Reklama

Karlosův zákon kreativních anomálií

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Že jste o tom nikdy neslyšeli, to nevadí, to vůbec nevadí, ale pokud se nad tím zamyslíte, zjistíte, že jste si to už prožili, jen jste si to neuvědomovali.
Tento zákon spočívá v tom, že něco, co je naprosto nemyslitelné a na 99,9% vyloučené je nakonec pravdou!
Již dlouhou dobu sleduji válečný pokřik okolo Ing Andreje Babiše jinak zvaného „Chemický Ali“, předsedy vlády České Republiky. V žádném případě si nedělám iluze o jeho morálních vlastnostech, vlastně ani nejsem jeho volič ani přívrženec. A podle všeho bych se s ním asi ani nechtěl přátelit, ale jsou věci, ve kterých jsem nucen se ho v rámci spravedlnosti zastat. Na Právnické Fakultě University Karlovy v letech, kdy jsem ji navštěvoval nás učili, že každý je až do pravomocného rozsudku NEVINEN. Ať už je podezřelý, obviněný a nebo obžalovaný. To je ve výsledku totiž úplně jedno. Uvedu jeden příklad ad absurdum pro vyjasnění:
Jsem očitým svědkem vraždy své šestičlenné rodiny. Zbraň má šest nábojů a tak se na mě nedostala řada a já jsem následně pachatele zajistil a zavolal složky, které pachatele zatkly a odvezly do cely předběžného zadržení a k úkonům v trestním řízení. I přesto, že jsem byl očitým svědkem události a mám právní vzdělání, tedy „snadno věděl a seznati mohl“ – nemám žádné právo pachatele nazvat vrahem, protože nejsem soud, který o tom rozhodne. Přichází totiž v úvahu možnost, že ve skutečnosti není vrahem, ve zbrani byly slepé náboje a rodina byla zavražděna odstřelovačem z povzdálí. To jsou fakta, která musí shromáždit orgány činné v trestním řízení a o kterých musí rozhodnou soud. Až po nabytí právní moci rozsudku mám právo tohoto pachatele nazvat vrahem.
Tato vsuvka je pro pochopení celé situace okolo shora uvedeného Ing Andreje Babiše. Pojďme se nyní na celou záležitost podívat trochu detailněji. Jmenovaný převedl svůj majetek do „Svěřeneckých fondů“ jak to vyžaduje zákon zvaný „Lex Babiš“, který vytvořili jeho odpůrci a odhlasoval Parlament ČR. O tomto aktu existuje zápis, ve kterém jsou uvedeny podmínky jak to bude fungovat. Tímto aktem je to sice majetek jmenovaného – de facto, ale nesmí ho ovládat – de jure. Tedy podle litery zákona je čistý jak lilie. Všechna rozhodnutí podle tohoto aktu konají pověřené osoby ve prospěch majitele. Tedy z tohoto jasně plyne, že vyvedení Čapího hnízda z Agrofertu nebo akcie na doručitele či dokonce cokoliv a zde podotýkám cokoliv je ze zákona jejich činností a nikoliv činností majitele, jak je nám mylně interpretováno. To, aby nám mohlo být něco takového takto interpretováno, je záležitostí orgánů činných v trestním řízení ve stádiu vyšetřování a následně orgánů soudních, které jsou místně příslušné. A až po jejich rozhodnutí by bylo možné tuto interpretaci zveřejnit. Tedy jak uvádím, orgánů činných v trestním řízení a soudních orgánů, nikoliv neziskových organizací, nikoliv médiím ani politikům a v neposlední řadě ani umělcům. Odbornost k posouzení u těchto osob neexistuje, všechno jejich jednání se řídí, řekněme subjektivními pocity, možností zisku (jakéhokoliv), získání moci nedemokratickou cestou. Dav na ulici také až na malé výjimky nesplňuje podmínky odbornosti a i pokud je splňuje, není k tomu oprávněn. A protože z toho davu by chtěl být soudcem každý, kdo má vzadu díru nelze k celému případu přistupovat jinak, než dle platných zákonů, ať už jsou jakékoliv. Tedy byl určen vyšetřovatel, ten případ uzavřel – ze svého pohledu, podle kterého spis splňuje požadavky na žalobu a postoupil příslušnému orgánu k posouzení zda žalovat či nikoliv. Dav na ulici nerozhoduje o tom, komu bude přidělen tento konkrétní případ, toto se řídí zákonem a ostatními právními předpisy. Bez ohledu jestli se nám to líbí či nikoliv. Mě osobně se hrubě dotýká skutečnost, že prakticky všichni státní zástupci absolvovali seminář pořádaný Ministerstvem zahraničí USA (Visitor Leaderchip program) a tím jsou podle mě diskvalifikováni. Můj názor na tuto skutečnost potvrzují jejich zcela veřejné nadstandartní vztahy s Velvyslanectvím USA v ČR. A k tomu nutno podotknout, že toto hrubě porušuje Vídeňskou konveci o Diplomatických stycích z roku 1961 a jejich konání by zavdávalo jednoznačnou příčinu k přerušení diplomatických styků mezi oběma zeměmi. Další podstatnou informací k přerušení diplomatických styků je fakt, že se na území ČR nachází okolo šesti tisíc amerických občanů v rámci akce Gladio, kterou jako Velvyslanectví zastřešují pro potřeby CIA. Tím jsem ale odbočil od tématu. Tedy zpět Ing Andrej Babiš.
Žádost o dotaci podali za firmu Čapí hnízdo v únoru 2007 odpovědné osoby a ty jsou díky svým jménům a podpisům na žádosti obviněni. Nemám přístup do spisu, takže by podle všech ukazatelů měli být obviněni z důvodu paragrafu 250 tr.zák (Zákon 140/1960 Sb.). Proč? No proto, že v den spáchání skutku platil tento zákon a nikoliv zákon 40/2009. Prosté! Trestný čin se vztahuje k času a místu. I kdyby snad nějaký demagog chtěl zpochybnit tento datum tak pro úplnost doplním, že dotace byla schválena před 1.1.2009 a platba provedena před 1.1.2009. Takže tedy o jakém dotačním podvodu zde hovoříme??? Ten vznikl v zákoně dne 1.1.2009, před tímto datem prostě neexistoval a skutky tohoto typu byly souzeny dle paragrafu 250 Zákona 140/1960 Sb.
Pohleďme však na celou problematiku z druhé strany barikády. Nikoliv obvinění, ale státní úředníci měli poukázat na tyto skutečnosti a dotaci neschválit a také následně peníze nevyplatit. A jako zlatý hřeb těchto paradoxů je, že jim Ústava ukládá povinnost oznámit vědomost o trestném činu nebo i jenom podezření na tento a pokud tuto povinnost nesplnili, hrozí i jim postih, respektive může hrozit i když se tak stalo z nedbalosti.
A nakonec k zákonu kreativních anomálií – Nemohu se zbavit podezření, že celou akci s dotačním podvodem inicioval takto sám Ing Andrej Babiš. Proč? Viděl bych jako logické, kdyby se s nikým na toto téma nebavil a všechny trpělivě odkazoval na příslušné orgány. Jenže on to vlastně sám přiživuje dle svých politických potřeb a všem dodává munici na další kolo. Od prvního dne přesně ví, že se celá záležitost dostane před soud stejně jako ví, že bude zproštěn obžaloby pro paragraf 212 Zákona 40/2009 S., a to ze zcela jasných důvodů, jak shora uvedeno! A střet zájmů trestný není!!!!
Takže vy všichni křiklouni, teď můžete říci: „Včil mudruj!“
A nakonec malý dovětek z mezinárodního námořního práva. Bezpečný přístav jako terminus technicus je přístav bezpečný pro vplutí lodi, myšleno hloubkou a velikostí. Judikatura o bezpečí zachráněných pasažerů nehovoří ani slovem. To je součást jiného národního práva a mezinárodních smluv, kde se přístav nalézá. A pokud nejedu lodí do policejního člunu musím kalkulovat s tím, že se jedná o útok na veřejného činitele se zbraní v ruce (plavidlo, kterým najíždím) a to může být na základě soudního rozhodnutí zabaveno a já zbaven práva vést plavidlo stejně jako hodnosti kapitána. Moje zkoušky budou zneplatněny ze zásadních důvodů, havaroval s úmyslem. Na těchto faktech nezmění nic ani samozvaná celebrita hulvát Novotný nic. Co vlastně v živitě dokázal. Aha, povolání – syn. To vysvětluje všechno. A při Italské mentalitě a horkokrevnosti to příště může klidně skončit výstřelem na výstrahu. Koneckonců trpělivosti prokázali až dost, čtyři roky.

 1,323 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat