmatku v migrační otázce mlčet!!! Tato otázka postihuje všechny země naší Evropy, tedy i nás! Pamatuji si, když měla přijet nějaká „vzácná“ návštěva, jak se za Komančů na vojně stříkal na podzim trávník na zeleno a obrubníky se natíralyčti více →

380 total views, 1 views today

Osobně si myslím, že pojmy PRAVICE A LEVICE vymysleli pomazaní jen kvůli tomu, aby se občané naší vlasti a i naší ZEMĚKOULE rozdělili a nechtěli si vládnout sami! To je vůbec levice a pravice? Vždyť v této době se slévají do jedné velké špinavé rozbouřené řeky, která nás mele, ani nevíme jak!!! JEN KOLIK LEPŠÍCH ZÍTŘKŮ NÁM NAŠI POMAZANÍ A VYVOLENÍ NASLIBOVALI!!! Když si uvědomím, že člověk k plnohodnotnému životu potřebuje obě dvě ruce, jak LEVICI, tak i PRAVICI a obě dvě mají svoji funkci, tak mne popadá vztek, proč tomu není i u našich poslanců! Jen to, že mají funkci, je z toho pravda! Žádná koordinace NEEXISTUJE!!!čti více →

626 total views, 3 views today

Vážení mí přátelé nepřátelé a STRÁŽNÍ ANDĚLÉ! Dnes bych se chtěl s Vámi zamyslet nad nyní velmi diskutovaným a v dnešní době vyškrtnutým slovem ze slovníku tzv. legálních masmédií a to je slovo „ODPOR“! ODPOR může být jakýkoliv. Můžete mít ODPOR k učení, ODPOR k různým jídlům, dokonce i ODPOR k některým lidem! Já osobně si myslím, že nejhorší je však ODPOR k určité situaci a i určitému dění, které se mne nebo nás přímo dotýká! Nyní to, co se děje v naší Evropě s její NEZÁKONOU KOLONIZACÍ, vzbuzuje mezi mnoha evropskými obyvateli velký ODPOR!!! Tento ODPOR považuji za nejzávažnější, protože se dotýká většiny obyvatel našeho kontinentu a tedy i nás! ODPOR situačníčti více →

765 total views, 2 views today

Před nedávnem se mně dostal do rukou výtisk novin Ministerstva práce a sociálních věcí ČR číslo 3 ze dne 14.3.2017, kde mne hned na první straně upoutal titulek „PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SI ZASLOUŽÍ VYŠŠÍ PLATY“! Samozřejmě, že s tímto nadpisem souhlasím, protože mám mnoho svých přátel, kteří v této důležité složce našich státních i nestátních služeb, pracují. Vracím se k tomuto článku jen kvůli tomu, že v tomto článku nám bylo sděleno, že paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová měla nedávno předložit návrh na zlepšení platových podmínek lidí pracujících v sociální službách. Před dvěma dny, tedy 26.4.2017 jsem se však z oficiálních televizních masmédií dozvěděl, že se asi kvůličti více →

366 total views, 1 views today

Vážení mí přátelé, nepřátelí a STRÁŽNÍ ANDĚLÉ. Dnes bych se s vámi chtěl podělit o myšlenky, CO TO VLASTNĚ JSOU HRDINOVÉ? Řekněme si upřímně, že každý z nás máme rádi hrdiny. Již od mládí žijeme jejich životy v různých bestsellerech nebo prožíváme jen některé jejich životní příběhy. Málo kdo si však uvědomuje, že i v nás je alespoň kousíček hrdiny. Vždyť většinou životy, které žijeme, nejsou jednoduché a mnozí z nás jsou hrdiny, aniž by to tušili a dokonce i okolí na ně pohlíží, jako na něco normálního. Myslím si, že bezcitnost, brutalita a lhostejnost, která v nás zraje, je uměle vytvářena! Různé krváky, vraždy a i násilí, které jsou námčti více →

160 total views, 1 views today

NWO (Nový světový řád) je vizí, která se postupem času prosazuje a plní! Je však v ní počítáno také VE JMÉNU POŘÁDKU I VOJENSKY ZASÁHNOUT! Demokracie je jen utopie a humanita? To je jen zástěrka míchání kultur na takové úrovni, že zbude jen jedna s lidským IQ které nepřesáhne 90. Bildenbergové bohužel mají takovou moc, že ti naši šášulové, kteří dělají tajtrdlíky všem lidem mimo nás, si všechny politiky koupí! A koupí si i pravdu? A co to je vlastně nyní PRAVDA? Nyní je pravda jen to, co se vládnoucím složkám hodí do krámu!!! A bude hůř! A co nám dá tato invaze a kolonizacečti více →

178 total views, 1 views today

Víte, z čeho mám hrůzu?! Z člověka samotného! Co všechno dovede vymyslet a za čím bezhlavě jít, aby neutrpělo jeho EGO! A hlavně se opravdu obávám postupnému vymývání našich mozků! Je veřejným tajemstvím, že existují skupiny, které by chtěly ovládnout celý svět a řídit jeho dějiny. Tzv. blahobyt z vědecko-technické revoluce má proto také stinné stránky! Lidé se mezi sebou odcizují, pozbývají svůj názor a i bezhlavě a bez přemýšlení přebírají názory jiných! Lidé se v této době dají velmi dobře MANIPULOVAT! Je to zapříčiněno tím, že se lidé nedovedou orientovat v okolním světě, jsou lhostejní k druhým, bázliví a sobečtí! To vše je ale uměle vyvolávané! Jak jsem jižčti více →

180 total views, 1 views today

Podívejte se na informace a rozhovor o nynější migrantské otázce, které v našich masmédiích neuvidíte, neuslyšíte a ani si nepřečtete! Žijeme na hraně bezpečnosti v našem budoucím životě! Tak si to konečně uvědomme! První naše rázné rozhodnutí by měly být NAŠE (asi poslední) VOLBY, KTERÉ MOHOU NĚCO OVLIVNIT!!! Měli bychom si uvědomit, že když je zpackáme, tak nás již nic NEZACHRÁNÍ!!! Je veřejným tajemstvím, že hybnou silou dezinformací a i kriminální činnosti v celé Evropě jsou nadnárodní neziskovky! Nezákonně pašují do Evropy nynější ekonomické kolonisty a velmi ovlivňují politické dění v celé naší Evropě!!! KLADU SI VELMI ZÁVAŽNOU OTÁZKU!!! JSOU TZV. NADNÁRODNÍ NEZISKOVKY NAPOJENY NA ORGANIZOVANÝ ZLOČIN Ačti více →

237 total views, 1 views today