Reklama

Paralela s historií je dnes aktuální možná více než tehdy.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Mnozí asi zajisté řeknou, co to ten blázen zase píše. Ale pojďme se zamyslet společně. O čem to bylo vždy v historii a o čem je to dnes. Možná společně dojdeme ke stejným závěrům. Možná také ne. Moderní doba a technologický vývoj sebou nesou naprostý informační chaos. Svět se kolem nás vyvíjí a mění tak rychle, že lidstvo jako celek ho nestíhá vůbec chápat, natož se vyvíjet s ním.

Gangsterů, banksterů, nenažraných zlodějů a populistů k cestě za korytem je, jako by se s nimi pytel protrhl. Válkychtivých genderových blbečků (dnes jim budeme říkat jen prostě a srozumitelně „koumáci“) je možná ještě víc. Ti všichni nás pomalu a jistě vlečou ve spirále smrti do moderní podoby nevolnictví nikoliv jako majetek panstva, ale jako majetek státu, kterého se zmocnili včetně zákonů a ždímající nás, moderní nevolníky zákony a daněmi úplně stejně jako tehdy. Krátké čtení zde:

Dnes, stejně jako tehdy beze zbytku platí, že první, co nepřítel a „koumáci“ udělají je to, že zaútočí na historii národa, jeho hrdiny, vzory, tradiční morální hodnoty a pokusí se vnutit velké skupině  lidí, v našem případu celému národu prostřednictvím výrazně menší, politické skupiny nebo dokonce skupinky lidí takzvané „hodnoty jiné“, takové, které rozloží na prášek hodnoty naše, hodnoty tradiční.

Předlohu máme právě v historii, skutečnou, reálnou a nezpochybnitelnou v dovozeném imaginárním příkladu Jana Žižky „Stůjte si děti za svým za pravdou, pevně ve víře a zvítězíte“. Zdánlivě by se dalo toto vykládat pouze nábožensky. Opak je pravdou. Vírou je míněna také tradiční hodnota jako pravda, odvaha, poctivost, spravedlnost, čest, láska ke své zemi, rodině, dětem a blízkým, které je třeba bránit. Je tím míněna i skutečná svoboda, za kterou musíme umět bojovat, když je třeba a žádnému koumákovi nesmíme dovolit zaútočit, ani přímo. ani plíživými intrikami, protože to je „jejich“ cesta k moci nad námi.

A proto si dovolím  říci „Stůjte lidé při sobě, pevni ve víře ke skutečným tradičním hodnotám člověka, pravdě, odvaze, poctivosti, cti a svobodě, při svých rodinách, dětech a blízkým, v úctě k těm, co něco umí, dokázali, zaslouží si uznání a respekt a mají empatie k rozpoznání toho co je dobré a k tomu co je zlo a naučte se znovu tyto hodnoty bránit a proti zlu bojovat. Velikost vaší síly bude potom tak veliká, jako síla vaší víry, společné jednoty a odhodlání.“

V dnešní době moderních technologií je ta plíživá cesta zla, bídy, utrpení a nespravedlnosti o to nebezpečnější, protože s námi účinně manipuluje, rozkládá nás, ohlupuje politickou propagandou a způsoby, které mnozí nestihnou pochopit včas. A tak jako tehdy, historie se opakuje, bude platit „pevni ve víře, zvítězíte.“

Mnozí se ušklíbnou, mnozí budou plácat nesmysly, že dnes je 21. století a ne středověk. Opak je pravdou, tehdy šlo pánům ovládajícím Evropu i naší zem o to samé, o co jim jde dnes. Jen železného křižáka nebo Hitlerovy tanky vyměnili za banky a technologie. Navíc dnes haraší zbraněmi a ty tanky vracejí na podporu jejich banky.

  • Nebude mi nikdo rozvracet tradiční hodnoty.  Tehdy v historii kázáním o odpustcích, poslušnosti církvi a panstvu pomazaném z vůle boží, dnes genderovým kázáním o tom, jak sexuální deviace jsou vlastně normální, jak jsou exhibice homosexuálních pochodů normální a úpadek, válka a dekadence skvělá.
  • Nebude mi nikdo kázat a zavádět do života, že soužítí s muslimskými vrahy a teroristy v mé vlastní zemi je také normální a že to mou zemi obohacuje.
  • A nebude mi nikdo kázat ani přímo ani plíživě na poli politickém, jak to se mnou myslí dobře, když mu jde jenom a jenom o vlastní prospěch a postavení koumáka ve státem podporovaném moderním nevolnictví a pod pláštěm prý demokracie, které žádnou demokracií ve skutečnosti není.
  • A rovněž mi nebude nikdo kázat, kdo je můj nepřítel, to si dovolím rozhodnout s dovolením sám. Nebude mne ani mé děti nikdo plíživě hnát do války, zejména ne, jde li o zájem mocných tohoto světa a nikoliv mého národa a nikoliv můj.
  • A babička měla tradičně pravdu, když říkala: „Začne li ti něco předepisovat a nařizovat, jak máš něco dělat, počkej nejdříve, až to bude dělat sám první v řadě, podívej se, jestli je jeho dílo dobré a potom jdi s ním nebo je jeho dílo zlé a šlápni mu na krk tak rychle, jak jen to půjde, protože to zlo by se mohlo šířit dál. Zlo to má v povaze.

Takže jako vzkaz panu Stropnickému a kolaborantům v Parlamentu a Vládě, vzkaz albínovi Petru Pavlovi a dalším genderovým a prospěchářským blbečkům, očekávám, že mi ukážete jak stojíte fyzicky v první linii té vaší údajné obrany proti Rusku a první v řadě. Pokud vystřelíte na Rusko a tím vyvoláte válku, čímž ohrozíte mé děti, rodinu a můj národ, šlápnu vám na krk přesně podle odkazu českých hrdinů i tradičních hodnot staré babičky, jak budu umět. A nebudu sám, podle dalšího historického hesla „Nepřátel nešetřete“.

 

Jindra Tichý st. |šéfredaktor|12.2.2016|free public|

 

 1,662 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat