Reklama

Vzdání pocty k 100-letému výročí české republikánské státnosti

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Výročí 100 let Československa….
28.10.2018

→ Dnes si připomínáme toto jubilejní 100-leté výročí státnosti Čech, Moravy a Slezska.
→ K historickým faktům je nutno zdůraznit, že toto výročí je výročí vzniku samostatného státu jako republiky.
→ Toto republikánské výročí pokračuje a navazuje na českou státnost Koruny České, českého království a ještě před ním českého knížectví.
→ Z historie si k dnešnímu dni připomeňme několik významných osobností české státnosti….→ Kníže Boleslav I. – který v 10. století vytvořil 1. feudální knížectví, rozšířil jej na uzemí dnešního Polska, části Ukrajiny až ke Kyjevu, Slovenska, části Uher a části Rakouska. Vládl téměř 4 desítky let. Katolíky je sice prezentovaný jako bratrovrah Sv. Václava, nicméně Václav I. byl v podstatě přisluhovač římské církve, bavorského biskupa a saského krále, kterým se plně podřizoval. Též byl viníkem kristianizace ohněm a mečem a spolupachatelem germánských lovů na otroky na našem území z řad slovanských rodů, které nechtěli přijmou křesťanství (občas se otroky stali i pokřtění, kteří nevykazovali dostatek věrnosti římské církvi a bavorskému biskupovi). Katolickým výkladem historie je glorifikován Sv. Václav, nicméně skutečným státotvůrcem byl, je a zůstane jeho bratr Boleslav I. Byl to Boleslav, kdo navždy též zastavil uherské nájezdy Maďarů do Evropy.→ Král Otakar I, řečený železný a Král Otakar II, řečený železný a zlatý. – Obě tyto osobnosti se zasloužily o správu a vládu nad svrchovaným územím českých a moravských zemí, vytvořily silnou a bojeschopnou armádu, zejména železné jízdy, se kterou se zapojily do mnohých bojů po celé Evropě a vytvořily si respekt vladařů v Evropě. Aspirovaly na římského císaře, kde však neuspěly, protože jejich síla a vliv byly mnohým nežádoucí. V roce 1212 získal rod Přemyslovců jejich prostřednictvím síly i politiky dekret Zlatá bula sicilská, kterým je přiznáno českému knížectví statutárně království s dědičným právem. Jejich síla a moc byly jako obvykle zrazeny a to kolaboračními českými šlechtickými rody pod vlivem rakouského vévody, Bavorů a Sasů.

→ Jan Hus a Jan Žižka – jsou dvě osobnosti 15. století, kdy tito vytvořili lidovou občanskou a zemanskou sílu v boji proti katolické šlechtě, německému císaři a římské církvi. Síla, kterou dokázali sjednotit lid porážela na hlavu celou Evropu i Řád německých rytířů, který dominoval při křížových výpravách do Čech. Po smrti Jana Husa a Jana Žižky se z husitského hnutí stala standardně klasická fraška o zradách, moci, politika a náboženský fanatismus.

→ Vlastenců a osobností, kteří se zasloužili o českou státnou, míněno je tím samozřejmě Čechy, Morava, Slezsko, je tolik, že by se sem nedali ani vypsat.
→ Připomeňme si z novější doby T.G.Mysaryka a tým lidí kolem něj, české legionáře, československé piloty v Británii, československé vojáky na východní frontě.
→ Dále bychom zřejmě nepokračovali, protože následná historie není státotvorná, ale politicky ideologická. Ani internacionální komunisté, ani proněmecký kolaborant Havel a polistopadový marasmus nemá v den výročí české státnosti co pohledávat.

 

J.Tichý |šéfredaktor|28.10.2018|předseda Referenda ČSR|práva volné publikace|

 1,119 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat