Reklama

Vládní koalice v rozkladu, malé strany a hnutí na to naopak reagují sjednocením.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Prohlášení k volbám do parlamentu ČR v říjnu 2017

Rozumní- stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…

 Níže uvedeným politickým subjektům není lhostejné ovládnutí veškerých veřejných prostředků několika nejbohatšími. V těchto volbách půjde o zachování demokracie a o zamezení otevřené diktatury miliardářů. Proto se rozhodly odhodit osobní a stranické zájmy a spojily se. Nechtějí tříštit vlasteneckou a opoziční scénu, a proto nebudou stavět vlastní kandidátky do podzimních voleb. Naopak vyvinuli značné úsilí v jednání i s dalšími programově podobně zaměřenými stranami. Výsledkem několikaměsíčních vyjednávání je společný projekt s názvem „Rozumní“.

Název politického subjektu plně vyjadřuje „rozumné“ oproštění se od stranických a osobních zájmů a upřednostnění prospěchu většiny občanů České republiky. Společným jednáním se podařilo, níže uvedeným politickým subjektům, shodnout na programových prioritách, které budou společně prosazovat.

Politická strana ROZUMNÍ– stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…, 118 00 Praha, Nerudova 253/11 Předseda Mgr. Petr Hannig

Politické hnutí Změna pro lidi, 710 00 Ostrava, Hladnovská 2078/20
Předseda Ing. Peter Harvánek

Politická strana Národní demokracie, 272 01 Kladno, U tržnice 1979
Předseda Adam B.  Bartoš

Politické hnutí Slušní lidé, 612 00 Brno, Štefánikova 119/50
Předseda Zdeněk Pernica

Politická strana Demokratická strana zelených ( nejedná se o Stropnického zelené!!), 345 34 Klenčí pod Čerchovem 34
Předseda Jiří Anderle

Politické hnutí Občané 2011, 186 00 Praha, Petra Slezáka 531/14
Předseda Ludvík Adámek

Politická strana Česká strana národně socialistická, 250 73 Podolanka, 1. máje 86
Předseda Ing. Karel Janko

Uvedené subjekty sestavují společnou platformu rozumných. Vyzýváme další strany a hnutí souhlasící s uvedeným programem: přidejte se na společné kandidátky v boji proti hrozící oligarchii!

Společný program:

ROZUMNÍ -stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…

Přinášíme lidem naději v beznadějné době. Společný program pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017.

 1. Konec lží ve veřejném prostoru.
  Veřejnoprávní média financovaná občany, musí objektivně informovat o domácích a zahraničních událostech.
 2. Zákaz politických neziskovek většinově financovaných ze zahraničí. Naopak podpora těch neziskových organizací starajících se o postižené a seniory vyžadující zvláštní péči, podporujících drahou léčbu pacientů trpících závažnými chorobami apod.
 3. Naše případné setrvání v EU je podmíněno tím, že se Unie musí vrátit k původním hodnotám spolupráce rovnoprávných států. Obnovení práva veta pro všechny státy (tak jak tomu bylo před přijetím Lisabonské smlouvy). Stop nelegální imigraci. Odmítnutí vnucených kvót pro přerozdělování uprchlíků.
 4. Funkční a závazné obecné referendum. Přímá volba a odvolatelnost politiků a soudců. Soudci voleni ne na doživotí, ale na funkční období. Státní úředník musí sloužit občanovi, nikoli naopak!
 5. Revize ustanovení zákona o nepřiměřené obraně: Můj dům, můj hrad. Každý kdo někoho, nebo něčí majetek napadne, musí počítat s účinnou obranou napadeného, převyšující sílu útoku. Zachování našeho zákona o zbraních a střelivech, který je nejlepším v EU. Zbraně v rukou slušných lidí nejsou hrozbou, ba právě naopak, mohou zabránit teroristickým útokům. Financování a vyzbrojování armády musí být zaměřené na obranu vlastního území. Podpořit výcvik a zabezpečení místních dobrovolnických jednotek. Žádná zahraniční vojska a instalace na našem území.
 6. Potravinová soběstačnost a bezpečnost jsou součástí nezávislosti a obranyschopnosti státu. Vodu, včetně její distribuce a nerostné bohatství vrátit občanům této země. Zabránit drancování zdrojů strategických surovin (lithium).
 7. V péči o občana zajistit a financovat dostupné a kvalitní zdravotnictví pro všechny.
 8. Zajistit návrat ke kvalitě našeho školství. Stop nepromyšleným inovacím typu téměř povinné inkluze. Zachovat praktické školy a systém speciálního školství, které je u nás na velmi vysoké úrovni. Podpora české kultury. V sociálním zabezpečení musí být důchod toho, kdo celý život pracoval, vyšší než jakékoliv sociální dávky.
 9. Povinnými reinvesticemi omezit nepřiměřený vývoz zisků korporací a řetězců do zahraničí. Podpořit naše malé a střední podnikatele a živnostníky. Zrušit EET a kontrolní hlášení DPH pro malé živnostníky a podnikatele.
 10. Podporou ekologického a drobného zemědělství zamezit devastaci krajiny zemědělskými velkopodniky. Zelenou politiku vrátit tam kam patří. Místo politických proklamací a rozhodnutí devastující tradiční život obcí (např. bezzásahová zóna na Šumavě, příprava NP Křivoklátsko), rozumnými řešeními chránit přírodu ve shodě s životem obyvatel.

 1,272 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat

Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 2,801 zobrazení celkem,  2,021 zobrazení dnes

Číst více »
Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 2,802 zobrazení celkem,  2,022 zobrazení dnes

Číst více »