VYMAHAČI FAŠISTICKÝCH RESTRIKCÍ Nacisti chtěli vyhladit židy a dost jim znepříjemňovali život ještě předím než nasedli do onoho vlaku. Židé byli označeni za druhořadé občany, byla jim nasazena žlutá hvězda, měli zakázáno chodit třeba do hospod, divadel, parků, kde si nemohli sednout na lavičku, nesměli nikde účinkovat, nesměli dokonce chodit ani po chodnících. Si řeknete:“ V hospodě mě nacisti neuvidí a kolik jich běhá po parku kontolovat jestli tam není nikdo se žlutou hvězdou a kolik esesáku potkám, když půjdu po chodníku popřípadě skočím na cestu“. Realita byla jiná, ikdyž do parku se žádný Hitler na kontrolu nevydal, v hospodě netočil pivo ani žádný Heydrich, gestapo sem tamčti více →

   313 total views,  139 views today

  ​Občanský parlament vyhlásil mimořádný stav, stav ohrožení České republiky a podniká další kroky nezbytné k zastavení Covid – fašismu. Dnes 30.11.2021 vyhlásil Občanský parlament mimořádný stav – nepřetržitou pohotovost do odvolání, na základě vývoje událostí v České Republice v závislosti na prohlubování covid – fašistických restrikcí ve prospěch cizí moci zkorumpovanou vládou ČR. Zítra bude Občanskému parlamentu předložen návrh na doplnění zákona č.2/2021 OP Prozatímní zákon o paragraf k vyhlášení Mimořádného stavu ohrožení státu sabotáží a vlastizradou. Souběžně bude podán návrh na doplnění zákona č.1/2021 OP Jednací řád o změnu v organizační oblasti a ekonomickém zajištění chodu Občanského parlamentu. Následně začne Občanský parlament vydávat dekrety,čti více →

   776 total views,  52 views today

  V sobotu 27.11.2021 proběhla opět pravidelná porada Republikového štábu v koordinačním centru Boršově. Porady se zúčastnili, jak stálí členové, tak i hosté, kteří si uvědomují hloubku problému a chtějí se aktivně podílet na nápravě situace v naší zemi. Úvod porady patří vždy zhodnocení naší ekonomické činnosti – prodej knihy Novodobá otroctví, prodej mincí, reklamy v našich médiích a vyhodnocení pořádání petičních stánků. Následuje vyhodnocení činnosti Volební komise a náboru nových kandidátů do Občanského parlamentu. Pozornost bylo potřeba věnovat těm parlamentním výborům, kde byli schváleni předsedové (organizační, bezpečnostní, ekonomický, kontrola zdraví) k naplánování následných úkonů a budoucích kroků. Předsedové těchto výborů se dle potřeby scházejí užčti více →

   240 total views,  5 views today

  Velmi zajímavá úvaha nalezena na netu ohledně těch, kteří nás už přes 30 let řídí….zatím bohužel pro ně úspěšně a jak vidno bude jen na nás, na obyčejných lidech jestli s tím něco uděláme a jak……staré dobré pravidlo říká: „Dobrá nálada a úsměv sice nevyřeší všechny vaše problémy, ale nasere tolik lidí okolo vás, že stojí za to si je udržet!“ Neznámé místo v zemi kterou nám občanům ukradli, neznámý čas…… – Můj pane, situaci už nemáme pod kontrolou! — Ale, copak se stalo? – Naši občané se mění… –Jak to myslíš? – Začali se usmívat. — Tak to se jen zbláznili z beznaděje! Hahaha..čti více →

   95 total views,  2 views today

  V pátek 26.11.2021 jsem měla možnost zúčastnit se pravidelné páteční přednášky v koordinačním centru v Boršově nad Vltavou. Přednášky na téma ,,Tajné služby za řízenými revolucemi po celém světě a jejich metody“ se zúčastnila širší skupina lidí, kteří si už ve většině uvědomují hloubku problému, ve kterém se nacházíme, hledají řešení a chtějí aktivně přispět k nápravě. Nahlédnutí za oponu jevů, které jsou nám dnes a denně, vlastně už po staletí, předehrávány je jistě v prvním okamžiku šokující, nicméně poznat svého nepřítele a jeho metody je polovinou úspěchu. Plány, plány uvnitř plánů, dva plány uvnitř cílového plánu, princip revoluce 1989, kdy komunisté vědomě ,,zničili“ samičti více →

   370 total views,  2 views today

  V jakém to vlastně žijeme režimu, když jsou občané vydíráni jakýmsi soukromým subjektem nazývaným dodavatel poslední instance? A co jiného jsou exekutoři než vyděrači? Jak to, že už lid nevládne? Jak je možno vytvořit institut Dodavatele poslední instance, když už klasikové liberalismu věděli, že každá nekontrolovaná moc se zneužije. Moc musí být kontrolovaná buď tržním mechanismem v rámci konkurence, nebo demokratickým státem. Vznik monopolu byl nepřípustný a dokonce trestný. Poté, co neuspěl na Západě státem řízený poválečný sociální stát, vrátila se Evropa k liberalismu (nazvanému neoliberalismus) na základě děl F.A. Hayeka realizovaných premiérkou Thatcherovou a dalšími. Neoliberalismus ovšem oproti starému liberalismu vznikl v jiném prostředí. Prostředí užčti více →

   151 total views,  2 views today

  V sobotu 20.11. 2021 proběhla porada Republikového štábu v Koordinačním centru v Boršově nad Vltavou. Na tomto pravidelném pracovním setkání jsme zhodnotili výsledky naší ekonomické, propagační a organizační činnosti. V ekonomické činnosti se jedná o prodej knih, mincí podpory, reklamy v našich nezávislých médiích a další činnosti spolku Občanské podpory. Propagační segment činnosti je aktivován pořádáním petičních stánků, kde mají naši spoluobčané možnost dozvědět se více o naší práci. Pracujeme na rozvoji dalších propagačních možností. V organizační části naší práce byly zhodnoceny výsledky Volební komise a náboru členů i poslanců Občanského parlamentu. Byly vydány pokyny pro další postup v této oblasti. Věnovali jsme se organizacičti více →

   215 total views,  2 views today

  Proč neustále všichni věnují maximální úsilí a energii kafráním na sociálních sítích, ztrácí spoustu času s různými alternativami, nepodstatnými debatami o tom, co je špatně, zkracující si svůj volný čas na nesmyslných demonstrací bez jakéhokoliv efektu, které nepřinesly ani kousek spravedlnosti a svobody navíc. A já se ptám PROČ? Spoluobčané, spoluvlastníci naší země! ZASTAVTE SE A CHVILKU PŘEMÝŠLEJTE… Odpovězte mi na jednoduchou otázku, čeho jste tímto konáním dosáhli? O co se máme lépe, než dříve? Přitom stačí tak málo, přidat se do „projektu‟, který řeší komplexně všechny naše problémy a potřeby, svobodu a právo každého z vás, kde vy se stáváte vykonavatelem svých rozhodnutí, začti více →

   230 total views,  1 views today

  Lež:  O Anglii masmédia šíři informace, že vláda dovolila úplné rozvolnění během léta, zrušila všechny restrikce z důvodu proočkovanosti občanů z 80% a více. Mohou si tedy dovolit úplné rozvolnění a ukončení restrikcí, návrat do normálu, jako před plandemií. Realita:  Anglie je proočkovaná z 34% 1. dávkou a z 26% dávkou druhou. Další už nechtějí, vidí, co to s lidmi okolo dělá. Bojí se nátlaku. Rozvolnění si vydobyli občani sami. Neustálým utahováním opasků vlády, zákazy, které všichni dobře známe. V ulicích byly statisíce lidí a vláda údajně dostala strach a vše rozvolnila. Lež:  Anglie je nebezpečná, časovaná bomba nákazy, nikdo k nim nedováží potraviny, pohonnéčti více →

   737 total views,  2 views today

  PEKÁRNA NA KRAJI MĚSTA Tento příběh se odehrává v posledních dvou letech. V prosinci 2019 koupila jistá firma síť pekáren od, no odkoho asi. Jedná se o větší okresní pekárny. Během roku 2020 se nic zvláštního nedělo. Začátkem roku 2021 povídám, teď se bude postupně vše likvidovat a tato síť pekáren nebude výjimkou. Někdy kolem března 2021 začala jít kvalita výrobků (cílená likvidace) z těchto pekáren rapidně dolů, zákazníci a odběratelé si začali hojně stěžovat na kvalitu pečiva a objednávky vracet. Jedním  z největších odběratelů byl bezčipový podnik. Spousty kantýn a jídelen v tomto podniku skončila s odběrem ze dne na den, někdy koncem dubna. Snížený odběr byl dost znatelný, alečti více →

   281 total views,  2 views today