Reklama

OBČANSKÁ NÓTA VLÁDĚ, PARLAMENTU A SENÁTU, případ Chomutov, zastavíte vraha, zavřou vás !!! Sdílejte.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

OBČANSKÁ NÓTA VLÁDĚ, PARLAMENTU A SENÁTU
→ případ Chomutov, zastavíte vraha, zavřou vás !!!

→ Prosíme, v zájmu spoluobčana, na kterého byla zpolitizovaně uvalena vazba v případu Chomutov, sdílejte.

  • Kdo by se chtěl zapojit důrazněji do odporu vládnoucím politickým mafiím, zašlete tento nebo svůj vlastní protest na emaily uvedené v příspěvku
  • Nebo vytiskněte a pošlete přímo na adresy poštou. Zavalte tyto podivné instituce dopisy poštou.
  • V zájmu jednoho z nás, občana, na kterého uvalili vazbu v rámci zpolitizované výkonné moci.“
  • Na své profily, do skupin, do soukromých zpráv, emailem, poštou, výtisky a přímým šířením.) Zítra se to může stát vám.  Nemudrujte, ve vazbě sedí člověk, který zachránil lidské životy. Něco je špatně, je třeba to opravit !!

 

PROHLÁŠENÍ REFERENDA ČSR

protestní nóta občanského odporu proti devastaci naší země a právnímu, ekonomickému i existenčnímu marastu, ve kterém většinu občanů této země nutíte žít.

Určené emailovou i veřejnou cestou k rukám ….

  • Prezidentu České republiky … Miloši Zemanovi
  • Parlamentu České republiky … poslancům PČR
  • Senátu České republiky … senátorům PČR
  • Předsedovi Vlády České republiky … Bohumilu Sobotkovi
  • Ústavnímu soudu

– Postup vyšetřování ve věci Policií nemůže předjímat na základě politického tlaku, že osoba, která zachránila jiné osoby ve věci veřejného zájmu je pachatelem vraždy a uvalit na něj vazbu pro trestný čin vraždy, aniž by k tomu měla jasný a zřejmý důkaz. Zejména ne pro politické pojetí věci z jakéhokoliv spekulativního pohledu.

– Předjímání vyšetřování postrádá zákonem povinné stanovené znaky skutkové podstaty. Chybí důkaz o úmyslu spáchat vraždu, který je povinným znakem pro § trestného činu vraždy. Už proto je obvinění pro uvalení vazby pro § vraždy v podstatě nepřípustné. Samotný předpoklad, co kdyby to tak bylo, nestačí.

-Předjímání o nepřiměřené obraně není důvodem pro kvalifikaci jako trestný čin § vraždy. Navíc o nepřiměřenosti obrany rozhoduje až soud, nikoliv policejní vyšetřování a už vůbec nemůže být odůvodněním pro sdělení obvinění pro podezření z § vraždy ani pro uvalení vazby s tímto odůvodněním.

– Z celého případu je zcela jasné, že vyšetřování nevychází z právní podstaty, pro kterou dikce zákona vznikla, ale z vůle a výkladu naprosto nesprávně nastaveného postupu uplatňování dikce zákona a z předjímání vyšetřujícími orgány podle představ zpolitizovaného vlivu, nikoliv z faktického stavu faktů a důkazů. V podstatě zločin páchaný výkonnou mocí.

– Je naprosto jasné, že obvinění z vraždy a vazba je natolik zásadní precedens, že je nepřípustné kroutit podstatu práva a spravedlnosti naruby, protože míjí naprosto svůj původní účel i záměr. Oběti ani ochránce veřejného zájmu nemohou být postaveni do role pachatele zločinu a pachatel zločinu do role oběti.

– Máte-li vy všichni, kdo tvoříte zákony nebo s nimi pracujete, nebo si je svérázně vykládáte, dojem, že je nepřípustné, aby se občané bránili sami, postarejte se zásadně a účinně o to, aby byli občané v bezpečí a nemuseli se bránit podobným vražedným excesům sami. To se nedělá tak, že občanům zakážete se bránit. Na to nemáte mandát.

-Neumíte se postarat o bezpečí občanů, což je vaše primární povinnost? Tak se ani nepokoušejte pomyslet, že byste donekonečna mohli kroutit skutečným veřejným zájmem a skutečnou právní podstatou obstrukcemi, zmanipulovanými výklady, zdeformovanými právními řády a praxí výkonné moci proti zájmu řádných občanů.

-Máme toho už dost, mohu mluvit za všechny slušné občany této země, protože téměř celý národ, až na výjimky, chce mír, klid, bezpečí a důstojné podmínky k životu. Ani jedno občanům neumíte zajistit a nepochybujte o tom, že toto je nezpochybnitelný společný jmenovatel všech občanů této země.

– Přijměte tuto občanskou nótu tak, že na sklonku své bezohledné mafiánské vládnoucí existence nepřekročte hranici, kdy bude bezpečně platit prognóza, že byste mohli velmi lehce býti souzeni sami, protože pohár občanského odporu již přetéká a opravdu není radno jej nadutě podceňovat, za všechny vaše zločiny, které v průběhu svého vládnutí pácháte proti své zemi, občanům a národu.

– Umíte-li zasednou v zákonodárném sboru a velice rychle jednat o zvýšení svých platů, zasedněte nyní a okamžitě projednejte narovnání právních deformací trestního řádu, které způsobují, že ochránce veřejného zájmu a životů jde do vazby pro údajnou vraždu, dokonce bez povinných důkazů stanovených zákonem a pachatel pokusu o vícenásobnou vraždu je stavěn ve společnosti do role oběti či pouhého opilce s tím, že by to snad měla být dokonce omluvenka.

-Nezáleží na tom, jak kroutí média na přeskáčku s teoriemi v novinových článcích. Záleží na tom, zda kroutí zpolitizovaná legislativní a výkonná moc státu s paragrafy tak, jak jí to vyhovuje a nikoliv v zájmu skutečné podstaty práva a spravedlnosti a zájmu občanů.

– Proto požadujeme, aby člověk, který hájil veřejný zájem byl okamžitě propuštěn z vazby, zbaven obvinění z vraždy a aby bylo dále vedeno vyšetřování ve věci, nikoliv proti osobě. Teprve potom, až budou zajištěny případné jasné a průkazné důkazy, že se jedná o vraždu, aby bylo postupováno standardně, jak se má. Předchozí politické vůle a předpojaté vyšetřování musí být neprodleně zastaveno. Nemáte to v trestním řádu, okamžitě to tam vraťte, respektive doplňte. Okamžitě.

– Je nám úplně srozumitelné, že současné nastavení rádoby právních postupů je rádoby platné, lze za ním ale schovat jakékoliv kroucení s paragrafy, právem a spravedlností. Nelze obviňovat konkrétní vyšetřovatele, ale váš systém, který jste zavedli, uzákonili a umožnili přerůst v cosi zločinného.

– Urychleně zasedněte, konejte a opravte své vlastní paskvily právního řádu, které jste připustili. Umíte to okamžitě s vašimi platy, konejte neprodleně i teď. Udělejte to jak chcete, ale zajistěte opravu manipulativního vyšetřování, nevinného propusťe, jinak přijměte již zmíněnou prognózu nezpochybnitelného občanského účtu, který vám bude zanedlouho vystaven. Tento případ je nadmíru mimořádná situace.

Referendum ČSR

Jindřich Tichý (předseda)

Jiří Černohorský (místopředseda)

 

→ Adresa:
Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 – Malá Strana
posta@psp.cz

→ Adresa:
Kancelář prezidenta republiky
Hrad I. nádvoří č. p. 1
Hradčany
119 08 Praha 1
posta@hrad.cz

→ Adresa:
Senát
Valdštejnské náměstí 17/4
Praha 1, 118 01

→ Adresa:
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 – Malá Strana
PSČ 118 01
edesk@vlada.cz

(šmejdi ve vládě přijímají na tento email jen elektronicky podepsané zprávy)

→ Adresa:
Ústavní soud
Joštova 8, 660 83 Brno 2
podani@usoud.cz
Datová schránka: z2tadw5

→ Adresa:
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
posta@mvcr.cz
Datová schránka: 6bnaawp

 

 2,884 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat