Charizmatická Linda Miklová, hudební skupina Tempus, historická hudba trochu jinak aneb středověký folk-rock. Nám blízká šermířská oblast zájmové činnosti má mnoho hudebních skupin se středověkou tématikou. Skupina Tempus je jednou z nich. Rovněž 1. videoklip. Fandím tomuto snažení. Povedlo se a ať je toho více. Hudební skupina Tempus                         1,645 total views, 1 views todayčti více →

1,645 total views, 1 views today

Vážení, abychom pořád nemluvili jenom o politice. Dnes jsem narazil náhodou díky linku jednoho známého na facebooku na prezenetaci 1. videoklipu Surmata. Obvykle jsem skeptický, ale pár poznámek bych měl. První poznámka je, že se mi hudební videoklip prostě líbil, druhá poznámka je, že mne to mile překvapilo. Holt, technika jde kupředu a to co bylo před pár roky pro mnohé naprosto nedostupné jak technicky tak finančně, lze dnes natočit zcela dostupnými prostředky a ne moc korun. Potom už jen záleží na talentu a odvedené práci. Myslím, že o této kapele ještě uslyšíme. A že budou ještě lepší. Surmata Surmata – 1.vidoklip studio report …. 1,230 totalčti více →

1,230 total views, no views today

9.10.2016 – Pocitů je ve mně, že neexistuje tolik sprostých slov, která mne jako přívlastky napadají. Pominu-li všechny možné důvody, ať je to omezování osobní svobody za hranice únosnosti, pod pláštěnkou lepšího výběru daní, úmysl zákonodárců, kteří zašlapali Listinu práv, ústavní zákon č. 2 asi ta 100 metrů pod zem a desítky dalších argumentů „proti EET“ a budu-li se držet včerejší zkušenosti z praktického testu funkčnosti EET, mohu pouze konstatovat, že je to šílenost, kterou mohl ve stávající podobě vymyslet jenom a pouze naprostý blbec a zločinec, kdy jsme rukojmím jeho hloupých, ale opravdu hloupých nápadů. Tím nemyslím jen Babiše, ale ČSSD i ostatní, cočti více →

926 total views, no views today

Díky nablblosti zločinecké sebranky vládních představitelů a zákonodárného sboru a jejich neustále prohlubující likvidaci českého národa schvalováním stále dalších a nových protiobčanských zákonů viz. zákon o EET-elektronické tržbě, bude náš e-shop funkční pouze do 31.11.2016, protože nejsme schopni realizovat ani ochotni provádět naprosté nesmysly, které nám zákon EET v souvislosti s E-shopem nařizuje. Zejména ne pak jenom proto, aby měli vládnoucí gangsteři a banksteři čím dál tím větší balík peněz na tunely, rozkrádání a přihrávání miliardových kšeftů pro svoje kamárádíčky a mega mafiány, kteří se na nechutných zákonech přiživují. Lidově —-To se takhle jednou stalo, že nějaký „hovada“ schválili zákon a celý národ si musíčti více →

970 total views, no views today

Dnes trochu z jiného soudku, trochu dále, než z roku 2003… V roce 1989 jsem sloužil u Policie na kriminální službě. Odešel jsem v roce 1991, nebyl jsem v KSČ a odešel jsem s odůvodněním, že pro převlečené komunisty dál sloužit nebudu. Nikdy jsem se s tím nechlubil a nesnažil se z toho získat výhody a vždy jsem chápal, že Havel byl rezident STB a trojitý agent tajných služeb. V době kdy probíhala revoluce jsem chytal pachatele loupežných přepadení, vloupání do aut a podvodů převážně z řad cikánů. Jednou nás svolali tehdejší mocipáni a přednášeli nám služební přísahu ve které stálo cituji “ Slibuji sloužitčti více →

855 total views, no views today

Historicky doloženo, je známo, že sluníčkáři jsou již nejméně 2000 let staří, rozvrátili již nejednu říši, viz. Říše římská, postavena na principu občanské služby v armádě byla nahrazena u vlastních občanů principech víry v Beránka, kteřížto přívrženci odmítali službu v římské i jakékoliv jiné armádě a nechávali se vraždit po tisících, čímž narušili podstatu, na čem říše římská stála a čímž státní uskupení bylo donuceno hledat vojenské zdroje v cizích národnostech nájemním způsobem, v žoldu. Postupem času následovala absolutní neschopnost ubránit ovládaná uzemí, následně ani vlastní území. Ruku v ruce s touto sebevražednou chybou Řím sebou nese ještě další chyby vedoucí k zániku, všeobecná společenskáčti více →

961 total views, no views today

V roce 2003, kdy jsem vedl Českou občanskou nezávislost, která protestovala proti vstupu do EU a proti zmanipulovanému referendu o vstupu do EU tehdy Špidlovou vládou, jsem o mnohém mluvil, mnohé předvídal a v podstatě vše se naplnilo. Přišel nástup odnárodňování, které je mimo jiné zakázáno Ústavním zákonem č. 2, listinou práv a svobod, předvídal jsem devastaci právního řádu a prohloubení bezpráví vůči občanům z rukou justice, policie i politické moci, prorůstání zájmových skupin do činnosti zákonodárného sboru, kdy dnes sněmovna hlasuje v zájmu zájmových skupin, upravuje zákony v ekonomickém zájmu nadnárodních spolků, válku politických elit, kdy ČSSD kriminalizuje ODS a ODS kriminalizuje ČSSD, podlečti více →

925 total views, no views today

Dobrý den, původně jsem nechtěl k celé aféře „Brady, politická mafie a vyznamenání“ vůbec plýtvat energií. Posléze jsem se však rozhodl napsat k věci pár slov. Ačkoliv nevolím, protože moje osobní svobodná vůle se dostala do stádia rozhodnutí, že nikdy žádnou mafii či mafiána, kteří nám tu vládnou, volit a legitimizovat nebudu a budu žít v moderním otroctví tohoto státu a mocenských zájmů světa s čistým svědomím, že jsem žádnému zločinci svůj hlas nedal a že jsem v čestné pozici protivníka a oni v pozici nepřátel. Na aféru, kterou ironicky nazývám Brady, politická mafie a vyznamenání, bych reagoval asi takto: 1) Neznám pana Bradyho, aničti více →

987 total views, no views today