Reklama

Dobrá pověst bezpečnostního sboru – prázdný pojem?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

 

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

Tak zní služební slib příslušníka bezpečnostního sboru dle § 17 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Bez jeho stvrzení podpisem nevznikne služební poměr příslušníka bezpečnostního sboru. Podpisem slibu se současně příslušník zavazuje tímto slibem řídit v praxi.

„Služební zákon“ (zákon č. 361/2003 Sb.) dále stanoví a určuje práva a povinnosti příslušníků. Za porušení povinností jsou pak v zákoně vymezeny i sankce. Tou extrémní je propuštění příslušníka ze služebního poměru. Cit. části § 42 je zde:

  • 42

Propuštění

  1. d)porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru

Opět je zde společný jmenovatel – služební slib a dobrá pověst bezpečnostního sboru.  Pomiňme v tuto chvíli diskutabilní znění tohoto ustanovení, jeho soulad s ústavním pořádkem (bude přezkoumáván v brzké době soudem), a zaměřme se na jeho obsah.

Dobrá pověst bezpečnostního sboru je pojem, který se v čase díky vlivu mnoha okolností mění. Policie se dosud nedokázala viditelně zbavit nejrůznějších, byť i sebemenších vlivů, na své fungování. Naopak – je vděčným objektem médií a to zejména v případech s nádechem senzace. S dobrou pověstí přímo souvisí i důvěra občanů v policii. Hodnota, kterou se v „dobrých časech“ rádi zaštiťují čelní představitelé policie i Ministerstva vnitra. Ve „špatných časech“ přichází mlčení. Ale zpět k dobré pověsti bezpečnostního sboru.

V případech, kdy jednání policisty, od kterého stát a veřejnost očekává, že nebude sám porušovat zákon a dopouštět se protiprávního jednání, ale naopak bude dodržovat morální a etické normy společnosti, dosáhne takového stupně, kdy lze již hovořit o protiprávním jednání úmyslném, pak lze takové jednání klasifikovat jako zavrženíhodné, neboť takové jednání nemůže mít důvěru veřejnosti, a nenaplňuje tak nadále morální požadavky kladené na osobu policisty.

Definice takového jednání není obecná, ale posuzují se individuálně jednotlivé případy. Jedním z konkrétních případů je „kauza“ plk. Pavla Havránka, vedoucího územního odboru Benešov. Tento vysoký služební funkcionář v pondělí 5.3.2018 usedl na lavici obžalovaných u Městského soudu v Praze společně s dalšími pěti obviněnými osobami. Samotný plk. Havránek je obžalován z šesti trestných činů. Na to by nebylo nic neobvyklého, v každém stádu se občas vyskytne černá ovce anebo v hejnu zase bílá vrána.

Skutečností zasluhující pozornost je, že obviněný plk. Havránek stále aktivně vykonává funkci vedoucího územního odboru. S tím souvisí veškeré naturální náležitosti (služební příjem, výstrojní náležitosti, benefity, odměny, atd.) Ačkoliv o případu informovala média několikrát v průběhu posledních tří let, obviněný vysoce postavený služební funkcionář dále slouží. Primární odpovědnost spočívá na jeho nadřízeném, zde řediteli Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, plk. Václavu Kučerovi. To je nadřízený s personální pravomocí.

Nad ním je v hierarchii už jen 1. náměstek policejního prezidenta a pak policejní prezident. Lze spekulovat o skutečnosti, že buďto vrcholní představitelé policie svým podřízeným bezmezně věří a stojí za nimi, nebo skrytě tolerují latentní nepotismus anebo na 100% ctí presumpci neviny. Poslední možnost však pokulhává na obě nohy, jelikož v podobných případech jsou „řadoví“ příslušníci dávno zproštěni výkonu služby se všemi důsledky (50% příjmu, nařízená dosažitelnost, nemožnost si přivydělat mimo případů striktně daných zákonem).   Po vyčerpání těchto možností nastupují už jen konspirační teorie (bude odsouzený, tak ho nechávají si ještě přijít k penězům; kdyby se ho zbavili, mluvil by, atd.)

O soudním jednání informovala řada médií, zde je stručný výběr:

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/policista-havranek-zpusobil-podle-obzaloby-statu-skodu-14-mil-kc/1593700

http://domaci.eurozpravy.cz/armada-a-policie/217371-policejni-reditel-havranek-mel-zpusobit-skodu-14-milionu-presto-nebyl-odvolan/forum/

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/reditel-policie-u-soudu-podle-zalobcu-zpusobil-skodu-za-14-milionu-43364

https://prazsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/skoda-pres-14-milionu-reditel-benesovske-policie-se-zpovida-pred-soudem-20180305.html

Ať jsou důvody současného stavu jakékoliv, rozhodně se nedá hovořit o tom, že by celá kauza zvyšovala dobrou pověst bezpečnostního sboru. Nebo je to ukázka reálného stavu bezpečnostních sborů?

 1,970 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat