Reklama

Kdo je kdo – 1 …… „Marast 28“ …. uděláme si pořádek v informacích?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Nemusíme být nutně vysokoškoláky, dokonce ani středoškoláky, abychom chápali to, co se kolem nás děje, pochopili to, proč se tak děje. Není to zase tak složité. A je to nutné, protože „šmejdů“ kolem nás, co chtějí, abychom tomu nerozuměli a abychom si mysleli  nepravdu, to co chtějí oni  „je jako pytel sraček.“

Budeme tomu říkat zjednodušeně věci, které jsou to kolem nás.  Protože to vše jsou především informace a události, kolem nás. A mnohdy dost podstatné. Pojďme si položit pár základních otázek.

 • Pravda, lež nebo otazník? To je základní věc, kterou mají lidé přirozenou i naučenou, pokud nejsou úplní idioti. Umět si pokládat tuto otázku je hlavní a zásadní nástroj člověka, jak získat odpověď jak pochopit věci kolem nás. Bez toho to prostě nejde. Někde to umí lépe, jiné méně. Podstata manipulace, které používá banksterismus a mafie je, lidově řečeno oblbnout lidi, aby dělali, to co oni chtějí. Budeme jim dále říkat zjednodušeně banskteři a mafie. Inu my to víme, chtějí moc a naší práci a peníze.

Zjednodušíme si to a budeme událostem a informacím říkat ….

– Věci jednoduché. Vnímáme je okamžitě v reálném čase, vidíme je, slyšíme je, cítíme je.  Jsou to věci, které nemají za sebou další návaznost. Je však otázkou, jestli někdo „koumavý“ na pozadí nesleduje třeba odvést pozornost právě takovou jednoduchou věcí.

– Věci složitější. Věci, které nestihneme vidět v daném okamžiku, v reálném čase a ani pochopit je nelze ihned. Je třeba nad tím přemýšlet, doplnit si další informace. Pokud to neuděláme, většinou dojdeme k chybnému závěru. Bývá to větší množství informací spojených do sebe, mající více významů a také více možností s nimi manipulovat, zase třeba nějakými “ šmejdy“.

Věci složité. Věci opravdu složité mohou sice být vzniklé i přirozenou cestou, ale většinou jsou vytvořeny řízenou činností práce s informacemi a ovlivňování, zejména na pozadí. Může platit i kombinace, kdy část věcí existuje přirozeně a část věcí je manipulována. Mohou být prospěšné stejně jako zneužité v zájmu někoho dalšího. Manipulativní jsou však v obou případech.

→ Nyní pojďme k další věci….

– To, co je výše napsáno není nic složitého, lze to celkem přehledně přečíst a mnozí s tím budou třeba i souhlasit. A přesto tím výše uvedeným textem probíhá mnoho manipulací, které působí jak na vaše vědomí tak na vaše podvědomí, které se zapisují do vašeho myšlení zcela automaticky, i kdybyste vědomě nesouhlasili. Zcela vědomě jsem text napsal v tomto případě jako příklad tak, aby tyto vlastnosti měl.

–  K pochopení a rozboru použijme to samé, co výše píši. Je to jednoduché. Napíši v dalším odstavci modře vyznačený text a podíváme se na to, co se skládá zjednodušeně dohromady, když odstraníme černou část textů a zůstane jen barevná.

 • není to zase tak složité. šmejdů je jako pytel sraček. věci jsou především informace a události
 • věci kolem nás jsou především informace a události, pár základních otázek
 • Pravda, lež nebo otazník?
 • Umět si pokládat tuto otázku, jak pochopit věci kolem nás, podstata manipulace, oblbnout lidi, aby dělali, to co oni chtějí, zjednodušeně banskteři a mafie, chtějí moc a naší práci a peníze.
 • budeme událostem a informacím říkat …. Věci jednoduché, Věci složitější, Věci složité, Nyní pojďme k další věci….
 • výše napsáno není nic složitého, mnozí s tím budou třeba i souhlasit, přesto tím probíhá mnoho manipulací zcela automaticky vědomě v tomto případě jako příklad.

→ Nyní pojďme ještě k další věci…. dále kontrolně pár zvědavých otázek ..

Napsal jsem tento text úvodní věty „Nemusíme být nutně vysokoškoláky, dokonce ani středoškoláky“ jen jako úvod nějakého článku nebo jsem tím sledoval i zvýšené sympatie lidí bez vysokoškolského a středoškolského vzdělání? Pokuste si odpovědět sami.

Napsal jsem tento text úvodní věty  „Není to zase tak složité.“ Byl to jen slovní obrat nebo jsem chtěl nenápadně dodat sebevědomí cílené skupině lidí, na které je článek zaměřen? Je to pravda? Odpovězte si sami.

Napsal jsem tento text úvodní věty “ „šmejdů je jako pytel sraček.“ Je to pravda nebo jenom moje tvrzení? Použil jsem dnes populární vulgarismus proto, abych vás ovlivnil nebo proto, že tomuto vulgarismu rozumíte mnohem lépe, srdcem než spisovné a prý korektní češtině?  Na to si odpovězte sami.

Kladení otázek na věci kolem nás jsou klíčem k tomu, věcem rozumět, věcem rozumět znamená lépe a správně se rozhodovat, rozhodovat znamená správně reagovat v životě na věci kolem nás.

Otázka: Jsem blázen? Proč jsem to vůbec napsal?

