Reklama

Ven z Bruselu – Výbor pro CZExit – něco z historie odporu proti vstupu do EU.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

V rámci organizační přípravy pracovní skupiny aktivistů a koordinátorů Ven z Bruselu – Výbor pro CZExit jsme 5.2.2018 přislíbili na 8.2.2018 jakousi souhrnnou informaci z historie vývoje odporu proti vstupu do EU, na které logicky navazuje i současná inciativa „Pro odchod z EU a Bruselu“. Informace budou pouze stručně shrnuty, nebudou podrobné ani kompletní, protože by to dalo na knihu.

Kapitola 1 – Vládní manipulace s referendem o vstupu do EU.

 1. V roce 2003 probíhalo Referendum o vstupu do EU, naplánované a schválené tehdejší vládou ČSSD, ve které dominovala vláda kolaboranta Vladimíra Špidly
 2. Zákon o referendu o vstupu do EU schválil nějaký čas předem tehdejší Parlament s převažujícím vlivem ČSSD za podpory všech ostatních stran zúčastněných v Parlamentu, včetně ODS a komunistů.
 3. Vláda vyčlenila a použila stamilionové částky z českých zdrojů a další prostředky přímo nebo nepřímo kumulované pro propagaci vstupu do EU.
 4. Tyto prostředky byly rozsáhle investované zejména do velmi silných mediálních kampaní všemi směry, při čemž televizní zastoupení bylo velmi rozsáhlé.
 5. Tyto prostředky se přerozdělovaly (doslova nalévaly) výhradně podporovatelům vstupu do EU lidem, skupinám, organizacím, spolkům, politickým stranám a médiím návazným na politické kruhy.
 6. Byla vytvořena velmi silná pro-bruselská euforie a mediální manipulace jednostranným způsobem odporující nejen demokratickým principům, ale odporující i právním normám platným v ČR.
 7. Princip celé manipulace se nedá zařadit jinak, než doslova mafiánská politická manipulace.

Kapitola 2 – Vznik občanské opozice proti vstupu do EU

 1. První opozicí, který vznikala proti mafiánským politickým manipulacích a proti vstupu do EU byly desítky odvážných lidí, které začali proti tomu bojovat, zejména články, letáky a osvětou o tom, co je Brusel a EU vlastně zač.
 2. Byly odhaleny vládou utajované informace, z čeho vlastně EU vzniklo (Hitlerův projekt 3.říše), kdo stál u zrodu (2. Goebbelsovi náměstci, pohrobci 3. říše), byly uvedeny informace o vlivu takzvané Socialistické internacionály a Římského klubu. A mnoho dalšího.
 3. Souběžně s tím vznikl tehdy nejvýznamnější odpor (www.euroskeptik.cz), který na pozadí ovládala ODS a který byl, jak se později ukázalo ve skutečnosti,  účelovou organizací vést odpor proti EU, nicméně měla za úkol prohrát s blízkou nebo těsnou menšinou, aby se ukázalo, že do Bruselu sice jdeme, ale není to rozhodnou většinou, spíše těsnou většinou.
 4. Ke skupině euroskeptiků patřila prostřednictvím takzvaných mladých přívrženců ODS seskupení alternativních médií eportal.cz, euportal.cz, earabia a některé další, řízené a podporované opět  ODS.
 5. Topolánek, předseda ODS prezentoval politiku ODS se stanoviskem žádné prohlubování závislosti na EU. Díky tomu ODS získávala tato strana nezvykle silnou podporu občanů ČR, která v mnohých odhadech přesahovala 35%.
 6. K hnutí euroskeptik se přidávalo stále více občanů a vznikla občanská iniciativa s názvem Česká občanská nezávislost, která díky absolutnímu nadšení a vypětí na koleně dokázala vytvořit druhou nezávislou alternativu odporu proti EU a nabídla spolupráci a partnerství inciativě euroskeptik. Dále Natia.cz a Republikáni.
 7. Souběžně s tím existovaly navzájem podporující se alternativy jako např. www.svedomi.cz, z nichž si dnes pamatuji jméno pouze pana Františka Rozhoně, Petr Trysčuk, bratři Šlechtové, Petr Stuchlík a byli tam ale další, jejichž jména si už opravdu nepamatuji.
 8. Česká občanská nezávislost nabídla spolupráci euroskeptiku.cz, eportálu, euportálu a dalším. Již tehdy byla ale nabídka spolupráce přijata velmi vlažně a most mezi Českou občanskou nezávislostí a euroskeptik.cz včetně eportálů převzal doktor Hanák, který napsal knihu o EU a řídil euroskeptik a eportály. Samozřejmě ne sám, ale s Českou občanskou nezávislostí byl v kontaktu jako rozhodný pouze on.
 9. Mnohé věci a propagaci, která byla plánována Českou občanskou nezávislostí, které by pomohly, však byla ze strany vedení ODS a eportálů ignorována, v některých případech dokonce tiše sabotována.
 10. Pro odpůrce vstupu do EU nebyly investovány žádné státní peníze na propagaci, byly investovány výhradně probruselským propagacím. Již tím se stalo referendum o vstupu zmanipulované, nelegitimní a nedemokratické.
 11. Přišlo referendum a těsně před vstupem jeden z hlavních protagonistů ODS, Přemysl Sobotka veřejně vystoupil a zcela otevřeně  prohlásil, podporován všemi televizemi, že ODS se nakonec rozhodlo podpořit vstup do EU a doporučují všem příznivcům ODS hlasovat pro ANO. Tehdy to prezentoval jako takzvané MĚKKÉ ANO, jak to sám nazval, že jsou pro Brusel, ale nijak žhavě, že chtějí EU změnit na Evropu volného trhu.
 12. Toto mělo za následek, že část voličů ODS podpořila vstup do EU a to stačilo na sice slabé, ale přesto vítězství Bruselu. Tato zrada, jak se později ukázalo, byla ze strany ODS plánována a celé hnutí euroskeptik.cz bylo manipulováno a zneužito pro zákulisní plány politických mafií. Manipulace se povedla.
 13. Jedním z důkazů tohoto stavu je, že hlavní vedení euroskeptiků.cz v kritické době vůbec neprotestovalo, nijak proti svým mecenášům nevystoupilo a až do hlasování sehrálo úlohu účelové opozice a úlohu trojského koně.
 14. Jedním z nich byl i František Matějka, bývalý místopředseda Svobodných a v roce 2017 předseda politického hnutí Referendum o EU, které vzniklo na poslední chvíli na jaře 2016 a pokusilo se na euroskeptické myšlence uspět v Parlamentních volbách 2017 a opět sponzorováni z pozadí sponzory ODS. Jedná se o stejného Františka Matějku, který spolu-asistoval v roce 2003 eportálům a euroskeptiku.
 15. Jednoznačně se dá shrnout, že historie se opakuje a „kdosi“ z části politické mafie dnes páchá stejnou podvodnou hru jako tenkrát, snaží se utrhnout prvenství v čele odporu proti EU, stále financován stejnými zdroji, co tehdy a stejnými lidmi, co tehdy zradili a podváděli občany této země a opět nastrčili velmi schopný tým manipulací k předem stanovenému cíli, ovládnou a manipulovat odpor proti EU.
 16. Toto ovládá politické pozadí Václava Klause, ovšem s tvrzením opět stejným, Heslo Evropa volného trhu, pryč s diktátem, pryč z EU. Je však skutečně cílem skutečně vystoupit, nebo jen zase vytvořit účelový tlak a jen pro takzvanou účelovou kosmetickou změnu prý EU volného trhu a jakousi pseudo-federaci?
 17. Chcete důkaz ? Ptejte se na jediné. Komu patří ten volný trh v Evropě? Nejsou to snad náhodou ty samé nadnárodní korporace, ekonomické a politické mafie přisluhující globalistickým Evropským bankám, Bank of England a Rockefellerovskému FEDu?
 18. Eportály do dnes fungují, v podstatě ve stejném složení, nabalené na mediální kartel Protiproud pana Hájka, bývalého Klausova šéfa prezidentského úřadu, na Parlamentní listy a další, za kterými stojí Václav Klaus.

Kapitola 3 – Co bylo dál?

 1. Velká část voličů se tehdy cítila zrazena ODS, ale s křížkem po funusu. Hrozilo výrazné oslabení voličské základny ODS a proto se Petr Mach, jako mladý Klausův stín odtrhl od ODS, založil Svobodné, samozřejmě s Františkem Matějkou, aby pro tehdy alá pravici v boji proti ČSSD zachránili voliče ODS, kteří setrvávali v odporu proti EU a Mach se stává europoslancem, prý aby v EU šířil odpor k EU, což sice dělal, ale s impotentním výsledkem.
 2. Předseda ODS Topolánek však jednoho dne odjel do USA, vrátil se a vše bylo jinak. ODS jde od té doby na ruku Bruselu a v dnešní době dokonce politice sudetských Němců. Kdo a co to na nás hraje dloholetý celonárodní podvod?
 3. Nikoliv podružné je položit si otázku, proč ale činnost Svobodných měla celých cca. téměř 15 let impotentní výsledky jak v europarlamentu, tak na české politické scéně. Vždyť přece převzali prapor politického odporu proti Bruselu, a celou dobu velmi početný. Je ta impotentní neschopnost Svobodných skutečně neschopností nebo jen opět trojský kůň, účelová opozice v duchu tehdejšího podvodu ODS a tedy i dlouholetě další Klausovina?
 4. Na přelomu 2016/2017 se Svobodní jako nedostatečně schopní a účinní rozdělují, na oko prý vnitrostranickým pučem místopředsedy Františka Matějky proti předsedovi Petru Machovi. Odchází a zakládá narychlo s podporou sponzorů ODS (10 mil). stranu Referendum o Evropské unii a snaží se uspět. Při čemž opět společný znak. Nemají zájem o spolupráci s nikým, kdo by nebyl na jejich vodítku, tedy na vodítku politické mafie, stojící tak nějak po Klausovsku.
 5. A jsme tu dnes. Stojíme na rozcestí, jestli obecné referendum bude schváleno či nikoliv. Pokud bude schváleno, bude zase jednostranně manipulativní a impotentní? Nebo v tom bude jiný chyták? Když už referendum, tak aby ho zase zmanipulovali pro-bruselsky, tak jako v roce 2003?
 6. Budou tentokrát státem uvolněné prostředky rozděleny spravedlivě půl na půl, aby referendum mělo šanci být jak demokratické, tak spravedlivé?
 7. Další otázkou je, komu na jako straně CZExitu vládnoucí politická mafie přiklepne státem uvolněné prostředky na kampaň? Dnes už nemohou dát peníze jen eurohujerům, budou muset uvolnit prostředky i pro CZExit. Jenže komu? Snad onomu Matějkovi, který na poslední chvíli založil opět podivné seskupení Referendum o EU? Dokonce ani ne Referendum o vystoupení z EU? Nevznikl náhodou Matějka s Referendum o EU právě také proto?
 8. Těch otázek je mnoho. Budeme ale i my stejně naivní, jako v roce 2003?
 9. Všichni volili Zemana, s tím, že si vytvořili vlastní mýtus, že Zeman chce z EU. Chce ale skutečně Zeman ven z EU a Bruselu? Není náhodou dávno domluven s Klausem o trochu něčem jiném? Tak jak byli dávno vždy spolu domluveni a boj mezi Klausem a Zeman byl jen divadýlkem pro voliče, ve skutečnosti však uzavírají tiché dohody a manipulují touto zemí jak potřebují oni i ti za nimi?
 10. Oba křičí Vystoupit z EU. Ale není to jen kosmetické vystoupení? Proč? Protože hlavní otroctví naší země není postaveno na politické masce a podobě, ale na naprosté ekonomické závislosti. A ani jeden, Zeman ani Klaus nikdy neřekli, že by chtěli zrušit ekonomickou nadvládu globalistů a jejich světových bank.
 11. Otázkou je navíc, co podporuje Rusko? Podporuje náš odchod z EU nebo podporuje, abychom tam zůstali.

Tento stručný souhrn některých historických událostí a vztahů je nezbytný, aby byla startovní čára CZExitu nastavena.

Pokud se v některých souvislostech a vztazích pleteme u subjektů, zejména pak u Františka Matějky a Referenda o EU nebo snad u Svobodných, je na nich, aby se k věci postavili tak, aby jasně prokázali, že skutečně bojují o vystoupení z EU a že se opět nejedná o pouhou manipulaci.

Kvalifikované vystoupení z EU je daleko složitější než nějaké letáky a samo vystoupení je naprosto důležité pro osud našeho národa. Pokud se to nepovede a v EU zůstaneme, což se mafiánskou manipulací s referendem může docela dobře stát, bude další historický vývoj pro náš národ a suverenitu osudným.

Jindra Tichý |šéfredaktor Občanského Týdeníku |předseda Referenda ČSR |free public |8.2.2018 |

 1,632 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat