Reklama

Proč je naše územní samospráva v krizi: Kraje jsou jen politické trafiky!

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Jak naznačují naše dokonce i jinak servilní naše sdělovací prostředky, do této doby nepovažuje veřejnost územněsprávní členění státu za prospěšné. Spíše naopak. Je to jednak hrozby vyššího finančního zatížení státního rozpočtu souvisící s dalším nárůstem byrokratického aparátu, oprávněná nespokojenost mnoha obcí a okresů s jejich zařazením do určitého regionu, jednak chybějící ucelená koncepce pravomocí.

 

Je to další důkaz centralistického rozhodování bez zřetele na potřeby a zájmy občanů. Zatím totiž nikdo z odpovědných politických veličin neprojevil ochotu hledat podněty tam, kde funguje správa bez problémů, tj. např. v Rakousku a v Německu. Morava sousedí na jihu se spolkovou zemí Dolní Rakousko, podle jejíž ústavy stojí v čele vlády zemský hejtman. Podobný titul představitele země bez přívlastku, jak je tomu v ČR, nemá logiku.

 

Ostatně, kraje, tak jak byly vytvořené – jsou zcela nesmyslné a rozdělené z Prahy, bez zřetelu na ochranu zájmů občanů, bez ohledu na jejich potřeby, prostě jen škrtnutím pera na nějakém ministerstvu!

 

A co bych doporučil – zemské zřízení v těchto dimenzích:

 

Mezi zemské vládní kompetence náleží:

Právní záležitost: oblasti energetiky, živnostenského práva, ochrany spotřebitele, kontrolního úřadu, obecních lékařů, státního občanství

Sociální politika: výpomoc občanům, studijní podpory, příspěvky na žákovské cestovné, péče o jesle, starost o zájmy žen, mládež, učně, rodiny, starší generaci, dohled nad soukromé pečovatelskými domy

 

Školství: zřizování a rušení veřejných a zvláštních škol a škol řemeslnických a obchodně učňovských

 

Zdravotnictví: ochrana životního prostředí, všeobec. zdravotní záležitosti, kontrola potravin, veterinární péče, pomoc tělesně a mentálně postiženým

 

Kultura: záležitosti kin, filmových představení, rozhlasu a televize

 

Správní záležitosti: sčítání lidu, statistika, cenové otázky, matriky, dohled nad spořitelnami, správní poplatky, volby, referendum, obecní daně

 

Ostatní: cestovní ruch, národní parky, ochrana zvířat, dopravní problematika, policejní otázky, obrana země, záležitosti strojírenství

 

Uvedený výčet je silně redukován, v zemské ústavě je mnohem širší a podrobnější. Jako příklad zemské samosprávy v SRN může posloužit Duryňsko, bývalá část NDR. Vládu tvoří ministerstva pro vědu a kulturu, vnitra, financí, zemědělství a lesnictví, zdravotnictví a sociálních věcí, ochrany životního prostředí, zvláštních záležitostí, spravedlnosti, kultury a hospodářství a techniky. Obdobné složení mají parlamentní výbory rozšířené o petiční, rovnoprávnostní, vyšetřovací, ústavní a jednací.

 

Jako doplnění informace o pravomocích spolkových zemí je nutno zdůraznit, že v obou státech jsou země zachovány v jejich historických hranicích, což dokazuje dokonalé respektování demokratických zásad. Rozhodně neslouží ke cti naší ústavní vrchnosti, že ani Hitler neměnil zemské hranice. V ČR je tomu bohužel jinak. Věřme ale, že v zájmu spokojenějšího života našich občanů ne na věčné časy.

 

A aby mohl země nebo kraj bez problémů naplňovat své pravomoci, musí být jemu a také obcím zaručen dostatečný příděl z daňových příjmů. Bude zajímavé počkat na výplod našich zákonodárců a srovnat jej se SRN. Tam představovaly v roce 1992 příjmy z daní pro obce 12,6 % a pro země 34,2 %. Časový odstup by v tomto případě neměl hrát žádnou roli.

 

 1,257 zobrazení celkem,  3 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat