Reklama

Tři roky Vlastenectví. Úspěch, či prohra? Práce nekončí, právě začíná. Aneb pohled na situaci mladýma očima.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Občas přijdou dny, kdy člověk hodně přemýšlí, hloubá a hledá a taková doba přišla i na mě. Jakoby lusknutím prstů, zastavíte svět kolem a přemýšlíte o tom, co jste udělali špatně a co naopak dobře, či co šlo udělat ještě lépe. A zvláště o tom, v čem má naše práce smysl. 100x přemýšlím, že už s tím vším „seknu“ a že zůstanu, jako většina Čechů, už jen pasivním pozorovatelem, který občas na něco zanadává, nebo zareaguje. Jenže vzápětí si 100x uvědomím, jaká by to byla škoda a že ty smějící se „podrazáky“ naší vlasti, co za 27 let demokracie vybudovali něco, co se ani vzdáleně demokracii nepodobá, nemůžu nechat jen tak být a v klidu je nechat vyhrát. Je to nerovný boj Davida s Goliášem, kdy všecky zbraně jsou na straně Goliáše a Davidovi snad nezbývá ani ten prak. Ale i přesto to prostě po 3 letech, co se s Vámi všemi snažím a v tomto těžkém manévrovém „boji“ pohybuji, nedokáži zahodit jako nějaký bezvýznamný vztah. Už mě to stálo, a věřím že i Vás, mnoho nervů, nepřetržité práce, emocí a některé i zdraví. A výsledek? I po té dlouhé dekádě, která byla určitě slavná a atraktivní, se ten tak toužený stav, kdy postavíme blok, který zamezí dalšímu pokračovaní a gradování znepokojivé situace v naší zemi, potažmo celé Evropě, nějak nedostavil. Je nás odhodlaných „Davidů“ opravdu hodně, ale jsme tak bezzubí, když máme kousat tam, kde je to potřeba, že z jistých vyšších a nám cizích sfér, vypadáme opravdu jako směšná skupinka ovcí, co se oddělili od hlavního poslušného stáda.

Každý máme své pohledy na situaci. Každý přicházíme i s jiným řešením situace. Hádáme se mezi sebou a prozatím jsme nedokázali prokázat základní věc! A to že se nám dá věřit a že osobní neshody jsme dokázali zazdít společnou myšlenkou, která nás měla naplnit. Jak nám má nezasvěcená, neinformovaná a netečná společnost začít věřit, když si nedokážeme věřit ani mezi sebou? Nedivme se, že lidé se pomalu uzavírají sami do sebe a na politiku „kašlou“, když my si jejich důvěru, promiňte mi to vyjádření, opravdu nezasloužíme. Je to tak! Všichni ti, co tu důvěru mohli dostat, jí nakonec nedostali, díky jejich začlenění a splynutí se systémem, nebo díky jiným ubíjejícím efektům, jako byli podrazy přátel, krádeže, aféry, korupce a tunelování těch, kteří „velkohubě“ prohlašovali, že se pokusí bojovat za nás třeba i v parlamentu? Ano v tom parlamentu, který dnes není ničím jiným, než nejlépe organizovaný spolek organizovaného zločinu vůbec, kde se střetávají zahraniční tzv. protektorátní vlivy, či vlivy domácího mafiánského prostředí a vlivy obyčejných lidí, zde mají jen omezený a zanedbatelný efekt.

Uvědomuji si, že naše vlastenecká scéna je složena většinově z lidí, kteří nemají vůbec ponětí, jak zemi, popřípadě společnost vlastně řídit, ale udělejme z toho přednost. Vždyť ani ty nejlepší sociologové, ekonomové, politologové i jiní „vzdělaní“, až převzdělaní lidé, nedokázali zabránit tomu, v čem se dnes nacházíme a díky svým znalostem spíše pomohli ve svůj prospěch, věci jen zhoršit. Tento stav, lze nazvat pohodlným žalářem, kde sice nemáme problémy s hladem, či s nedostatkem materiálních prostředků k žití, ale sami pozorujete, že tato klec se stává stále horším a horším prostředím. Nůžky, mezi chudými a bohatými se nebezpečně rozevírají. Příjmy stagnují oproti výdajům. Na informace ve společnosti si někdo dělá monopol. Kapitalismus si dělá pomalu z lidí „hadry na podlahu“ a pohlíží na ně jako výrobce financí, kterým je potřeba hodit jen něco málo nazpět, aby tak tak přežili. Poctivá práce, ať už fyzicky, či psychicky, se dnes považuje za něco dávno zapomenutého a nemoderního. Střední vykoná a relativně vzdělaná třída obyvatelstva ve světě pomalu vymírá, na úkor méně vzdělaného spektra obyvatel země, která přirozeně mnohem lépe vyhovuje do not korporacím, které raději zotročují, než zaměstnávají. Bankovní sektor nepodléhá národům, ve kterých působí, ale naprosto nelegitimní a nevolená cizí moci mimo demokracii. Nebezpečné tendence rozeštvávat mezi sebou národy, za účelem profitování na lidském neštěstí. A také naprosto laxní přístup k vnitřní i vnější bezpečnosti nás všech, která je narušena mnohými vlivy, jako je Islám, ilegální migrace a zatahování našeho státu do problému, ze strany NATO a západní mylné světové strategii na „mír“, které nejsou naše a nejsou v našem zájmu a nikterak nám neprospívají. A nakonec i zvrácených ideologií na přetvoření normálního lidského přemýšlení, na něco co se vymyká realitě a vlastně i přírodním zákonům, mezi které patří propagace umělé vyvolávané homosexuality, míšení ras a všelijakých divných a absurdních skutečností.

Víme moc dobře, že do naší státní mašinérie nevidíme dostatečně ostře, ale zase víme, že co nejde ovlivnit a co dopodrobna nechápeme, jak funguje, je třeba nahradit protikladem, který může docílit zhroucení toho, co tak toužíme položit na lopatky. Vidíte sami, že všichni, co se o něco pokusili prosadit v parlamentu, nakonec neuspěli, nebo se perfektně začlenili do procesu a dnes byste je od většiny poslanců, či jiných „pobudů“, vůbec nepoznali. Nevidím osobně jiné řešení, než se tedy pokusit vybudovat regulérní lidový parlament. Skutečnou lidovou opozici, založenou na zdravém selském rozumu, která bude co možná nejméně napojená na parlamentní struktury. Pokusit skrz ní svolat pro začátek lidové sněmy, které žádnou profesionalitou nemusejí disponovat, ale mohou stavět páteř, ve které se lidé učí jak řídit a formovat prostředí kolem sebe, ale tak, aby ve středu všeho zájmu byl lid, ne pár vyvolených.

Volbami, jakožto svobodné zvolení společenského směru, formu vlády a vlastně i komplexního názorového referenda, přestávám pomalu věřit. Jen když se podíváte, na volební účast, tak většinový názor to už z principu nemůže být, nehledě na to, že ještě jistá část z té části, co k volbám chodí, volí ze setrvačnosti a menší zlo z toho zla, co je mediálně vidět.

Přátelé, tak nějak zevrubně o nastínění problému a možná i tak trochu i o možném řešení. Nejsem politicky vzdělán prakticky v ničem, ale to skoro nikdo z nás. Považujme to tedy za přednost, nikoliv za nedostatek.

Za Mladé Vlastence Vojtěch Kuzník

 1,264 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat