Vždy na světě platilo, že doma poroučí pán domu. Stará rovnice, platná doposud. Jenom se trošku změnily výklady a fakta tohoto pojmu. Ačkoliv my si stále myslíme, a to poněkud naivně, že jsme doma v České republice svými pány domu, pravdou je opak. Česká republika jako celek je jen ovčí ohradou pro stádo ovcí, chovaných na maso a vlnu. Proč jsme chudí. Málo snad pracujeme? Ne, pracujeme až se z nás kouří. Neumíme hospodařit? To bychom určitě uměli, jenže ti, kterým jsme to jako ty ovce svěřili, ti všichni bez rozdílu politické barvy, hospodaří pro svého pána a pro sebe. Tedy pro bankstery. Není to žádná pravice,čti více →

1,984 total views, no views today

Dle zákona má Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) za úkol zejména vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie ČR, celník, příslušník Vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanci těchto útvarů a vyšetřovat trestné činy těchto osob, funguje podle zákona č. 341/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tedy – GIBS má jako jediný útvar právo kontrolovat a vyhodnocovat sám sebe. Dle ustanovení § 2 cit. zákona, odst. 3) úkolem inspekce je dále u osob uvedených v odstavcích 1 (příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby České republiky anebo příslušník inspekce) provádět zkoušku spolehlivosti. V čem spočívá taková točti více →

2,141 total views, no views today

HMOTNÁ A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÝCH FUNKCÍ V této kapitole není co rozvádět je tak jasná a samozřejmá, že není o čem diskutovat. Vymahatelná Ústava, porušení Ústavy nelze tolerovat  Hmotná odpovědnost všech veřejných funkcí, stát ani občané nebudou platit přehmaty veřejných činitelů a státních úředníky, natož potom tunely za pomoci zmanipulovaných zákonů politickou nebo jinu mafií Trestní odpovědnost a nekompromisní postih za zneužití pravomoci nebo veřejné funkce, bez ohledu na postavení. Zrušení imunity. 1,066 total views, no views todayčti více →

1,066 total views, no views today

03/2017 Film dne s Občanským Týdeníkem … denně jedna ukázka Režie James Mangold a scénář Michael Green, Scott Frank, James Mangold. Hrají Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Dafne Keen a další ve film z roku 2017. 1,204 total views, no views todayčti více →

1,204 total views, no views today

Za dávných časů… Vypráví se, že na sklonku svého života dal pán svého lidu Krok vyhledat místo pro stavbu nového hradu. Z temna pověstí vystupují dvě jména hradu vybudovaného na jednom místě. Podle jedné pověsti, se hrad jmenoval Psáry. Jméno Psáry přijal na paměť hradu Psáry, na němž Krok kdysi v mládí žil, než připutoval se svou čeledí do krajiny ve středu naší země. Podle jiné pověsti byl nový hrad vybudován později a dostal jméno Chvrasten podle chrastí, kterého rostlo v onom místě mnoho. A bylo to místo vysoko nad řekou Vltavou na strmé, skalnaté hoře. Hradu, který se tak poprvé objevuje v ústech lidučti více →

2,121 total views, 3 views today

NAVRHOVANÝ OBČANSKÝ DŮCHOD – PODÍL NASTÁTNÍM MAJETKU Občanský důchod je navrhován jako základní zabezpeční každého občana od narození do úmrtí s důstojnými podmínkami pro život v moderním státě a v podmínkách odpovídajících 21. století Občanský důchod není výplata za práci, ale podíl plnící funkci sociální jistoty na společném státním majetku ze zisku, který musí produkovat vyšší organizační složka, stát pro své vlastní občany. Proto si také stát občané zřizují. výše měsíčního občanského důchodu se plánuje ve výši 15-25.000,- Kč občanský důchod je vyplácen ze ziskového státního rozpočtu povinnost ziskového státního rozpočtu je nařízena novou Ústavou občanský důchod nahrazuje všechny jiné sociální dávky, důchod, invalidní důchod,čti více →

1,095 total views, 1 views today

03/2017 Film dne s Občanským Týdeníkem … denně jedna ukázka Režie Miloslav Šmídmajer a scénář Lumír Holčák. Hrají Jiří Mádl, Filip Cíl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Svatopluk Skopal, Ljuba Krbová a další ve film z roku 2012. 1,320 total views, no views todayčti více →

1,320 total views, no views today

PREZIDENT A VLÁDA, OKRESNÍ HEJTMANI, STAROSTOVÉ Další projektovaným tématem je změna zastaralého státního systému zastupitelské demokracie, vlády, přerostlého státního aparátu na modernější a lepší typ struktury. Soubor změn je změnou Ústavy a zavedení přímé demokracie společně s ekonomickým změnami. Umožňuje…. plán zákonodárná moc v rukou občanů občanském referendem ochrana národního státu před  mocí a vlivem kolaboračních politických uskupení zrušení státem podporovaných politických a zájmových skupin, stran, lobbyistů a vlivu neziskovek či jiných účelových seskupení plné prosazování národních států a soběstačnosti hmotnou i trestní odpovědnost jakéhokoliv veřejné funkce přímé řízení státu prezidentem s pravomocemi, přímo voleným v občanském referendu, odvolatelný referendem a podléhající Ústavním povinnostem a úkolům ačti více →

873 total views, 1 views today

03/2017 Film dne s Občanským Týdeníkem … denně jedna ukázka Režie Roland Emmerich a scénář Robert Rodat. Hrají Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson, Jason Isaacs a další ve film z roku 2000. 1,387 total views, no views todayčti více →

1,387 total views, no views today

Banksteři s chapadlem v Bruselu chtějí „rozesrat“ celou Evropu. Na jedné straně přivážejí muslimské imigranty a mlčky trpí, jak jsou pro ně soustřeďovány sklady zbraní. Na straně druhé potichu podporují a přilévají do ohně nespokojenosti a strachu nás, domácího evropského obyvatelstva. Jejich cíl je zřejmý a jasný, banksteři potřebují překopat a rozbít celou Evropu, vyvolat nepokoje a civilizační střet, aby poté mohli na troskách Evropy dokončit svůj multikulturní fašistický super-stát Evropské Unie. Pokud padnou národní státy v neschopnosti zvládnout situace provokované Bruselem a Merkelovou, pokud vzniknou pouliční války, dostatečný chaos, zmatek, potravinové, energetické krize a pogromy, ukáže-li se, že stále více oslabované pozice národních států selžou, potomčti více →

4,024 total views, no views today