Reklama

Pravda vítězí

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Pravda vítězí

Pro mnohé z vás tato slova získala v posledních třiceti letech pachuť hořkosti a nádech pokrytectví.

Byly nám slibovány věci, které naši představitelé nedokázali splnit a co je horší, že proroctví Václavů Havla a Klause byly zřejmě jen předem vykalkulované psychologicky motivované, cíleně připravené lži. Západ doženeme do pár let, nebude nezaměstnanost…….? Pamatujete?!!

Ovšem  jako olej vždy vyplave na vodní hladinu, pravda se časem vždy prosadí proti lži, i když to někdy trvá celé generace. Ale nevěšme hlavy i my můžeme přispět ke zkrácení této lhůty.

Vždy se našly skupiny lidí, které bez ohledu na vlastní prospěch, pracovaly na odkazu našich předků. Je nutné na tuto tradici navázat, abychom zastavili další cílené útoky na národní uvědomění. Bohužel se vždy našli konfidenti, kolaboranti a zrádci, kteří z nejrůznějších důvodů bořili tyto snahy a je tomu tak i dnes.

 

Co museli snášet naši  pra pra…dědové  po zvolení Habsburků na český trůn, když poznali nevhodnost volby?! Ústrky, ponižování, upírání práv, nemožnost vyznání dle staročeské tradice. Zákaz studia v rodné řeči. Oni však dokázali odolat !

Jak se asi cítili tajní evangelíci za protireformace, kdy jim hrozily přísné tresty za pouhý náznak sympatií s protestantismem? Například při řádění jezuitů? Přesto vydrželi !

Kolik úsilí, strádání, protivenství a zklamání prožívali obrozenci, když si uvědomili, že národní povědomí, český jazyk, historie i kultura jsou pod vlivem germanizace, cíleně ničeny? Navzdory nepříznivým okolnostem vytrvali a zvítězili! A co my? Necháme náš národ zaniknout?!  Samozřejmě ne.

Národní povědomí či vlastenectví, nemůže být vyvyšováním se nad jiné, ale jen čistá láska k vlastním kořenům, jazyku, kultuře a v neposlední řadě dějinám vlastní země bez vnášení cizorodých prvků  cizí propagandy, zkreslující motivace našich předků k jejich činům v dávné i bližší minulosti.

Samozřejmě je nutné respektovat jiné národy a zachovávat s nimi ty nejlepší přátelské vztahy v rámci možností a s ohledem na upřímnost jejich činů. Bohužel se mnoho lidí vlastenectví vysmívá a zesměšňuje jedince, kteří se za vlastence považují. S lítostí musím uznat, že mnohdy mají pravdu, když se vlastenectvím zaštiťují agresivní křiklouni bez jakýchkoli nabídek řešení stávající situace.

Dalším problémem  rodící se silné vlastenecké scény je prosycení všech pro národních struktur konfidenty tajných služeb, mapujících činnost alternativních stran. Je nezbytné se jich urychleně a efektivně zbavit.

V současné době můžeme pozorovat četné neskutečně obludné snahy o přepisování dějin a to i od představitelů Akademie věd ČR. Jedná se především o roli Habsburků na českém trůnu a dezinterpretaci II. národního odboje a roli Čechů jako „spoluviníků“ holocaustu.

Pro vás, co jste o této neskutečné a nepochopitelné demagogii neslyšeli to bude možná šok, ale opravdu vycházejí knihy o této skutečnosti.

Celá agenda přepisování dějin je zabalena do líbivého hávu snahy o „objektivní“ výzkum dějin bez „nacionalistických“ pohledů na minulost. Nejde však o nic jiného, než o vymazání nebo zmírnění pohledu na negativní vlivy německého národa na naši státnost.

Bezostyšně je opomíjen fakt, že České království je zde více než tisíc let a historie se počítá až od roku 1918 a náš národ, tedy vznikl až národním obrozením. Opomíjet starší národní dějiny je trestuhodné a nová diskuze je nutná.

Velmi destruktivní je vylepšování obrazu Habsburků, jejich nekritická adorace a neutuchající vyzdvihování období baroka, kdy byl národ téměř zničen. Jejich kulturní přínos je neoddiskutovatelný, nicméně není objektivně vyvážený faktem, Habsburské  většinové antipatie k Čechům a k nemilosrdném útlaku Čechů v otázkách náboženství, jazyka a uplatnění české inteligence od porážky na Bílé hoře až do počátku Národního obrození.  Hnidopich namítne, že přece došlo k Josefínským reformám, ano ovšem skrze tlak vnější, zahraniční, kdy myšlenky osvícenství donutily absolutistické pojetí moci k reformám.

 

Další s prominutím zhovadilosti a neúcty k našim předkům, je zažitý úzus  nejrůznějších politických stran a hnutí, hlásit se k odkazu T.G. Masaryka, přičemž jej vůbec neznají.   Jiní pohůnci cizích mocností  staví sloupy potupy a sochy Marii Terezii, jejíž negativní postoj k Čechům je známý. Je to absolutní neznalost národních dějin a vlivu cizích politických zájmů.

 

 

TGM apeloval na české vzdělance v České otázce aby znali Palackého, Havlíčka a Kollára, ale stejně jako tehdy, je zná a uznává je ze sta jeden.

Masaryk též argumentoval tím, že české opření se o německou inteligenci v době obrození bylo jen splátkou za přínos české reformace německé vzdělanosti.  Popře snad někdo vliv Jana Husa a později J. A Komenského ?!  Ano díla Kanta, Bolzana, Hegela, Herdera  to byly pro naši inteligenci základní pilíře poznání pojmů a pomohla jim k orientaci ve světě moderní filozofie a vzdělanosti, to ovšem neznamená, že se dále ponižovali před svými učiteli. Naopak se odhodlali dále přispívat k obohacení lidstva v postavě samého TGM.

  

Nejvážnější je však snaha o zatažení našeho národa na stranu nacistické osy zla. Reprezentace druhé republiky, je považována za zcela a bezpodmínečně legitimní státní reprezentaci a bezostyšně se pomíjí Mnichovský diktát, kterým chtěla naše demokratická vláda zachránit Evropě mír. Argument, že šlo o vládu ustavenou v nedemokratických podmínkách, je zpochybňován „nacionalistickým“ výkladem dějin. Velmoci se prostě nechtějí vracet k jedné z nejostudnějších epizod ve své historii a obětují tak pravdu ve prospěch vlastního pocitu jakési ničím neopodstatněné nadřazenosti.

Marginalizuje se odhodlání našich dědů bránit se Hitlerovi proti všem. Svědky tohoto odhodlání jsou stále bunkry v pohraničí a počty obětí z doby druhé světové války. V roce 1997 byla podepsána Česko-německá deklarace, která ovšem působí velmi selektivně co se tématiky týká a mnohé otázky problematické minulosti jsou opomíjeny, kdy doufáme v nedopatření, ale obáváme se záměru. Uznáváme chybu v podobě divokého odsunu, ale opět dochází k absenci objektivního posouzení příčiny a následku. V německé komunitě v prvních poválečných měsících se také ukrývala řada členů teroristického Wehrwolfu o čemž se mlčí. Je třeba pracovat na opravdovém, upřímném usmíření.

My apelujeme znovu! Házíme rukavici české inteligenci !  Ovšem ne zaprodané české inteligenci a la Aspen !

Začněte pracovat pronárodně. Nelekejte se škatulkování, postavte se diktátu neomarxistické mafie. Spojte se s námi, pomozte nám zachránit národ a vlast před totalitním šílenstvím ultralevice.  Pokud se strachujete o zaměstnání, rádi anonymně zveřejníme vaše články. Vlast a národ jsou zárukou jakési elementární sociální bezpečnosti a staletími prověřená hodnota.

 

 638 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat