Reklama

Glosa k současné situaci

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Situace v naší zemi se stává neudržitelnou.

 

Politická situace je pro nás obyčejné smrtelníky velmi nečitelná, díky kritickému nedostatku relevantních informací k čemuž velmi přispívá Česká televize, porušující vlastní kodex dnes a denně, prakticky od začátku tisíciletí. Ruku v ruce s Českým rozhlasem udržují občanstvo v konformitě se stávající politickou reprezentací o níž je přesvědčeno, že pracuje v jejich nejlepším zájmu. Bohužel to není pravda již od počátku devadesátých let, kdy se moci chopila suita „disidentů“ řízených vědomě či z naivity bývalými příslušníky StB. Všichni jsme byli podvedeni zdáním spontánnosti Sametové revoluce, ze zákulisí řízené v celé východní Evropě tajnými službami, pod velením KGB. Není náhodou, že jak v naší tak například v německé vládě je spousta bývalých agentů StB či STASI.

 

Média hlavního proudu ve vlastnictví oligarchů nepíší objektivně z pochopitelných důvodů, vyplývajících z loajality k chlebodárci, což je ale neomlouvá v případě, že vědomě šíří nepravdy. Dnes již víme, že takzvaná mainstreamová média jsou zneužívána politiky a nátlakovými skupinami k destrukci a deformaci veřejného mínění. V USA se dokonce provalila kauza Mockingbird – Drozd, kdy CIA platila novináře za práci ve prospěch establishmentu. Existuje řada bývalých agentů tajných služeb, potvrzujících fakt, že tato operace běží stále a to v daleko větším měřítku, nejnovější jsou výpovědi Kevina Shippa.  To tedy znamená, že svobodný tisk existuje a svoboda slova je hlídána  pouze komunitou alternativních médií. Tady však narážíme na další problém a to na zneužívání těchto nezávislých zpravodajských entit ze strany všemocných tajných služeb, které skrze tato média kontrolují opozici.  To neznamená, že neexistují poctiví novináři, ovšem jejich nízký počet je skličující.

Namátkou dva příklady z posledních dnů. Koronavirová pandemie byla zneužita bezprecedentním způsobem k šíření strachu.

Není na místě podceňovat epidemiologická opatření, ovšem neskutečná masáž z myriádami dezinterpretovaných čísel , zneužívání termínů ( pandemie, epidemie), kdy alespoň na našem území k žádné epidemii nedošlo. Proběhla pouze lokální nákaza novým virem. Není třeba dvacetkrát denně hlásit počty mrtvých a nakažených,  čímž u mnohých lidí logicky způsobuje deprese a tím zhoršuje jejich zdravotní stav. Do očí bijící je i neposkytování zpravodajství o souvisejících problémech, kdy se například v Tanzánii prokázalo, že testovací soupravy byly infikovány a nebyl to jediný případ. Totéž se stalo i ve Velké Británii. Je téměř jisté, že tato fakta vždy zachytí novodobí cenzoři a inkvizitoři v podobě nejrůznějších elfů či demagogů. Ti samí cenzoři, dokonce zakazují šířit vzpomínku na Lidickou tragédii, což je absolutně nepřijatelné a určitě na toto neskutečné barbarství nezapomeneme.

Politická reprezentace naší milované vlasti, je pouze sbor špatných herců, snažících se na nás působit dojem upřímné zastupitelské demokracie, plurality a právního státu. Představitelé naší zákonodárné moci jsou jištěni justiční mafií moci soudní, kdy jim zdatně sekunduje i malá skupina zkorumpovaných policejních špiček. Nebo si myslíte, že se od dob Mrázka něco změnilo.

A co náš závazek k EU?  Evropská unie se za výrazného přispění Evropské komise, transformovala z nadějné formy spolupráce všech evropských národů, na francouzsko-německou diktaturu oděnou do pláštíku liberální demokracie s hlavou v Berlíně. Co to vůbec je liberální demokracie a jaké jsou její hodnoty? Dle skutků lze podstatu nové liberální demokracie spatřovat v prosazování lidských práv menšin na úkor většiny, kdy normální stav by měl být charakterizován respektem většiny k menšinám za zachování nejširší možné společenské rovnosti. Na celém světě lze pozorovat neustálé zostřování konfliktů nejroztodivnějších menšin,  proti majoritní populaci, přičemž již dávno byly překonány předsudky, rasové a pohlavní. To jen ultralevicová nemarxistická inteligence hledá stále další třecí plochy ve společnosti a zneužívá je k naprosté devastaci tradičních hodnot naší civilizace. Vždy bychom si měli pokládat otázku, komu to prospívá! Kdo z toho těží a proč!

Mocenské vazby za oceán byly oslabeny volbou Donalda Trumpa, ale zastupitelské úřady USA v Evropě jsou v obležení Clintonovské kliky nedemokratické politické mafie. V USA probíhá studená občanská válka s použitím levicových bojůvek jako rozbušky. Generátor zisků  věčné války byl přibrzděna, a i když se  Turecko  tento „výpadek“ snaží napravit nestačí to. Donald Trump musí být odstraněn za použití všech prostředků.

Vliv těchto zhoubných neomarxismem odkojených  struktur, lze ve velkém pozorovat i v naší zemi. Působení zahraničních  vládních i nevládních organizací, vedl k založení mnoha  tuzemských institucí , spolků, nadací, neziskových organizací a lobystických odnoží nadnárodní mocenské skupiny.

Jsou to velmi složité problémy a odpověď na ni si musí každý přebrat dle svého vlastního rozumu. Zdravý rozum jakoby byl čím dál vzácnější a dokonce jsme svědky, že se jisté společenské vrstvy zdravému rozumu vysmívají a jeho úspěšné nositele dehonestuje a nálepkuje stylem používaným totalitní mocí nacismu a komunismu. Současné liberální úderky si za asistence obřích nadací, neziskovek a fondů vytvořily newspeak – nový jazyk, který používá spleť eufemismů k barvení temných věcí na růžovo.

Diktaturu proletariátu střídá diktatura menšin a kdo nesouhlasí je rasista, homofob, nacista a konec diskuze. Když se někdo přece jen odhodlá pustit se s divokými obránci jediné pravdy, je do několika minut napaden hejnem liberálních svazáků – absolventů gender studies u nichž nehrozí konstruktivní diskuse. Mají ve své výzbroji těžké  kalibry z arzenálu mezinárodních „odborných“studií, většinou vypracovaných a financovaných absolventy univerzit pod vlivem nám známých nadnárodních politicko-ekonomických struktur.

Tito „noví lidé“ nebo „lepší lidé“ lidově „lepšolidi“ si úspěšně tvoří paralelní sociální skupiny, úzkostlivě se vyhýbající odporným „bílým náckům“ s jinými názory.

Myslete sami za sebe, nepřebírejte nekriticky zprávy médií, která spadla na úroveň totalitních plátků. Možná se vám zdá, že je článek přehnaný, ale bohužel tomu tak není a skutečnost je daleko horší.

 

Video je v angličtině, použijte generované titulky. Bývalý agent CIA Kevin Shipp vysvětluje jak pracují propagandistická média v USA.

https://www.youtube.com/watch?v=9RmwFY38MNE&t=424s

 625 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat