Reklama

Otevřený dopis premiérovi ohledně žalostného stavu v bezpečnostních sborech

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Před několika dny zveřejnil webový Security magazín článek s názvem „Expolicistka varuje Sobotku před Chovancem i kvůli sebevraždám. Odkaz na článek je zde:
http://www.securitymagazin.cz/zpravy/expolicistka-varuje-sobotku-pred-chovancem-i-kvuli-sebevrazdam-1404057625.html
Téma sebevražd příslušníků je natolik závažné, že se mu budeme věnovat intenzívně v následujícím období.
V článku, jehož téma je velice závažné, nebyly a ani nemohly být reprodukovány veškeré skutečnosti z otevřeného dopisu. Plné znění otevřeného dopisu Petry Lhotákové premiérovi Bohuslavu Sobotkovi je zde:

Vážený pane předsedo vlády.

Obracím se na Vás s žádostí o vyvození osobní, profesní a morální odpovědnosti policejního prezidenta genmjr. Mgr. Tomáše Tuhého a ministra vnitra Milana Chovance za tristní stav, který v bezpečnostních sborech panuje a který se stále zhoršuje, a z jejich strany není žádná vůle situaci řešit.

Jako bývalá policistka nemohu dopustit, aby byla dál upírána zákonná práva příslušníkům, a to nejen těm na „ulici“, ale též příslušníkům na elitních útvarech, se kterými je jednáno jako s lůzou
či obtížným hmyzem. Za mnohé jistě může manažerská neschopnost konkrétních služebních funkcionářů, jak dospěl k závěru Obvodní soud pro Prahu 5 (25C 147/2015). Přesto tito neschopní funkcionáři dál velí a pobírají nemalé odměny.

Dle průzkumu atmosféry pracovního klimatu mezi řadovými příslušníky, který byl zpracován Mobbing Free Institutem, z. ú., v druhé polovině roku 2016, je výše platu v pomyslném žebříčku hodnot až ve druhé polovině desítky. Jako hlavní problémy příslušníci vnímají špatný styl vedení, absenci uznání a oceňování dobrých pracovních výkonů, malý zájem vedení o zaměstnance, uvítali by otevřenější komunikaci a posílení vztahů na pracovišti. Nejsou dodržovány zákonné normy a interní akty řízení, ale také práva ústavní a práva deklarovaná Listinou základních práv a svobod. Praxe ukazuje neznalost či malou znalost těchto norem policejním managementem, který ve jménu zákona tyto právní normy účelově opomíjí, v některých případech ignoruje a v mnoha případech interpretuje dle své vůle.

Příslušníci bezpečnostních sborů zejména na nejnižších úrovních v přímém výkonu jsou účelově dezinformováni ohledně systému odměňování s tím, že na jejich případné odměny nejsou finanční prostředky. Realita je však taková, že vrcholný policejní TOP management disponuje výší takových odměn, které převyšují roční plat řadového policisty (!) a ostatní složky platu (osobní a zvláštní přípatek a příplatek za vedení) přesahují mnohdy částku 40 000,-Kč měsíčně. Pomyslnou třešničkou na dortu pak je příjem tiskové mluvčí, která disponuje takovým služebním příjmem a mimotarifními složkami příjmu, že to evokuje výsměch do obličeje těm, kteří denně nasazují své životy pro ochranu života a zdraví občanů této země s vědomím, že o ten svůj mohou velmi snadno přijít.

Další smutnou bilancí jsou sebevraždy příslušníků bezpečnostního sboru z důvodů šikany či problémů finančních. Tyto konkrétní případy jsou našemu institutu oznamovány a s nevůlí kompetentních kontrolních orgánů, řešeny. V mnoha případech nezbývá, než podat trestní oznámení na služebního funkcionáře. V současné době je takto prošetřován i pan policejní prezident, spolu s vedením Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, pro podezření ze spáchání zločinu účast na zločinecké skupině. Ředitel Středočeského kraje dále čelí podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušování rozpočtové kázně, které prošetřuje ministerstvo financí. Ředitel Zlínské policie je podezřelý ze zneužití pravomoci úřední osoby, kdy na poradě s dalšími krajskými řediteli a policejním prezidentem vyjádřil přesvědčení, že lze změnit přístup odvolacího orgánu (MV ČR), z důvodu rušení jeho rozhodnutí – protiprávnímu zamítání zveřejňování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ministrovi vnitra ani policejnímu prezidentovi nevadilo, že tento služební funkcionář demonstroval svou aroganci moci tím, že při služební poradě „měnil“ vodu za Kofolu. Až na podnět našeho institutu je věc téměř po 2 letech znovu prošetřována, ačkoliv již byla mnohokrát interpretována v médiích. Náměstek Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby a přečinu útisk. Jiný služební funkcionář z tohoto ředitelství je prošetřován pro spáchání trestného činu sexuální nátlak. Vedoucí specializovaného odboru kriminální policie je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu šíření nakažlivé lidské choroby z nedbalosti. Středočeskému územnímu odboru velí příslušník, který je od října roku 2014(!!!) stíhán pro podezření z majetkové trestné činnosti. Jistá služební lékařka je prošetřována pro padělání a pozměňování lékařské zprávy, vedoucí odboru psychologických služeb je prošetřována ze stejného důvodu. Obě tyto kauzy vedly pravděpodobně k protiprávnímu propuštění příslušníka
ze služebního poměru a poškození jeho zdraví stanovením invalidního důchodu. Bylo nepochopitelně zrušeno místo hlavního hygienika v MV ČR, tedy není divu, že policisté čelili životu nebezpečné nákaze černým kašlem. Mnozí nesou následky doposud. Takto bych mohla pokračovat dále.

Zrůdné v tomto mém výčtu je to, že ani jeden ze jmenovaných prošetřovaných služebních funkcionářů nebyl zproštěn výkonu služby a dále velí těm, kteří našli odvahu a protiprávní jednání oznámili. Navíc je v protiprávním jednání pokračováno, ačkoliv jsem o skutečnostech vrcholný management policie informovala. Také samozřejmě pobírají již zmiňované nemalé odměny a služební medaile. Není třeba vypisovat, jak by bylo a je v takových případech jednáno s řadovými příslušníky. Od ledna 2017 dosud nefungoval institut policejního ombudsmana, kam by příslušníci své podněty oznamovali! Širokou škálou těchto podnětů disponuje právě náš institut, který opakovaně marně vyzýval jak ministra vnitra, tak policejního prezidenta k součinnosti při řešení nerovného zacházení v řadách bezpečnostních sborů. Marně.

Vážený pane předsedo vlády, situace je natolik vážná, že ti, kteří dosud neopustili řady sboru, zvažují zákonnými nástroji poukázat na bezpráví, které v bezpečnostních sborech vládne. Nepíši zde pouze
o policistech, ale i o hasičích, příslušnících vězeňské služby a celní správy a občanských zaměstnancích. Blíží se volby. Jaké by to asi bylo, kdyby se tito příslušníci například rozhodli, že v den voleb, kdy budou mít dozajista „pohotovost“, navštíví lékaře a prostě nepřijdou do práce? Příslušníkům bezpečnostních sborů jsou zákonem omezena některá práva. Toto omezení jim není nijak kompenzováno.  Nesmí stávkovat. Přísahali nasadit v některých případech i svůj život a ten bohužel i položili, ačkoliv někdy nebyli patřičně vybaveni (absence neprůstřelných vest – dodnes přetrvávající problém). Boty, ve kterých musí příslušníci ve službě chodit, neodpovídají kvalitou ani botám z tržnice (též je věc prošetřována orgány činnými v trestním řízení). Jakou cenu vlastně má pro tento stát život policisty, hasiče či dalších příslušníků bezpečnostních sborů a kde je oproti tomu práh jejich únosnosti?

Služební funkcionář nenese materiální, ani morální odpovědnost za své jednání a konání. Může v okamžiku odejít do civilu a díky vysokému platu i odměnám, bude do důchodu pobírat výsluhu,
na kterou mu paradoxně půjdou finanční prostředky ostatních příslušníků. Odpovědnost nese „bezejmenný“ bezpečnostní sbor. Dle mého názoru nemá žádný význam sepsání petice pro odvolání policejního prezidenta i ministra vnitra, ačkoliv po tomto aktu část příslušníků volá. Podstatnější zjištění je, že příslušníci bezpečnostních se přestávají bát a veřejně o služebních problémech hovoří
i píší. To vše je následek systémového selhávání řízení bezpečnostních složek, když důvod k úvaze o jejich funkčnosti uvedl Obvodní soud pro Prahu 5.

Této situaci nelze jen přihlížet. I za cenu vlastního ohrožení (neboť jsem za své aktivity policií i policejním prezidentem protiprávně blokována na sociální síti a čelím nejméně 4 trestním oznámením) hodlám nadále tyto příslušníky podporovat.  Proto Vám sděluji, že souhlasím s jejich postoji a vážím si jejich odvahy vzepřít se tomuto prohnilému systému, který je navíc neskrývaně prorostlý nepotismem. Jejich zákonné aktivity plně podpořím v součinnosti s dalšími institucemi a odborovými organizacemi.

Vážený pane premiére, věřím, že i přes Váš nepochybně náročný předvolební program, si najdete chvíli na úvahu o těchto řádcích. Nebude to jméno ministra vnitra, ale Vaše jméno, které by v budoucnosti mohlo být spojováno s počátkem destabilizace bezpečnostních sborů v České republice a to navzdory příznivým ekonomickým ukazatelům.  Peníze sice mají moc, ale nikdy nezastřou mysl zcela všem.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Bc. Petra Lhotáková
Ředitelka

Mobbing Free Institut, z.ú.

 2,142 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat