Reklama

Zásadní otázky (otazníky) ke koronaviru (Covid 19), mimořádnému stavu, karanténě, opatřením a impotentnímu chování …

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Původně jsem se měl v úmyslu, že Občanský Týdeník uchráním od všelijakých novinářských hejtů a žvástů. Očekával jsem, že i přes některé přehmaty to Vláda zvládne, bude mít zájem. Opak je pravdou. Omezil jsem různá zamyšlení k věci pouze na omezenou skupinu Občanské Referendum na facebooku, ale přiznám se, že i mně došla trpělivost s tím, co se kolem děje. Shrnout to by byl asi článek rovnající se knize, tedy alespoň zúžený výběr otázek – otazníků …

→ Je nebo není koronavirus Covid 19 vyvinut a použit jako zbraň?

 • Podle všech ukazatelů z různých zdrojů světa i od nás je průkazné, že Covid 19 byl vytvořen uměle a jako zbraň. Nebudu se vypisovat dokola kým a kde, kdo sleduje, četl mnoho zdrojů.
 • Kdo nečetl, ať se naučí a udělá si čas to dohledat sám. Když má obavy o svůj zdravotní stav nebo život, je docela na místě, aby si na to čas udělal. Kdo si ten čas neudělá a jen tlachá, toho nemá cenu přesvědčovat. Už je na čase, aby se lidé o sebe a svůj život začali zajímat sami.

→ Pokud ano, jaký má cíl, účinnost, dosah?

 • Má zajisté více cílů. Závisí to od úmyslu toho, kdo jej spustil., nebo kde jej využívá. Pokud je to zbraň, která jenom utekla z laboratoří, byly by reakce vlád států, které to postihlo jiné, okamžitě účinnější. Vše nasvědčuje tomu, že je to prediktor, útočník, který kontroluje skoro všechny Vlády na světě.
 • Účinnost viru Covid 19 je ve skutečnosti neznámá. Je tu příliš krátce na takové závěry, tudíž je nutné brát v úvahu jen prognózy a analytické odhady.
 • Podle dostupných poznatků sám o sobě nepůsobí přímé následky smrti, ale v závislosti na jiné choroby smrt (umrtnost) způsobit může. A to zejména na tom, kdo má oslabenou imunitu se závislostí na jiných vážných chorobách.
 • Podle dostupných poznatků také sám o sobě způsobuje narušení imunitního systému ještě více. Úmrtnost je potom závislá na stavu imunity pacienta. Dá se říci, kdo má nízkou nebo malou imunitu, je více ohrožen než ten, kdo ji má silnou. Řekl bych, že ani toto není ale úplné, protože nečekané nepředvídatelné komplikace mohou nastat u každého.
 • Budeme li brát v úvahu stav kvality našeho zdravotnictví, průměrný stav obyvatelstva, průměr věku v závislosti na počtu a druhu jiných nemocí, chování při pandemii platí pro naši republiku, nezávisle na statistikách jiných zemí statistiky a poznatky k dnešnímu dni, které se rychle mění.
 • Je nás 10,5 milionu, testováno bylo k tomuto okamžiku asi do 9.400  lidí, z toho asi 540 pozitivních. To jest více jak 5 %. Toto číslo je ale naprosto nepřesné a nic neříkající. Testovány jsou jen vybrané osoby filtrem podle v zásadě neznámých parametrů. Musíte započítat chaos mezi zdravotníky, kdy jeden neví, co dělá druhý. Celkovou nakaženost nikdo nezná. Z 540 zjištěných nakažených jsou tři ve vážném stavu. Z 540 nakažených nikdo neví, kolik jich je v karanténě doma a kolik jich je v nemocničních zařízeních. Úmrtí žádné.
 • Dosah je znám a jasný. Dosah je na celém světě s výjimkou nějakého pustého ostrova někde v nějaké té zapadlé louži?

→ Pokud je to zbraň, kdo s ní operuje a jak a pro co ji využívá?

 • Vždy a ve všem platí, že pachatele odhalíme tím, že sledujeme jeho stopy, které za sebou zanechává. To je bez jakýchkoliv diskusí.
 • Kriminalistickými otázkami se dá zodpovědět v podstatě vše stanovenými hypotézami a získáváním stop a důkazů, až k tomu, že zůstane jedna hypotéza, která pachatele odhalí. Zjednodušení řečeno.
 • Některé otázky jsou Kdo, Kdy, Kde, Jak, Čím, Motiv. Je to sled otázek a odpovědí krok za krokem, průběžně a neustále analyzovaných a vyhodnocovaných.
 • Ty nám dávají odpovědi na jakoukoliv otázku, pokud doplníme zjištěné odpovědi.
 • Potom platí, Kdo = ti, co virus vlastní, Kdy = známé časové období. Kde = známé území, Jak = uvolněním viru ven, Čím = virus samotný, Motiv = na co je cílena bio-zbraň, na poškození populace, na změny mocenské struktury, na zásadní ekonomické cíle a důsledky z toho planoucí, na trend další a další vakcinace, na uchopení moci v závislosti na vyvolaných důsledcích.
 • A teď se ptejme, kdo to tak asi je, že, když ve hře jsou především americké tajné služby., americká válečné doktrína, vyvolávání válečných střetů, vměšování se do záležitostí a především ovládání jiných států.
 • A přesnější stopa? Nejsou to Američané, není to sama USA, je to jen vládnoucí elita, které USA využívá. A je to elita, ovládající USA vůbec americká? Není to skupina naopak ovládající nejen Ameriku, ale celý svět? Británii, Kanadu, Austrálii, Francii, Německo především? Kdo to je? Není to vlastně nadnárodní spolek koncernů a bank? Co takhle Světová banka, Banka of England, Evropská banka? Nevlastní  a nerozhodují o všem? Nejsou tvůrci Bilderbergu? Nejsou tvůrci Evropské Unie? A je náhodou, že tak jak chemický koncern stvořil 2. světovou válku, tak nástupci tohoto koncernu tvoří i naši budoucnost a existenci? Když to udělali jednou, je důvod, aby to neudělali znovu? Mnoho důstojníku z řad nacistů prokazatelně převzalo mnohé koncerny, které působí nejvlivněji do dnes.
 • Zní to šíleně, že? Ale je to bohužel pravda.

→ Zhodnocení vlivu koronaviru Covid 19 v závislosti na jeho spuštění – rozšíření a nebezpečnosti.

 • Neustále ale slyšíme, jak zdravotníci dělají ve dne v noci už dlouhé dny, nejí a nespí. Nevím co si mám o těch údajích myslet. Víme, že z 540 jsou nějací doma. Ve všech nemocnicích jich je tedy méně než 540 nakažených, ale ne v přímém kritickém stavu. Kolik jich je doma a kolik na lůžku nevíme.
 • Znamená toto co si myslím? Že nejsme připravení zvládnout méně než 540 pacientů? Takže někdo lže. Buď žádní zdravotníci lůžkových částí vyčleněných pro infekci koronavir přetíženi nejsou dny a noci  nebo těch nakažených koronavirem je daleko a daleko více, nebo jsou pracovníci přetíženi, ale ne koronavirem a nebo …. opravdu nezvládáme méně než 500 pacientů.
 • Zjednoduším, na 10.000 testů, na 500 infikovaných, 3 kritičtí. úmrtí 0. Na 10 milionů je 500.000 nakažených, a 3.000 kritických, úmrtí zatím neznámá.
 • Vzhledem k tomu, že jsou vybíráni a filtrováni jen ti v karanténě a s příznaky, tedy část těch aktuálních, je předpoklad, že zbytek obyvatel  je nakažen výrazně méně než současných 5%. Pokud by byla zbývající část dejme tomu 1%, potom se jedná dále jen o max. 100.000 nakažených, 600 kritických a neznámá úmrtnost. Různá procenta si dopočítejte samo dle úvahy vlastní. Není to status Quo, neměnné, siruace se stále v čase mění. To musíme zahrnout. I tak je to drsný scénář.

→ Jaká by měla být opatření v boji s takovou pandemií?

 • Pokud tedy připustíme drsný scénář, a nejsou to nějaké složité počty, spočítá si je více méně obdobně každý, je li to opravdu pandemie, jak je možné, že ve vládě si to aspoň selsky nespočítali, nesimulovali? Nebo je jim to jedno a jde jim o něco jiného? Chovají se podle scénáře amerických tajných služeb, jako jejich loutky a nohsledi?
 • Proč? Protože při takové pandemii i pouhém riziku by měl být postup úplně jiný. To ví opět každé malé dítě.
  • okamžitá izolace hranic ven i dovnitř, nepropustná a bez výjimek
  • okamžitá úplná karanténa všech, protože do 2 dnů je roztažnost nákazy v celé zemi, na prvních 14 dnů
  • okamžitá mobilizace všech zdravotních, policejních, vojenských, hasičských záchranných sborů a dobrovolníků
  • okamžité přerušení dopravy, až na nezbytné zásobovací systémy pod přísnými bezpečnostmi opatřeními
  • okamžité zabezpečení nezbytných zdrojů energií, strategických surovin a komodit
  • přísné dodržovaní celého funkčního systému a okamžité sankce za porušení
  • k tomu je potřebný celý štáb a týmy na bezezbytkového plnění pro vše potřebné a inteligentně a funkčně ho nekompromisně řídit, vyhodnocovat výsledky a ústup nákazy.
  • po 14 dnech rozhodnout, o tom, které oblasti a komodity podle stavu nákazy je možno uvolnit a které ještě ne.
  • Nebude-li se to chovat takto, všechna opatření jsou neúčinná, maximálně prodlouží nepatrně dobu plného rozšíření nákazy. V celkovém dopadu pak nebude méně nakažených, méně kritických a méně mrtvých.
  • V takovém případě to není otázka jestli to nastane, ale jen kdy to nastane.

→ Jaká opatření zavedla vláda v realitě?

 • Včas neudělala ani dostatečný krizový plán, ani přípravu, ani kontrolu připravenosti. Tápala, nevědouc ani, co ze systému je nebo není, co bude a nebude fungovat.
 • Včas nezavřela hranice a neprodyšně je nezavřela do dnes
 • Včas nevyhlásila mimořádný stav, dopravu nezastavila a místo toho je nahradila hysterií roušky, které navíc nebyly.
 • Včas nevyhlásila úplnou karanténu pro všechny, byť by to zmrazilo ekonomiku a celý chod státu. Nicméně zmrazit to vše na 14 dnů bychom všichni přežili a za 14 dnů by se mohlo 90%všeho ve státě vrátit k normálu.
 • Nyní jsme v tom již daleko déle a s nevratnými destrukčními důsledky.
 • Vláda v podstatě zúžila celou pandemii, karanténu a opatření na hlavní bod, aféra roušky a vše ostatní poslala do pozadí a do ztracena.
 • Vyvolala svou neschopností a scénářem (mimo jiné nadiktovaným tajnými službami USA) nejen zmatek, chaos, výmluvy, lži, ale i celý budoucí vývoj a průsery, které z toho budou.
 • Vláda si navíc hledí svých osobních, spekulativních a politických kritérií, než aby účinně pracovala.
 • Vláda vyrobila rouškovou hysterii, a ačkoliv natiskla rychle impotentní letáky, kde uvedla např. že česnek nezabírá, žádné instrukce včas pro používání roušek, respirátorů nevydala, jen vytvořili rouškovou hysterii, které jsou z většinu nejen neúčinné, ale mohou v počtech milionů kontaminovaných kusů po celé zemi vyrobit pandemii č. 2, tentokrát skutečnou a rozšířenou z koronaviru na spoustu dalších daleko nebezpečnějších nemocí a skutečný bio-hazard. A naši naivní občané houfně panikařící udělali z rouškové hysterie přímo rouškovou pandemii až se neodborným neznalým způsobem dnes již povinné rouškové hysterie rozvine třeba pandemie tuberkulózy, a lidé budou čumět lidově řečeno na jak vrána na drát.
 • To samé se týká protipólu, opozice, opět řízené tajnými službami USA, která Babišovu vládu kritizuje a zneužívá pravdivé kritiky vlády jen k tomu, aby převzala moc, samozřejmě pravdivou kritikou, jen s tím, že se za tu pravdu jen schovávají a v podstatě je jim jedno, jaký stav je a hrozí. Tedy opět politika, politika a zase jen politika a boj o moc.
 • Jedna politická veš, větší než druhá.

→ Jak jsme na takové situace připraveni jako občané jednotlivci i jako stát a národ?

 • Jako jednotlivci na takové situace nejsme připraveni vůbec, ať už jako spokojení občané nebo jako početní občané vytlačení na okraj společnosti. A tento problém se ještě prohloubí.
 • Jako jednotlivci jsme se o nic pořádně nezajímali, nezajímáme a jsme naprosto neinformovaní o skutečném pozadí, míře spekulací, ani o našich politických mafiích, o celkové stavu a to se nám vymstí dnes i v důsledcích.
 • Jako jednotlivci vůbec nechápeme a nerozumíme tomu, co se dělo, děje a bude dít, nerozumíme zákulisí, a chováme se jako ovce. Nemáme svědomitý stát, nemáme poctivé úředníky, máme politické mafie, které nás prostřednictvím medií a represivní síly ovládají. Jsme jen pracovní nástroj novodobé šlechty a mafie.
 • Jako stát a národ vůbec nechápeme, jakými nástroji nás ovládají a získávají moc na námi. Věříme jim, že ta demokracie nás spasila na věky. Jenom to není demokracie, ale zmanipulovaný nástroj ovládání systémem, kdy volby jim každé 4 roky předávají moc, volby ke kterým chodíte, odevzdáváte moc i když dávno víte, že není koho z nich volit, protože mafián jako mafián.
 • Jenže teď přišla krize pandemie, strach, panika, obavy o život a je jen na vás, jak to přežijeme poté, až mimořádné opatření zruší.

→ Co máme v před sebou v nejbližších dnech?

 • Buď pandemie z nějakého záhadného důvodu zase rychle zmizí, potom je jasné proč to celé bylo, že je to zbraň, kterou umí prediktor ovládat a měl za cíl jen v praxi vyvolat spoustu změn a naše vláda mu plně posluhovala na úkor nás, kteří jsme byli jako morčata v laboratoři.
 • Nebo pandemie propukne ještě silněji a účinněji, a pokud nezameteme to smetí ve Vládě a nevytvoříme krizový plán nikoliv pro pandemii, ale pro extrémní pandemii, bude hůř a hůř.

→ Co máme v před sebou v dlouhodobém horizontu?

 • svět se nezmění, už se změnil, zadluženost státu, na kterou budou zase půjčovat banksteři, vždyť to je jejich cíl, svázat státy v závislosti na dluzích a tím i všechny občany jedním vrzem, onen známý monetární systém.
 • bude to mít zásadní vliv na ceny všeho, včetně vlivu na koupěschopnosti vaší výplaty, výdělku a penězovody skončí u banksterů a jejich nadnárodních korporací
 • změny politických mocí a politického vlivu, zdánlivě k lepšímu, jenže opak je pravdou, bude to stejný hnůj jako teď, jen jinak.
 • utažení všech možných svobod, které lidem zbývají, zavedení systému na kontrolu obyvatelstva, v podstatě plný Orwelův svět. Svět se změní na bandity, přisluhovače bankovním banditům a poslušné otroky systému.

Občanské referendum

Jindřich Tichý / šéfredaktor, koordinátor Občanského referenda

 775 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat