Reklama

Co se děje podivného na Facebooku? Má to co dělat nejen s volebními manipulacemi? A když… kdo s tím manipuluje?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Facebook a jiné sociální sítě už dávno nejsou považovány za zanedbatelný nástroj volebního boje. Naopak, kdyby fungoval jak má, jak by se zdánlivě zdálo, byl by to naopak nástroj, který by dokázal oslovit nejméně 3/5 potencionálních voličů. Proč to tedy tak ve skutečnosti není? Samozřejmě jen v některých případech.

Provedli jsme během měsíce několik desítek testů, pozorování různými způsoby a vyhodnotili výsledky. Výsledek je docela překvapivý. Uvedeme vždy otázku (červeně), odpověď (modře). Některá odůvodnění budou nad rámec běžných znalostí logiky, analytiky a programování.

Otázka 1) Probíhají na pozadí Facebooku různé podivné manipulace a činnost, jejichž výsledkem je systémové ovlivňování uživatelů a získávání důležitých informací a proč?

 • Ano, manipulace na facebooku bez pochyb probíhají na mnoha úrovních s různými cíli a z různých důvodů přímým i nepřímým způsobem.
 • Cílem je ovlivnění veřejného mínění  v rozsahu světového, evropského, politického, ekonomického a společenského i domácího významu.
 • Manipulace mají za úkol též  potlačování, likvidaci, blokaci a negace nežádoucích informací, společenských aktivit, hnutí, politických stran a osob, nevyhovujících zájmům mocenskému systému.

Otázka 2) Jakým způsobem manipulace na Facebooku probíhají? (jiné sítě jsme zatím netestovali)

 • probíhají získáváním informací ve všech směrech o osobách, aktivitách, hnutích a jejich činnosti, vyhodnocováním těchto informací podle potřeby
 • probíhají sběrem informací a využití pro tajné služby, tajné služby nasazené v krycí podobě, agenty a konfidenty tajných služeb, nasazené mezi různé skupiny, které chtějí sledovat, případně ovlivňovat
 • při čemž platí pravidlo, že ne všechny tajné služby a konfidenti jsou ve státních službách, ale naopak pracují pro politické strany a zájmová uskupení, sledující své zájmy, mnohdy velmi nečisté.
 • probíhají podporou osob, politických stran, skupin a aktivit, které jsou v zájmu manipulátorů
 • probíhají potlačováním, podporou rozkladu a negací aktivit, které jsou pro manipulátory nežádoucí
 • probíhají na technické úrovni facebooku
 • probíhají prostřednictvím různých konfidentů a spolupracovníků s jejich vědomím
 • probíhají využitím různých aktivistů, skupin, hnutí a politických stran, kteří vůbec netuší, že jejich činnost nahrává ve svém  důsledku plánům a cílům manipulátorů, případně to ví a tuší, ale sledují osobní cíle

Otázka 2) Jakým způsobem probíhají manipulace na technické úrovni facebooku …. Běžný smrtelník se domnívá, že nástroje na facebooku jsou nějak nastaveny a pro každého stejně. Opak je pravdou.

Např. příspěvky, události, výstupy, které ovlivňují, které chce manipulátor podpořit a ovlivnit se zobrazují hned a téměř všude, bez problémů a ve velkém množství.

Nežádoucí příspěvky a aktivity se naopak nezobrazují téměř vůbec. Účinnost tedy  u sledovaných subjektů téměř nulová.

Zobrazování : Mnohý uživatel se mylně domnívá, že jeho příspěvky vidí desítky či stovky tisíc lidí uvedených u skupin nebo nabídnuté v placených reklamách. Bohužel jenom některým. Žádoucí příspěvky se zobrazují téměř stále, jiné téměř vůbec. Vypozorovány byly opakované případy, testované v mnoha skupinách a vícekrát.

Příspěvky se zobrazují velmi málo. Příčinou jsou plošně nastavené filtry s cílenou blokací „někoho“ systémem, přímo nástroji Facebooku. Nejde o blokace uživateli, takový zásah je systémový. Tedy ho někdo vědomě nastavil.

Příklad, uživatel sice blokován není, jeho individuální nástroje také ne, ale je nastaven zákaz zobrazování jeho příspěvků nebo událostí s výjimkou lidí, skupin, skupinek, se kterými nejvíce komunikuje, aby nezjistil, že je na pozadí blokován. Nejedná se o skupiny, které vidíte vy, ale které někdo zařadil uvnitř systému do sledovaného okruhu, tedy sledovanou skupinu uživatelů).

– Například, je jednoduché naprogramovat pro systém tento příklad:

Systéme, automaticky vytvoř skupinu (tabulku v databázi), do které zařaď všechny uživatele, kteří použijí sledovaný výraz např. svolávám demonstraci, demonstrace, Volím SPD, Volím ANO, Hitler, revoluce, střílet, vystřílet, nemám rád šmouly, půjdu k volbám, nevolím. Cokoliv je třeba. Systém pak tuto tabulku zobrazí vybrané osobě s právy a se speciálním loginem např. BIS, Janda, volební preference, politická strana, ministr všech kolaborantů atd..

K tomu vůbec není problém napsat programový příkaz, systéme, označ uživatele kódem !!! , aby se jeho příspěvky, události, akce zobrazovaly jen lidem se kterým aktivně komunikuje, ale ostatním uživatelům je nezobrazuj, nebo zobrazování komplikuj tak, že je zařaď jinam, dolů, dozadu, pozdě, v jiném než reálném čase, tak, by si uživatel myslel, že sdílí 10.000 uživatelům, ale ve skutečností příspěvek vidí několik desítek lidí.

Tento pokus proběhl opakovaně včera s výsledkem, že příspěvek v poměru 10.000 údajných uživatelů reagovalo 2 až 5 cizích uživatelů a 8 z 12-ti uživatelů patřící do často a úzce komunikujícího okruhu. Lidskou řečí, tedy ve více skupinách do 10.000 lidí, příspěvek viděli lidé ….

Politicky orientované příspěvky, uživatelé a zřejmě sledované osoby

 • okruh lidí 10.000 : 300 reakcí (některé osoby nebo příspěvky) během 7 dnů
 • okruh lidí 10.000 : 8 reakcí (jiné osoby) a ještě ne ve všech skupinách
 • okruh lidí 10.000 : 3 reakcí cizí lidé během 12 hodin a ještě ne ve všech skupinách

Ty samé opakované testy při příspěvku typu kočičky, pejsci, vtipy, včera jsem jel na motorce, tedy zjevně nešmízovaných a nemanipulovaných témat potom vypadá takto

 • okruh lidí v poměru 300-500 : 30 až 80 reakcí během 2 hodin bližší okruh
 • okruh lidí v poměru 1-3000 : 100 reakcí během 2 hodin
 • okruh lidí v poměru 10.000 : 300 reakcí během 2 hodin

V mnohých případech nebyly příspěvky:

 • vůbec nalezeny ve sdílených skupinách
 • vůbec nebyly nalezeny ani na svém profilu
 • byly nalezeny někde časově zařazené dole i o několik dnů
 • a to i v případu, že byly sdíleny do mrtvé skupiny bez jiných příspěvků
 • nebyly ani nalezeny v případech vzájemně koordinovaného sdílení za pomoci telefonu
 • byly nalezeny jinde něž mají být nebo dlouho po sdílení
 • zobrazování událostí je na tom obdobně
 • všechny případy podivného zobrazovaní, nezobrazování, jen částečného zobrazování vykazují znaky řízené logistiky, řízení a manipulací systémy na pozadí, s nezbytným podílem lidského faktoru.

 

Příspěvky se opakovaně nezobrazí vůbec. Příčinou může být plošná a cílená blokace  něčeho nebo někoho systémem, přímo nástroji Facebooku v požadovaném algorytmu. Nejde o blokace uživateli. Ta by byla jen částečná. Ne, takový zásah je systémový, někdo ho musel vědomě nastavit. Svědčí to o tom, že Facebook má více podobných funkcí, než veřejnosti přiznává. To znamená, že Facebook má systém nástrojů a správců, kteří mají systém udržovat v požadovaném stavu. A systém napojených organizací, agentur, neziskovek s více funkcemi než běžný smrtelník.

Vazba mezi systémem Facebooku a napojením na tajné služby a státní policie je zjevná, příkladem je neslavná česká policejní porno jednotka alá Charta a alá Jakub Janda a neziskovky, která vznikla na příkazy z centrálního vedení EU.

Víme, že obdobné policejní jednotky jsou vytvořeny na popud EU ve více státech střední Evropy. Zda jsou i jinde nevíme, tedy to tvrdit nelze. V ČR a SR však vytvořeny průkazně byly včetně zákonných úprav pro činnost i v trestní oblasti. Síla, která dokáže nejen sledovat, ale vytvořit si pseudo-zákonnou podporu je tedy vysoká a nesporná.

Víme, že vazby jsou na určité agentury a neziskové organizace a že jsou na práci s Facebookem, jeho sledováním zaměstnávány stovky lidí včetně využívání různými směry.

Je zcela viditelné, které subjekty, která politická uskupení jsou médiem Facebook viditelně podporována a které naopak potlačována, blokována, omezována.

– Je zřetelně viditelné, která média a příspěvky při sdílení mají potíže se zobrazení a šířením a která naopak nemají žádné potíže a jsou preferována.

– Ovládací prvky na sdílení např. vykazují chyby, které zmrazí ovládání  funkcí, musíte mnohokrát obnovovat nebo  restartovat, sdílení do mnoha skupin potom netrvá čtvrt hodiny ale hodiny 3 a jiné podobné srandy z ničeho nic se najednou objevujících poruch, nefunkčností, kterými ale někteří jiní vůbec netrpí.

– Je zajímavé i to, že manipulátoři podporují někdy různé protichůdné strany a aktivity, což je další důkaz logisticky zpracovaného přístupu k manipulacím a hlavně jejich skutečný cíl.

Souhrnem a stručně, odpovězte si proč některé aktivity mají z ničeho nic statisíce přístupů a shlédnutí, na nichž lze stavět praktické aktivity, manipulace, demonstrace, protože jsou mainstreamem a manipulátory podporované a některé, i kdyby se rozkrájely, cestují informačně do zdi, a mají negovánu účinnost a  dosah.

… Nemůže vám uniknout, že manipulátoři zjevně podporují např. červené kartičky proti prezidentovi, dnes nastrčená figurka jako naše věhlasná blonďatá „Klárka“ s falešným image blondýnky z lidu proti Babišovi, což je sice taky „politickej mafián“,  ale nemá manipulátory z facebooku pod kontrolou, ta věhlasná Klárka, ale tahaná na vodítku senátora Ivo Valenty,  kterého zase tahá za špagátky Klaus s jeho podvodem Evropy volného trhu, který ale celý patří stejným banksterům jako Brusel.

… Nemůže vám uniknout ani, že jsou podporovány internetové noviny, které mají shodný znak, podporu neziskovek, zjevně podporu mainstreamu a všude tam najdete chartisty, Šimony Pánky, podivné lidi z Charty 77, Havlo-kavárny lidi napojené na americkou ambasádu, prolezlé kolaboranty a šmejdy z TOP 09, při čemž je zjevné, že ODS, Protiproud, Parlamentní listy jsou v tiché vazbě na Kalousky, Bělobrádky a jedou na stejné frekvenci. Socany nevyjímaje.

Kam patří Okamura, který je evidentně potichu podporován nejen mainstreamem, ale i manipulátory Facebooku, Parlamentními listy? Těžko říci. Je to alternativa, postava z lidu nebo účelově vytvořená opozice politickými mafiemi a manipulátory? Podsouvají ho občanům potichu političtí mafiáni pod pláštěm populistických slibů nebo je to samostatně vzniklá jednotka?

Proč pro Okamuru pracují celé týmy rozvracečů a řízených konfidentů mezi jinými opozičními alternativami, ale mezi vládnoucími politickými skupinami nerozvrací nic? ? Kde bere své voliče? Bere je z řad vládnoucích politických mafií nebo z řad občanského odporu? Zastaví se až dobude oněch 10% občanského odporu, smíří se s postavením loutkového divadla v šaškárně politických mafií jménem Parlament a bude dále 4 roky jen neškodně štěkat a politické mafie zůstanou nedotčeny, alternativní opozice zůstanou mafii neškodné, nebo vytáhne do boje proti všem politickým mafiím? Kdy? Proč už to nedělá? No asi proto že manipulátoři by ho přestali potichu podporovat. Vychází to docela logicky. Takže, proč ho podporují? Toť otázka.

Příště si povíme o manipulacích prostřednictví konfidentů na Facebooku i na ulici, kdo jsou, jak vznikají, kdo je řídí a proč a jak je řídí. Jedni pracují pro tajné služby, druzí v režii politických stran, uskupení a hnutí. A někteří ani netuší, co páchají.

 

 

 

 4,000 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat

Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 3,217 zobrazení celkem,  2,437 zobrazení dnes

Číst více »
Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 3,218 zobrazení celkem,  2,438 zobrazení dnes

Číst více »