Reklama

Stanovisko k účasti na volbách do Parlamentu ČR 2017

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

Koordinační tým hnutí s platností k 9.2.2017 vydává tiskovou zprávu ke své činnosti vyplývající z porady dne 6.2.2017, na kterém přijala jednomyslně rozhodnutí neúčastnit se voleb do Parlamentu 2017. Činnost bude nadále zaměřena k přípravě podrobného rozpracování řešení všech klíčových otázek řešení, včetně legislativních, směrujících ke zjednání nápravy stavu státu, nedůstojných životních podmínek a časově zaměřená na předpokládané předčasné volby nebo do řádných voleb příštích.

Udůvodnění:

  • Jediná cesta k možnosti opravit tento stát, vrátit práva občanům a vymanit se z politického a banksterského nevolnictví podle platných zákonů této země je zvítězit ve volbách 2/3 většinou. Jinak prosazení moderní a důstojné změny pro 21. století a řešení všech zásadních problémů, které se nás dnes týkají, není reálné.
  • Jedinou cestou, jak dosáhnout ústavní 2/3 většiny nutné pro změny je občanské hnutí, sjednocené za společným cílem a myšlenkou, kterou nelze zadusit, potlačit, koupit ani zkorumpovat a to bez politických klanů a mafií, s čistým štítem, společným cílem, bez populistů, lobbyistů a politických lhářů.
  • Na takové zásadní změny není situace v současné společnosti připravena zejména proto, že je neustále závislá na zaběhlém systému politických manipulací s voliči. Lidé musí nejprve takovou společnou myšlenku opravy státu chtít, teprve poté jde realizovat.
  • Společná myšlenka musí existovat, být dopodrobna připravena a musí být vůle občanů a voličů takovou myšlenku chtít. Takový společný cíl a myšlenka již existuje, ale stav společnosti a občanů nedošel tak daleko, aby se o ni občané společně a aktivně zasadili, protože neustále upřednostňují mediální propagace politických populistů a jejich sliby, při čemž právě zásadní problém je právě v systému politických stran, který občany rozděluje a zotročuje, místo aby je spojoval.
  • Jedna z podstatných myšlenek je pochopení skutečnosti, že není žádná pravice ani levice ani jiný politický gang. Existují jen, a to všude, lidí slušní, s morálkou, poctiví a pracující a druhou sranou lidé nepoctiví, se spekulativními úmysly, kariérismem, osobními zájmy a bez morálky.
  • Jakékoliv politické taktiky jsou potom jen návnadou pro voliče, aby právě ty jejich politické menšinové zájmové skupiny získaly moc a výhody z toho vyplývající a to právě získáním hlasů občanské většiny, aby mohli další volební období páchat prosazování svých zájmových skupin a jejich osobních zájmů.
  • Tento stav bude trvat do doby, než občané a voliči budou chtít zrušení politických stran a plnou zákonodárnou moc do svých rukou a budou ji chtít odebrat z rukou úplatné zastupitelské demokracie politických stran, prosazující jen své vlastní zájmy bez ohledu na většinu společnosti, ze které si pak dělají cestou státní moci a daní jen otroky.
  • Není podstatné jestli je jedna zájmová politická skupina umírněnější a druhá bezohledná. Obě jsou jen zájmové skupiny vytvářející otroky, je v tom pouze rozdíl, že v jednom případu je jen ohlávka méně utažená a v druhém více utažená. Stále jde však o ohlávku.
  • Mnozí budou reagovat různě, někteří se budou ptát a „jak to teda udělat“, takovou myšlenku a cíl. Copak lze na takovouto otázku vůbec odpovědět v komentáři, článku nebo dokonce knize? Je to otázka aktivního podílu všech takovou myšlenku zpracovat, pochopit a prosadit. Tento proces neudělá žádný vůdce na bílém koni, tento proces musí lidé realizovat sami, v sobě, zpracovat, pochopit a prosadit. Každý podle toho, co skutečně umí.

Tým koordinačního centra Občanské-referendum

A Dost!!! Republiku zpátky občanům.

 1,564 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat