Reklama

Další díl „Kdo je Kdo? …. aneb kdo je „Velkej hajzl“ a co je impotentní parlament?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

V roce 1989 v naší zemi proběhlo cosi, co se dá nazvat velkým podvodem na celý národ. Ten podvod je plánován na dlouhá desetiletí. Stručně řečeno, v celé Evropě, tedy i u nás proběhlo cosi, co běžný smrtelník jen těžko dohlédne a pochopí to jen ti, kdo se s tím chtějí zabývat a kteří mají dostatek otázek a odpovědí. Pojďme se tedy ptát a odpovídat si z dostupných a časem uniklých zdrojů.

Co se stalo? Zhruba roku 1989 byly zakončeny organizované převraty a změny vlád po celé Evropě jak na západě, tak na východě.

–  V západních zemích byly během několika let sesazeny de facto všechny pravicové a jiné vlády  jednotlivých zemí takzvanou socialitiskou internacionálou (spolčením levicových vlád). Zejména Itálie, Francie, Španělsko, Británie, Holandsko, Dánsko, Německo.) Celá západní Evropa odmodřela a zružověla pod vlády socialistů a neomarxistů.

– V úplně stejný čas probíhá ve střední a výhodní Evropě, v Rusku, Polsku, Československo, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Jugoslávii stejná socialistická internacionála v pozadí USA, CIA a banskterů (světových bankovních domů) organizuje takzvanou Gorbačovovu perestrojku, na jejíž základě padly rudé vlády a byly nahrazeny rovněž vládami růžovými, tentokrát jako plně loutkové vlády a politické síly pod kontrolou USA, bankovních domů a jejich nástroje, růžové socialistické internacionály.

Od této chvíle budeme říkat těm silám, co způsobily všechen ten marast, který máme kolem sebe  přezdívkou „banksteři → socialistická internacionála → USA → Velkej hajzl“ (intelektuálové, neposerte se).

Co následovalo potom?

 – Velkej hajzl ovládl ve všech zemích a implantoval na základě revoluční komedie změny zákonů v jednotlivých zemí impotentní ústavu a poté postupně během dalších let deformal celé právní řády jednotlivých zemí, aby vyhovovaly zájmům celosvětové a celoevropské globalizační politiky. Někdo tomu říká Nový světový řád.

– V Evropě se rozbíhá projekt z dílny Hitlerovského Německa o centrální vládě a sjednocené Evropy, modifikovaný Velkým hajzlem, bankovními domy, jejich zájmy a USA. Evropská Unie. Tyto zjednodušeně pojmenované vztahy skrývají v rozkladu mnohé věci v praxi, které jsme z části již prožili a vídime každý z nás v podobě marastu, ve kterém žijeme.

Stádia plánovaného vývoje

– V prvním stádiu vývoje je to EHS, Evropské hospodářské společenství, v 2. stadiu založení Evropské Unie liberálnější podoby volného pohybu, ve 3. stadium utužování centrální moci evropskými komisemi, ve 4. stádiu pád národních států a centralizace celé Evropy pod jednu vládu, v 5. stádiu zmocnění se Ruska a jeho nerostných surovin a ovládnutí celé této surovinové oblasti.

Krycí ideologie, manévry, mediální masáže a podvody.

– Celý tento historický a vývojový proces je schován za všeobjímající propagandu o demokracii, svobodě, volnosti pohybu, jejíž nějakou správnější podobu si však umí málokdo jednotně představit. Ve skutečnosti se však jedná o stav, kdy bychom ho mohli spíše pojmenovat jako anarcho-demagokracii, kdy si každý díky hlavním zájmům „Velkého hajzla“ myslí, že demokracie je to, že si každý může dělat co chce.

– Mocní mohou dělat naprostou zvůlí, protekcí a mafiánskými principy zájmových skupin vše, prostí lidé zase, že všichni mají práva, nikdo žádné povinnosti a podle toho, kdo jak je silný využívá pseudo-demokracii tak, že se má týkat všech, jenom jeho samotného nikoliv. Tedy totální rozklad hodnot, společnosti, pravidel a morálky.

– Jinými slovy pozvolná destrukce celé Evropy za pomoci státních aparátů, kterých se zmocnili bandité ve službě Velkému hajzlovi, a pomalu naplňují dlouholetý plán rozložit státy Evropy, aby je mohli za peníze světových bankovních domů zase skládat. K tomu úspěšně používají další chapadla, tedy média, politické strany, propagandu a využití přirozených slabin obyvatelstva v daných zemích.

Podstata a Pojistka Velkého hajzla

– Toto vše je pojištěno tou hlavní podstatou, ovládání  je prováděno kromě politického systému též ekonomickým. V podstatě počítá s vytvářením naprosté závislosti a dluhové pasti. Touto cesto se zadlužují celé národy na dlouhá desetiletí, aniž by to tušily, touto cestou se vytváří dluhová past pro firmy a podniky, stejně tak na obyčejné lidi tou poslední drobnou půjčkou.

– Podstata dluhové pasti je v tom, že dluh je téměř vždy jen velmi těžce splatitelný nebo není splatitelný vůbec. Nekonečné prodlužování a úročení dluhů. Nekonečné novodobé otroctví či nevolnictví, chcete-li. Jsou tedy nekonečně závislé a zadlužené státy, firmy, podniky i občané. To vše se slévá do penězovodů Velkého hajzla přímo i nepřímo.

A jak to bylo u nás, v Československu?

– Procesem v roce 1989 rozdal Velký hajzl politické karty, aby se zmocnil zákonodárné moci, jejíž prostřednictvím deformoval celý stát a vytvořil si podmínky pomocí lidí prospěchářských, prodejných a kolaborantů, schopných sloužit komukoliv. Velký hajzl neponechává nic náhodě, tak rozdal karty celému politickému hřišti. Vytvořil ČSSD (růžová), základ své socialistické internacionály, potom vytvořil umělého protivníka ODS (modrá), kteří se střídají u moci, ale oba posluhují Velkému hajzlovi.

– Potom oživil křesťansko-katolické strany, které Velkému hajzlu jako nástroj sloužily vždy, potom stvořil umělou opozici, KSČM, která se tváří jako opozice, dělá povyk, ale všechny klíčové zákony Velkého hajzla podpořila nebo se zdržela rozhodného hlasování.

– Republikánské hnutí je poměrně světově rozšířená orientace vlasteneckého typu. Aby neponechal Velký hajzl nic náhodě a aby nemohla vzniknout nekontrolovaná opoziční síla, stvořil Velký hajzl Republikánskou stranu  se Sládkem, jehož úkolem bylo stranu sice vytvořit, ale jakmile posílí, tak ji pohřbít, což se několikrát stalo.

– Radikální část obyvatelstva je potřeba též držet v regulované výši a i pro tuto alternativu stvořil Velký hajzl stranu DSSS, která na sebe navázala část radiálních občanů s mnohými vyřčenými pravdami, nicméně vždy s impotentním výsledkem. Je třeba se ptát pana Vandase, čím to asi bude, že to jede na slepé koleji.

– Podobným způsobem byly stvořeny alternativy Národní strana, Národní demokracie, Lev 21, a mnohé další strany, straničky, VV, Úsvit  i SPD. Má však SPD hlubší historicky a dlouhodobě zrádnou úlohu? To se musíme zeptat, nebo stačí logicky uvažovat?

Co je podstatou tohoto pseudo-jako-demokratického systému vlády politických mafií v zájmu Velkého hajzla?

– Podstatou tohoto hnus-systému v moci banksterů, Velkého hajzla, je takzvaný stav „impotentní zákonodárná moc“. Na věcech zájmu Velkého hajzla musí všechny politické strany a mafie hlasovat v jeho prospěch, jsou to jeho nástroje, služebníci. Někdo naoko hlasuje jinak, ale vždy tak, aby zákony pro Velkého hajzla prošly.

– Nicméně Velký hajzl hlídá, aby se mu jeho služebníčci v parlamentu, politické strany nemohly domluvit a předělat zákony zase zpátky do trochu rozumnější podoby. V takovém případě užije své síly a zabrání komukoliv, aby získal 51% nebo 67% ústavní většinu, protože na tom to celé stojí, čímž by se mohlo Velkému hajzlovi způsobit citelné škody.

– Proto systém Velkého hajzla používá principu impotentní, čili neschopný parlament a aktivuje své síly, jen potřebuje-li na chvilku, vždy na nějaký ten zotročující zákon, aby byl parlament, tedy zákonodárná moc kolaboračně potentní a funkční. Říká se tomu totální ovládnutí zákonodárné moci.

Takže na otázku“ Kdo je Kdo“ v tomto případě, lze odpovědět, že všechny vládnoucí politické strany, ČSSD, ODS, KSU-ČSL, TOP09, KSČM jsou jedna banda kolaborantů, plnící účel Velkého hajzla, kteří nám zde ze zlatého kočáru předvádějí jen velkou inscenaci o tom, jak ovládat dlouhé desítky let svým systémem občany jako ovce v ohradě.

Alternativní opozice a pouliční opozice jsou potom povětšinou vytvořeny politickou mafií, jako kamufláž před světem, že tu jako, že je přece jen nějaká demokracie (spíše démonkracie)

Takže na velké, opoziční či alternativní scéně najdeme společné znaky hry na jedné jediné šachovnici, Klausové, Rumlové, Bělobrádkové, Sobotkové, Zemanové, Špidlové, Topolánkové, Kalouskové, Babišové, Filipové, Dolejšové, Okamurové, Sládkové, Bartošové, Vandasové, Bartošové z Pirátů, Edellmannové, Hennigové, Vítové, Velké dohody, Malá dohody, Holešovské výzvy, Liskové, Řezníčkové, Matějkové, Jeleny, karkulky, bambulky, Vojtové, Lojzové, Adámkové, a stovky dalších jsou jen řízené figurky této špinavé hry. Někteří s plným vědomím, někteří napojeni je částečně a někteří proto, že to ani netuší. Jenže na výsledku to nic nemění.

A co lidé? Ti jsou v tom jen jako nástroje, jsou v tom jen jako oslíčku otřes se, aby všechny tyhle špíny platili, vydělávali na ně a padali na držku.

Ti, co ještě nepadli, své jisté nemají ani na týden dopředu, protože na každou 1,- Kč je Velkým hajzlem a systémem vytvořen hajzl vysavač, nejméně 5x tak velký. Je jen otázka času, kdy ten vysavač dorazí až ke každému z nás a vysaje z nás i do mínusu, tedy do dluhové pasti, kdy zbytek života budeme žít už jen jako zadlužení otroci, jedno jestli hypotékou, exekucí, poplatky, daněmi, daněmi z daní, úroky z úroků, parkovným, ze vzduchu, z vody nebo kombinací všeho. Jsme tam až po uši.

Jak z toho ven? Přečtěte si ještě jednou, na čem stojí jejich moc. Na síle politických mafií, které ovládnou zákonodárnou moc. Řešení? Ovládnout ji místo nich. Jak prosté. A to nejde cestou kolaboračních politických šmejdů. To jde jen 2/3 většinou občanů a bez jakýchkoliv politických mafií. Občané musí vědět co chtějí a musí vědět co hlavně zásadně nechtějí. Takže budíček.

 

Příště: Lze zneužít přímé demokracie, referenda? Zcela určitě, protože když ji ovládne Velký hajzl, nechá vás odhlasovat vlastní smrt, ani o tom nebume vědět. Referendum. Skvělá věc. Jen jaké, to co vyhlásíme my, národní stát, občané nebo to celoevropské, co se už léta chystá vyhlásit Evropská Unie, banskteři a Velkej Hajzl?

Že zdravím pana Okamuru, a Fialu, 2 velké konfidentíky Velkého hajzla, za hezké zavedení pojmu referendum, jen poněkud v impotentní podobě, kdy jásající v davu si ani neprdne, když to ten Brusel zneužije ve svůj prospěch. Takže lidé jásejte, referendum se blíží. Jenže které. Ještě jsem neviděl ani neslyšel, aby Okamura cokoliv odhalil z nekalé činnosti špinavé velké politické mafie. Je možné, že by neviděl, co za hajzly jsou ODS, ČSSD, Kalousek, komunisti, Robejškové. Lavíruje s možností nezavřít si vrátka?

Tak ale, potom se ptám co je to za hru, předem počítat, aby si u mafie nezavřel dveře? Jen obecné kecy, ale není možná, aby nevěděl, když ví dnes půlka národa o té mafii sama. Nebo ne? Hm. No nic, my víme a za pár dnů povíme, bude o Klausův megatunel „Evropa volného trhu“, který ale tak nějak vlastní Evropská banka.

JT

 5,527 zobrazení celkem,  3 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat