Reklama

Zpravodaj č. 4 – Je Covid 19 zbraň? Vládo, a kde jsou opatření? To, že vznikl uměle už víme a že náhodně utekl silně pochybuji.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Zpravodaj č. 4 – Je Covid 19 zbraň? Vládo, a kde jsou bezpečnostní opatření? To, že vznikl uměle už víme a že náhodně utekl silně pochybuji.

Víme, že vznikl uměle, a s dovolením silně pochybuji, že utekl náhodně, ale byl použit. Dnes, v tomto článku nebudeme ani mluvit či se dohadovat, kým byl použit. Jak byl použit všichni na celém světě již víme.

Dnes se chci vyjádřit k tomu, že pokud je jen náznak toho, že byl využit Covid 19 jako zbraň, je jasně dáno, že je to nepřátelský útok. A co by v tomto případě měl dělat stát? Plnit svou základní úlohu, proč je stát státem. A to je chránit lidi a stát před útokem zvenčí, chránit proti vnějšímu nepříteli. Tak si zase dáme pár naprosto logických otázek, ano?

Je zde zjištěno, že Covid 19 je umělý laboratorní výtvor, vyvinutý jako sabotáž a zbraň nebo použitelný jako zbraň?

Ano, je to zjištěno zcela průkazně. Dokládá to mnoho vyjádření odborníků. Kdo neví, ať nežije v iluzích a vyhledá si to.

Byl Covid 19 rozšířen / nasazen celosvětově?

Ano, byl rozšířen celosvětově, to je fakt, který ani není třeba popisovat.

Je tedy důvod, proč by se měla Česká republika starat o ochranu a obranu naší země i po vojensko-bezpečnostní linii?

Ano, už při pouhém stínu podezření by měla Česká republika reagovat odpovídajícím možným způsobem!

Jaká vojensko-bezpečnostní opatření tedy Česká republika provedla, protože to není jen ve zdravotní dikci, ale i vojenské?

 • O takových opatřeních České republiky a vlády není jediná zpráva.
 • Není známo, zda byly pověřeny vědecké kruhy zkoumáním viru a jeho možných skrytých vlastností.
 • Není známo, zda byla pověřena BIS už z podstaty účelu a existence.
 • Není známo zda byly vůbec pověřeny ani nějaké složky, výzkum, vědci, odborníci po této linii.

Pokud je to zbraň, byla nasazena a využita neznámým nepřítelem po celém světě. To ale znamená 3. světovou válku. Neměla by tedy být veřejnost seznáme s takovou možností?

 • Jednoznačně by veřejnost měla být vyrozuměna minimálně o tom, že se Vláda s tímto rizikem zabývá a v možném měřítku by měla být seznámena. A to se nestalo.
 • Vláda se možná ani s tímto rizikem nezabývá. Já se ptám potom  „proč“ se s tím nezabývá.
 • Vláda se možná s vojensko-bezpečnostním ohrožením zabývá, ale tají. Opět se ptám, „proč“ neposkytne alespoň základní informace, že to vede v patrnosti.
 • Vláda se s tím zabývá nebo nezabývá, ale ví velmi dobře, co a kdo s Covidem 19 provádí, protože je to nepřátelský akt. A já se zase potom ptám „proč“ to tají. Pokud to tají, zaslouží si okamžitě postavit ke zdi, protože pokud tu máme riziko válečného stavu, rovná se potom zatajování velezradě.

Pokud je to útok biologickou zbraní, je dost dobře možné, díky specifikám Covidu 19, že v sobě nese skryté hrozby daleko širšího rozsahu. Je zcela na místě a logické předpokládat z vojensko-bezpečnostního hlediska širší a následné schopnosti tohoto viru. Jenom blbec nebo sabotér by to nepřepokládal jako možnou variantu.

 • zkoumáme to z hlediska léčby, selsky, měli bychom hledat lék, čím se léčit. Nemáme však vůbec informace, zda se spoléháme na cizí léky nebo také hledáme lék?
 • je dost dobře možná teorie, že specificky vyvinutý virus byl vyvinut v návaznosti na další iniciátory. Potom by platilo, že nepřítel, který rozšířil tento vir se také postaral o rozšíření plošných iniciátorů?
 • zadal někdo vůbec vědcům, aby nezkoumali jen jedním směrem, ale aby zkoumali preventivně třeba to, s čím by nám mohl virus případně mutovat, iniciovat se, aktivovat? Zřejmě nic takového Vláda nezadala. Ptám se potom, co dělají ty GUMY (výraz pro šašky ve velitelských uniformách) na svých místech?
 • zkoumá někdo, jak reaguje Covid 19 s látkami například v potravinovém řetězci každodenní nebo specifické potřeby, nebo třeba chemickém řetězci každodenní nebo specifické potřeby?
 • zkoumá někdo, jak reaguje Covid 19 s látkami například v farmaceutickém řetězci každodenní nebo specifické potřeby? Asi to nikdo nezkoumá? Když ano, s jakým výsledkem?

Jsou tu stovky otázek PROČ, na které se nikdo neptá, asi je ani nezkoumá. Tají nebo netají nám Vláda, že se jedná o celosvětové střetnutí nadnárodních sil? Je naše Vláda kolaboranty s těmito mocnostmi nebo je jen úplně debilní? Nebo do jisté míry obojí?

A vy, jenž se vám toto bude zdát jako přitažené za vlasy, nebo konspirativní jste velmi naivní, protože 3. světová válka zde už je. Jestli je s virem nebo s tím, kdo virus vymyslel nebo s tím, kdo jej úmyslně uplatnil je už jedno.

Ale je tu, rozšířena po celém světě a věřte, nevěřte, pouhé nadšení pro šití roušek doma z bavlny vás nezachrání. Místo toho by jste měli přemýšlet nad tím,  zda Vláda a její opatření jsou na místě, zda jsou dostatečná, zda Vláda plní skutečnou úlohu vás chránit nebo vám dává jen mediální masáž.

Ten problém, který máme není jen ve zdravotní dikci a nějakých rouškách. Má hlubší a dalekosáhlejší účinek a dopad, z nichž mnohé vám ještě ani nepřišli na mysl.

Pokud se nebudete zajímat a starat, zapomeňte na život, tak jak jste jej znali a připravte se na mnohá překvapení. Ti kteří se zajímají mají už jasno, co všechno nám hrozí a vědí, že Vláda, poplatná cizím zájmům nám lže a zatajuje mnohé. Ona Vám lže a tají mnohé i opozice.

 

Jindřich Tichý

šéfredaktor / koordinátor Občanského referenda / 2.4.2020

 

 2,545 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat

Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 3,106 zobrazení celkem,  2,326 zobrazení dnes

Číst více »
Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 3,107 zobrazení celkem,  2,327 zobrazení dnes

Číst více »