Reklama

Nejvyšší priorita v boji proti fašismu

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Pozor velmi důležité oznámení!

Pro zastavení fašismu v České republice
Rada Občanské Jednoty – Referendum ČSR – Občanská Policie 27.11.2020

Analýza – Jednotné pochopení každého občana! Občané musí chápat, co se vlastně děje. 

Je třeba změnit a sjednotit chápání stavu, který se děje kolem nás, co všechno je špatně na právní kvalifikaci … Je to trestná činnost vlády a přisluhujících proti republice, státu i občanům …

Občanům ČR, Policii ČR, Státním zástupcům, Ústavnímu soudu, Nejvyššímu soudu a soudům ČR, Státním zastupitelství, Policii ČR:

– Je třeba to neprodleně začít trestně stíhat.
– Prosíme sdílet to mezi co nejvíce lidí co nejvíce lidem.

Odůvodnění:
Je zcela zjevné, že se v České republice děje poslední rok něco špatně a je toho hodně. Narušilo to život, tak jak jej známe až na hranici existence celého národa i státu jako celku. A čím?
Záminkou falešné pandemie, manipulované cizí mocí – jako politická mafie do státní moci.

Oficiálně deklarovaný úkol, který má především BIS (bezpečnostní služba). Selhala na celé čáře. Proč, to je otázka na zbytek státní moci, která zůstala ještě při smyslech.

Vláda poslouchá a koná podle návodu cizí nikým nevolené a nikým neschválené moci celosvětového podvodu s pseudo-pandemií Covid19, v čele s neziskovou organizací bez jakékoliv právní WHO s honosným názvem Světová zdravotní organizace. Ale pouze s honosným názvem, která prorostla do státních zřízení, financovaná nadnárodními korporacemi, tajnými službami a historií nacistického původu.

Jedním z klíčových cílů této rozsáhlé celosvětové hry tajných služeb a organizací je destrukce národních států.

Destrukce pilířů každého státu kterými jsou 1) ekonomika, 2) zákonodárná moc, 3) moc soudní, 4) moc výkonná (Policie a Státní zastupitelství 5) ovládnutí finančních pilířů, (Státní banky, bankovních domů), vyvolání celospolečenského chaosu a trvalého strachu z nemoci, z existence), 6) vyvolání celospolečenského rozkladu.

1) Destrukce ekonomiky proběhla a probíhá na základě podvodu s falešnou pandemii.

Vládou ČR byly zneužity zákony státu pro vyhlášení mimořádného stavu, mimořádná opatření a způsobeny v důsledcích nevratné škody v ekonomice v řádu desítek bilionů korun.

Narušení celé struktury státu a následkem toho vynucené zadlužení státu ve prospěch a obohacení korporátního mezinárodního finančního penězovodu – toto je jednoznačně trestná činnost na nejvyšší úrovni.

– Je třeba vyhodnotit a vazebně zadržet představitele Vlády, vyslechnout, od koho dostávala nezákonné příkazy, metodické pokyny.
– Je třeba vyhodnotit a vazebně zadržet odpovědné osoby těch organizací státního a soukromého sektoru, spoluúčastné na sabotážním procesu, od koho dostávaly nezákonné příkazy, metodické pokyny.

– Je třeba vyhodnotit a vazebně zadržet odpovědné osoby těch organizací státního a soukromého sektoru, které se podílely na státem i neziskovkami na finanční korupci pro podíl na Covidu, od koho dostávaly nezákonné příkazy, metodické pokyny.

– Je třeba vyhodnotit a vazebně zadržet odpovědné osoby těch organizací státního a soukromého sektoru, které nekalým způsobem profitovaly z korupce falešné pandemie na Covidu, od koho dostávaly zakázky a dostávaly metodické pokyny.

2) Prorůstání nadnárodní mafie do zákonodárné moci ČR se děje prostřednictvím vybraných osob v politických stranách, které se zmocnili zákonodárné moci a plíživě prosazovali a provedly změny, úpravy a přípravy zákonů tak, aby ji bylo moci využít a zneužít. (Četné zákony, případně mezery či deformace zákonů, které dnes využívají a které obcházejí Ústavu ČR.

– Je třeba je zjistit, kdo za které škodlivé změny lobboval v zákonodárném sboru, kdo je odhlasoval a jaké korupce a tlaky tam probíhaly, minimálně za 10 let zpět. Tyto osoby je třeba zadržet a vyslechnout s cílem zjistit odkud lobbování přišlo a kdo je prosazoval. Lobbisty zadržet, uvalit vazbu a vést výslechy dál směrem zjištěné totožnosti zadavatelů.

3) Moc soudní – je deformací zákonů paralyzována, tedy nemá co soudit, když protistátní činnost, nikdo nevyšetřuje a trestně nežaluje a je vybavení zákonů je cíleně deformováno.
– Nutné provést důkladné šetření, zda v moci soudní jsou zkorumpované osoby lobby pro Covid, jakým způsobem se a proč případně podporují pandemické Covid lobby.

4) Moc výkonná a Státní zastupitelství – Je třeba metodicky zaměřit Policii ČR a Státní zastupitelství, aby koordinovaně plnili ochranu státu proti sabotážím
výslovně koordinovaně je plně zmocnit a zaúkolovat k odhalování sabotážní protistátní činnosti a důsledků tím způsobených, trestně stíhat a trestně žalovat – Míněno koordinovat vyšetřovací plány a postup.

5) Finanční piliře státu, zejména Česká národní banka a penězovody jsou velmi důležité pro celou odhalení sabotáže ČR a nadnárodních vlivů. 

– Je třeba velmi pečlivě zmapovat situaci a zjistit finanční toky a spekulace na mezinárodní úrovni.
Ustanovit speciální vyšetřovací tým specialistů a zabezpečit jejich ochranu před další možnou korupcí ze strany cizí moci.

6) Vyvolávání celospolečenské rozkladu je též podstatný faktor.

– Je potřebné odhalit které cizí i naše tajné služby i různé organizace se na destrukčním procesu sabotáže ČR podíleli, vyhodnotit jejich trestnou činnost a neprodleně je vyhostit, případně zadržet a uvalit vazbu. Vyslechnout a zjistit celou síť a řetězec spolupachatelů.
-Zaměření na cizí nadnárodní korporace
– Zaměření na české subjekty právnických i fyzických osob
– Zaměření na sítě agentů a konfidentů pracujících v zájmu cizích subjektů
vyhodnotit, nakolik je protistátní činnost shodná a podobná STB podvodu z roku 1989 – shoda osob na tom se podílejících a nápadná synchroniźace podobných stavů, situací a demonstrací ve všech státech Evropy, které tajné služby a proč to organizují, co je jejich cílem, jaké mají úkoly.

Jaký podíl a v jakém rozsahu na sabotáži České republiky mají politické strany a mafie, zejména pohrobci KSČ a STB (např. PPF, Penta, SPO, KSČM, Zemanovci, Chartisté, Bakala, Televize a jejich napojení na tajné služby a další.

Pozor! 

→ Je třeba zachránit stát, jeho samostatnou a suverénní funkčnost, strukturu z rukou dlouholeté, rozsáhlé korupční a politické chobotnice s destrukčním vlivem.
→ Jenom síla národního suverénního státu nás dokáže ochránit před nadnárodními spekulacemi, které si u nás podává ruce s rozsáhlou korupcí celého státu a plány co bude s Českou republikou o nás bez nás.
→ Žádné demonstrace, navíc řízené kde jakým politickým zákulisím nás nespasí a nezachrání. Nezachrání nás ani demonstrace proti Babišově vládě řízené z pozadí samotným Babišem a pohrobky STB.
→ Je třeba zachránit stát z rukou instalovaných sabotérů, páchajících výslovnou trestnou činnost a svůj český stát si vzít zpět z rukou zločinců a tím ho nejen zachránit před pádem, ale posílit ho jako silný suverénní subjekt proti globalizaci.
Pokud se s tímto jakákoliv alternativa, aktivita, nebo státní orgán neztotožňuje, jednoznačně se odhaluje, že jim jde o jiné zájmy, než zájmy České republiky a občanů této země, ať už vyvolávají svými proslovy cokoliv.
Ať už jde o kohokoliv, od prezidenta, poslanců, osob státní správy a moci až po posledního politického či jiného konfidenta na demonstracích.

Za Občanskou radu Občanské Jednoty Referenda ČSR
Jindra Tichý 27.11.2020

 4,173 zobrazení celkem,  5 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat

Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 3,203 zobrazení celkem,  2,423 zobrazení dnes

Číst více »
Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 3,204 zobrazení celkem,  2,424 zobrazení dnes

Číst více »