Program Referendum ČSR – 03. Oprava zákonů a Ústavy.

Insert Ads Here

Tento bod patří k nejdůležitějším součástem našeho běžného života, proto nemohu a ani nechci něco dodávat k tomuto programovému bodu občanského hnutí Referendum ČSR. Jsou zde vystižena fakta, se kterými se i ztotožňuji a každý normálně myslící občan našeho státu by je měl podporovat.

Říká se, že kdo má pod palcem tvoření zákonů, má i MOC! Proto jsou v programu Referendum ČSR zakotveny tři body těchto mocenských nástrojů. Na nynější dobu jsou velmi radikální a velmi se od nynějších státních mocenských praktik liší! Hlavně v tom, že nyní v našem státě moc nepatří lidu, ale stranám a mafiím!!!

Moc politická ….. V Ústavě máme, že zákonodárná moc pochází z lidu. Následuje však dovětek, formou zastupitelské parlamentní demokracie volenými zástupci, poslanci, nikoliv už lidu, ale politických stran. Ti si však legitimně mohou dělat co chtějí a také to dělají dílem své nadutosti, povýšenosti, hlouposti, korupce politických ideologií a stran, nadnárodních korporací, bank a není síly donutit je jednat ve skutečném veřejném zájmu občanů. Budeme je nazývat politická mafie. Bez ohledu na barvu politického trička.

Moc ekonomická ….. Rovnice je jednoduchá. Ústava předává zákonodárnou moc politickým stranám a jejich poslancům, ti schválí zákony výhodné pro nadnárodní spolky, které vytvořeným zákonům a penězovodům vydělávají další a další obrovské peníze na náš úkor. Korupce politických stran a poslanců není jen v podobě kufříku s penězi, ale systém vzájemné vazby celých „rodin“ poslanců a politiků na lukrativních místech a na zakázkách atd. Budeme je nazývat ekonomická mafie. Bez ohledu na barvu politického trička.

Moc zákonná ….. Ekonomická mafie potřebuje schválit pro sebe výhodné zákony. Politická mafie jim takové zákony schválí a společně využívají moci systému.

Moc systémová ….. Státní systém v rukou politické a ekonomické mafie tvoří a ovládá zákony. Podle potřeby vytváří mafie právnické, mafie úřednické, korupční, mafie policejní a soudní (justiční) a především mafií mediální, která jim plně slouží. Tento systém funguje téměř dokonale a můžeme mu dále říkat mafiánská pseudo-demokracie.

http://www.referendum-csr.cz/

Michal Sandr – redaktor                     V Praze dne 5.9.2017

275 total views, 2 views today

Reklama
Insert Ads Here

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.