 • Blázen možná jsem, možná také ne.
 • Chtěl jsem ukázat těm, které mediální a mocenský marast natolik zahltil, že nevidí, jakým způsobem se s lidmi manipuluje? Možná ano, možná ne. Na to si odpovězte sami.
 • Chtěl jsem lidi ovlivnit? Možná ano, ale možná jsem jenom blázen, co nemá roupama co na práci. Zase ať si každý odpoví sám. Pokud ano, chtěl jsem čtenáře ovlivnit v dobrém, pozitivně nebo ve špatném, negativně?
 • Zjednodušil jsem v článku pohled na některé složité věci jednoduchými názvy, které jsou zde použity, aby to bylo jednodušší chápat, jako například :
  • věci kolem nás – jsou především informace a události kolem nás
  • banksterismus – jednoduše pojmenovaný výraz pro všechny globalisty, politiky, bankéře, nadnárodní korporace, koumáky, vychcánky, jejich přisluhovače a kolaboranty, prostě vše co patří na jednu stranu, špatnou stranu, jednoduše banksteři
  • mafie – zaběhlý výraz pro zájmové skupiny lidí, kteří těží z ostatních lidí svůj prospěch, svou moc a neštítí se ničeho, mocenské mafie, bankovní mafie, mediální mafie, justiční mafie, exekuční mafie, stavební mafie, tiskařské mafie, umělecké mafie, náboženské mafie a hlavně politické mafie. A je jich tolik, co jich znáte.

Celé se to dá shrnout do jedné otázky.

 • V čem to žijeme, kdo nás vlastní a ovládá? Věci kolem nás jsou banksterismus a mafie.

Závěrem bych shrnul výběr textů ještě jednou uhlazeněji s několika spojkami….

“  Není to zase tak složité pochopit, že šmejdů je jako pytel sraček. Věci kolem nás jsou především informace a události. Pro otázku je to : Pravda, lež nebo otazník? Umět si pokládat tuto otázku, jakým způsobem pochopit věci kolem nás, jak pochopit podstatu manipulace a její cíl, jak oblbnout lidi, aby dělali, to co oni chtějí. Zjednodušeně oni, banskteři a mafie, chtějí moc, naší práci a peníze. Budeme událostem a informacím říkat …. Věci jednoduché, Věci složitější, Věci složité. Nyní pojďme k další věci…. toto není nic složitého, mnozí s tím budou třeba i souhlasit, přesto i tímto probíhá mnoho manipulací zcela automaticky.“

Takže v tomto úvodním článku připravovaného seriálu „Kdo je kdo“ … uděláme si pořádek v informacích si zavedeme jedno další zjednodušení. Ostudná havlo-estébácká Charta 77 si dala tento název. My si pojmenujeme ty „sračky“, které to přineslo jako minci z druhé strany.

Dáme tomu název Marast 28.

V příštím dílu seriálu „Kdo je Kdo“ bude pojem – Banditi 1989

Marast 28 – tento výraz, název v sobě obsahuje 28 let od falešné revoluce a podvodu na lidi, obecný souhrn toho, co všichni víme, postupný proces likvidace našeho státu, nebavím se o socialismu, bavím se o postupné likvidaci existence a suverenity našeho státu jako takového, v zájmu cizí moci, nadnárodních a globalistických plánů, zotročení lidí ve prospěch banksterů. Obsahuje vlastizradu skupiny lidí, kteří spojeni hlavními tajnými službami USA, Německa, SSSR, STB (Havel, Charta 77, část estébáků, kteří se přerodili v čisté bandity, část komunistů a svazáků a určitá skupina právníků a v neposlední řadě skupina z Prognostického Ústavu a Státní plánovací komise, vládnou nám dodnes a kteří tehdy zahájili plán na dlouhá desetiletí, jak zbudovat super stát EU, v podstatě 4. říši opět pod vedením Německa. Obsahuje to likvidaci českého průmyslu, likvidaci národního vědomí, likvidaci armády, likvidaci a úpadek vzdělanosti, dekadenci, sexuální úchyláky, sektáře, společnost a národ v rezignaci a totálním zblbnutí, ztrátu odborností, rozdělení společnosti a lidí, nevraživost, frustrace, ztráta perspektiv do života všem nejen nám, ale i našim dětem. Bylo by to dlouhé, co byste mohli každý přidat.

Marats 28 je všeobecný výraz všeho hnusu, co tu za 28 let máme. Nic víc, nic míň.

Souhrn zjednodušených výrazů:

 • Marast 28
 • banksteři
 • politické mafie
 • justiční mafie
 • exekuční mafie
 • mediální mafie
 • novodobé otroctví
 • kolaboranti cizí moci
 • všechnu moc získávají cestou vlády na politikou, kterou ovládají Ústavu a zákony
 • klíčem je zákonodárná moc
 • naším klíčem jsou 2/3 voličů s podstatou “ Ani jeden hlas politickým mafiím“
 • naším klíčem je podstata 2/3 hlasů, všechny hlasy občané sami sobě
 • naším klíčem je sjednotit občany a ne nastrčené pseudo opozice a straničky
 • naším klíčem je vzít si u voleb svůj stát zpět
 • naším klíčem je mít zpracovány zákony na opravu státu a našich práv, aby se dali ihned schválit
 • naším klíčem je i to, když zmanipulují volby, spáchají sebevraždu, protože potom už není dále o čem diskutovat.
 • naším klíčem je klidný a důstojný život bez války a politických mafií

Naším cílem je Stop všem politickým mafiím, politickým stranám a zákonodárná moc v rukou občanů bez zkorumpovaných parlamentních zástupců – lží a slibů už bylo dost – odpovědný zemský systém prezident, vláda okresní hejtmané, starostové a občanský důchod, přímý podíl každého občana na zisku státu, ne na dluh banksterů. Občanský důchod je rozdělení zisku našeho státu.

 

Jindra Tichý st. „|šéfredaktor| předseda hnutí Referendum ČSR|27.5.2017| free public|

 1,811 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat