Reklama

Lež a manipulace s fakty jako nezbytná výbava politika a místopředsedy Výboru pro bezpečnost?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny poslanci zvolili předsedu Sněmovny a začali se domlouvat na obsazení výborů, komisí a dalších orgánů. Vše probíhalo ve standardním módu, řečeno slovníkem politika. Hladina se zčeřila až ve chvíli, kdy byl poslanec Zdeněk Ondráček navržen do čela Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Poprvé nebyl zvolen, podruhé ano a vzápětí ne a potřetí opět ne. Vše za doprovodu mediální kampaně, pak i demonstrace proti jeho osobě v čele uvedené komise. Mnoho povyku pro nic, dalo by se říci. Samotná komise není obdařena žádnými pravomocemi. Takový Výbor lidové kontroly (VLK) – pamětníci se možná pousmějí. Je zde ale taková drobnost. V tom povyku zcela zanikla skutečnost, že bývalý ministr vnitra Milan Chovanec byl zvolen do Výboru pro bezpečnost a dne 12.1.2018 byl zvolen jeho místopředsedou. Kromě toho byl zvolen i do Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. A pomalu se blížíme k meritu věci. Kdo je Milan Chovanec a jak vedl Ministerstvo vnitra v uplynulém volebním období?

Odpovědět na tuto otázku není příliš těžké pro trošku lucidního jedince (slovník Davida Ratha), pro kterého je „uncle Google“ dobrý sluha. A dozvíme se, že ve funkci ministra vnitra byl Milan Chovanec v době od 29. ledna 2014 do 13. prosince 2017. Čtyři roky bez několika málo dní. Za ty čtyři roky Ministerstvo vnitra neudělalo skok vpřed, ačkoliv ekonomické předpoklady pro posunutí laťky byly dány. Pro samotné bezpečnostní sbory to byly 4 roky stagnace a očekávání, které se naplnilo z malé části až v závěru funkčního období Milana Chovance. Je otázkou, nakolik bylo dvojnásobné „navýšení“ tarifních tabulek dílem byl politické kalkulačky a do jaké nezbytným krokem, který odvrátil hrozící personální kolaps bezpečnostních sborů.

Vliv Milana Chovance na situaci v bezpečnostních sborech nelze hodnotit jinak, než jako minimálně sporný až kontroverzní pod obláčkem politické mlhy. A k politice patří manipulace. Politika je dnes primárně boj o moc, o mocenský vliv.  Milan Chovanec se jako zdatný manipulátor ukázal a osvědčil. Prošel si množstvím kontroverzních eskapád, v první linii absolvoval „lánský puč“ a o to sebevědoměji vkročil do Strakovy akademie. Smutnější je, že pro dosažení cílů neváhal použít všechny prostředky propagandy a tedy i lež. V rámci demonstrace svého rétorického umění jistě svede tyto „drobné nedostatky“ na svůj tehdejší „tým“. Nevděk světem vládne.

Připomeňme si některé milníky Chovancovy kariéry v čele ministerstva vnitra.
Část odpovědi poslanci Zdeňkovi Ondráčkovi na interpelaci ze dne 5.5.2016:

Vážený pane poslanče, nechám zpracovat analýzu, jak se daří zakázkám na Policejním prezidiu, protože jsem přesvědčen o tom, že v tomto se mýlíte, a já vám samozřejmě tu analýzu velice rád poskytnu. Za poslední dva roky bych řekl, že došlo k velkému posunu jak v oblasti IT, tak v oblasti výstrojových součástí. Samozřejmě otázka je ta, že tady byl zákon o zadání veřejných zakázek, který umožňoval firmám, které dodávaly a nebyly v soutěži úspěšné, velice efektivně některé soutěže blokovat. Příkladem toho je např. soutěž na balistické prostředky, tedy ochranné vesty. A já bych byl velice nerad, aby tady došla Poslanecká sněmovna k dojmu, že na Policejním prezidiu se snad zhoršuje stav kolem veřejných zakázek. Nechci to nijak zveličovat, ale když se podíváte na srovnání, které teď vydal, tuším, Hlídací pes, tak Ministerstvo vnitra, co se týče centralizovaných nákupů, je nejlepší ze všech ministerstev, tuším, že tam bylo 160 % navýšení oproti plánovanému stavu. Já vám tu analýzu dodám a dodám ji všem poslancům, abychom si v této věci udělali jasno.

Posun v oblasti výstrojových součástí nejlépe ohodnotí policisté při návštěvě výstrojních skladů. Téměř žádný totiž není. Stav kolem veřejných zakázek na Policejním prezidium nezhoršuje, ten je tragický a horší snad být nemůže.

Část odpovědi na interpelaci poslance Václava Horáčka ze dne 14.4.2016:

Vy jste tu říkal některé informace, které já neumím potvrdit. Některé informace by splňovaly pravděpodobně i znaky trestných činů, tzn. jakési pletichy ve veřejné soutěži nebo dražbě. Tu informaci, o které hovoříte, předám Policii ČR s tím, aby věc prošetřila, protože pokud opravdu Česká pošta sdělovala ostatním soutěžitelům parametry soutěže, nebo by snad s nimi dokonce měla spolupracovat na zadávací dokumentaci soutěže vlastní, tak potom je potřeba tu věc prošetřit. Myslím si tedy, že vzhledem k tomu, že ÚOOZ, který se právě zabývá šetřením pošty, tuto informaci má, ale přesto ji ÚOOZ po dnešním jednání tedy ještě sdělím.

Zajímavá odpověď několik dní před pečlivě připravovanou a diskutovanou „organizační změnou“. Ani náznak o vizi NCOZ, která v hlavách autorů byla dle tvrzení již mnoho let.

Další účelová tvrzení a nepravdy ze strany Milana Chovance jsou k dispozici v podobě jeho odpovědí na „dotěrné“ interpelace poslance Zdeňka Ondráčka a Jany Černochové. Některé se přímo prolínají, doplňují, ale usvědčují Milana Chovance z poskytování nepravdivých informací. Dne 10. listopadu 2016 odpověděl Milan Chovanec Janě Černochové, že „koncepčními otázkami stran vybavení policie balistickými ochrannými prostředky se zabývá dokument Systemizace ochranných prostředků proti střelám, bodným zbraním a střepinám“. Problém je, že v té době zmíněný dokument v aktuální podobě neexistoval, ale byl teprve v plánu. 21. prosince 2016 v souvislosti s tragickým úmrtím policisty z OOP Hluboká nad Vltavou poslanec  Zdeněk Ondráček požádal písemně Milana Chovance o urychlení zpracování koncepce balistické ochrany policistů a její předložení v dřívějším termínu, než do 30.6.2017.  Přít se o pojmy systemizace či koncepce je v podstatě zbytečné. Systemizace byla archaická a koncepce virtuální. Archaická systemizace nemohla tudíž řešit koncepční otázky, jak tvrdil ministr.

Podobně usvědčuje Milana Chovance z předchozí nepravdy  jeho odpověď Zdeňkovi Ondráčkovi ohledně vybavení Speciální pořádkové jednotky v Praze ze dne 4. srpna 2016. Zde uvádí, že  „je nucen konstatovat, že skutečně nejsou plněna a dodržována některá ustanovení interních aktů řízení, která se týkají materiálního a technického zabezpečení pořádkových jednotek. Konkrétně se jedná o nedodržení požadovaného počtu balistických vest proti noži a také použití protiúderových kompletů po exspiraci.“ Příčina – stručně  a politicky zdůvodněno –  pozdní aktualizace údajů v systému EKIS a následné neověření údajů Policejním prezidiem ČR. Náprava – závazek věnovat zvýšenou pozornost validitě údajů. Korektní řešení ve stylu zameteno, zdůvodněno, nikdo nebude potrestán, odpovědnost přenesena na počítačový program, s vlivem lidského faktoru se počítá.

Podobných politických prohlášení a rétorických ekvilibristik jsme slyšeli od Milana Chovance mnoho. Policie se nestane divizí Agrofertu. Policie nemůže být součástí politické hry. A spousta dalších. Přesto nikomu nevadí, že člověk zatížený tímto stigmatem politických klišé, prázdných frází a zjevných nepravd, je dál součástí Výboru pro bezpečnost i Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS, ačkoliv jeho kariéru v ministerském křesle nelze hodnotit jako úspěšnou. Nepředstavuje ve světle těchto skutečností Milan Chovanec spíše bezpečnostní riziko? Proč chce být stále nablízku informacím o bezpečnostních sborech?

 

 

 1,733 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat