Reklama

Vládu zpět do rukou občanů

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Myslíte si, že žijeme v demokratické společnosti nebo jste přesvědčeni, že vaše životy ovlivňují parlamenty a vlády? Seznamte se z fakty, které vás donutí přemýšlet, zda je vaše přesvědčení pravdivé.

Pokud by naše vlády jednaly v nejlepším zájmu nás občanů, povolily by například nebezpečné 5 G sítě nebo bylo by možné stále dokola napadat cizí státy, které se jen neřídí doktrínou stínové vlády? Připravovaly by se zákony k vynucenému očkování na základě zinscenované pandemie, jako v Dánsku, protože za normálních okolností by se jednalo pouze o epidemii ?! Před pár lety, totiž WHO změnila pravidla pro pandemie! Náhoda? Možná!?  Zaváděla by se cenzura názorů v tisku, internetu či televizi? Procházely by zákony či deklarace přepisující dějiny? Musíme si tyto bolestné otázky pokládat a přijdeme na to, že na naše životy mají vliv nikým nevolené politicko-ekonomické entity.

Tento systém téměř všemocných oligarchů, plutokratů a monarchů ovlivňuje s bezohlednou ziskuchtivostí a mocichtivostí, životy na této planetě již několik století.

Jsou mezi sebou spřízněni  rodinnými, obchodními, ale též okultními vazbami. Po staletí se opírají o nepřehledný systém různých bratrstev a tajných společenství propojených sítí zasvěcenců, působících ve více těchto skupinách. Mnoho slavných mužů varovalo před tímto nebezpečím. Jistě si někdo z vás povzdechne “ zase někdo konspiruje“ ovšem tyto naivy vyvedeme z omylu fakty.

Již v roce 1876 varoval slavný britský politik Benjamin Disraeli :

„Státníci tohoto století nemají co do činění jen s vládami, císaři, králi a ministry, ale také s tajnými společnostmi – uskupeními, která nelze ignorovat. Tyto spolky totiž mohou zničit všechny současné politické řády…“  

Známý německý politik Walter Rathenau nám zanechal toto svědectví:

„ Tři sta mužů, z nichž všichni se navzájem znají, řídí ekonomický osud Evropy a vybírají si mezi sebou své nástupce. „

Winston Churchill  se rovněž přidal k výčtu kritiků či alespoň komentátorů dané problematiky.

„Musí být slepý, kdo nevidí, že se na Zemi připravuje velký plán, jehož realizace se smíme účastnit jako věrní sluhové.“

Po druhé světové válce byli nejblíže centru tohoto připravovaného spiknutí američtí prezidenti, z nichž ani jeden nebyl do těchto plánů zapojen.

Dwight Eisenhower ve svém projevu nešetřil kritikou a varoval celé spojené státy před nárůstem moci sil v pozadí.

„Spojení obrovského vojenského establishmentu a rozsáhlého vojenského průmyslu je pro Ameriku novou zkušeností.

 Celkový ekonomický, politický, dokonce duchovní vliv je pociťován v každém městě, státě, v každém vládním úřadu. Uznáváme naléhavou potřebu pro tento vývoj. Nesmíme nicméně podcenit jeho vážné důsledky.

Vláda musí bránit neoprávněnému získávání vlivu, ať už záměrnému nebo ne, vojensko-průmyslovým komplexem. Možnost zničujícího růstu této nežádoucí moci existuje a bude trvat.

Nikdy nesmíme dovolit tíze tohoto spojení ohrozit naše svobody nebo demokratické procesy. Nesmíme je brát jako samozřejmost. Pouze bdělé a uvědomělé občanství může přinést spojení ohromné průmyslové a vojenské obranné mašinérie s našimi mírovými způsoby, aby bezpečnost a svoboda mohly společně prosperovat.“

A zatím posledním mužem, který se dokonce pokusil tyto mocné protivníky zničit, byl JFK.

Jeden z jeho nejsilnějších projevů:

Už samotné slovo „tajemství“ je ve svobodné a otevřené společnosti odporné; a my jsme jako lidé vnitřně a historicky v opozici vůči tajným spolkům, tajným přísahám a proti jednání za zavřenými dveřmi. Už dávno jsme se rozhodli, že nebezpečí nadbytečného a nehlídaného utajování faktů je daleko větší, než všechny argumenty které toto ospravedlňují. Dokonce ani dnes bychom neměli nic z toho, kdybychom začali čelit hrozbě zavřené společnosti kopírováním jejích základních restrikcí. Ani dnes není zapotřebí, abychom zajišťovali přežití našeho národa zabitím našich tradic.

Existuje smrtelné nebezpečí, že bude veřejně oznámena potřeba zvýšení bezpečnosti, a to lidmi kteří tuto výzvu nakonec protlačí až za hranice státní cenzury a utajení. Toto já nedopustím, dokud nad tím budu mít nějakou kontrolu. A žádný státní zaměstnanec, ať už je to voják nebo úředník, nesmí použít moje dnešní slova jako omluvu pro cenzuru, aby hrozil nespokojeným, aby zakryl naše chyby, anebo aby skryl před tiskem a veřejností fakta, která potřebují vědět.

 

Kennedy chtěl zničit CIA, která se vymykala kontrole, zprostil funkce Alena Dullese a chtěl znovu nezávislou měnu bez vměšování ze strany soukromých bank. To lidé z deep state nemohli připustit a proto byl JFK zabit.

Jednou z největších zbraní, říkejme tomu deep state, je ovládání médií. Od devatenáctého století byly sdělovací prostředky zneužívány k politickému boji a propagandě, ale k dokonalejšímu, propracovanému ovládání myšlení lidí dochází až s příchodem televize a virtuozity dosáhli sociální inženýři se zaměřením na kontrolu mysli zavedením internetu. Ve spojení s používáním mobilních telefonů se kontrola populace stává v podstatě hračkou v porovnání s minulostí, kdy obrovské aparáty tajných policistů, lovila v ulicích „nepřátele státu“.

 

Noviny však deep state částečně ovládal již v padesátých letech. Například v roce 1953 se John Swinton z New York Times vyjádřil takto:

 

“V současné době v Americe neexistuje taková věc, jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře, jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj vlastní názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by si jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jednom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; hanobit; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a svou rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů za scénou. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti.”

 

Přiznejme si konečně i když uznat chybu je velmi těžké, že jsme se nechali všichni dlouhé roky obelhávat a mysleli si, že nám naše vlády slouží, opak je pravdou. Nyní jsme pouze dluhovými otroky,zločineckého bankovního systému, jenž z demokracie vytváří Krimokracii. Žijeme ve světě, kdy se mocní drží u kormidel nečistými metodami od shromažďováním kompromitujících materiálů na  až po nájemné vraždy.

V dalších pokračováních vám přiblížíme několik historických období, kdy se skrytí nepřátelé lidstva úspěšně pokusili vytvořit řád z chaosu, jak to stojí v heslu svobodných zednářů v minulosti velké opory elit při snaze o zavedení nové světovlády.

 

 760 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat