Reklama

10.12.2020

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Od dnešního dne jsou aktivovány tyto kroky
v odporu proti zkorumpovaným složkám ve státní moci a falešné pandemii Covid-19 a záchraně našeho demokratického státního zřízení, suverenity, soběstačnosti proti rozsáhlým trvajícím sabotážím a vlastizradě.
Přípravný výbor Občanské jednoty k vytvoření občanských orgánů Prozatimního občanského zákona s uplatněním vyhlášení ohrožení České republiky.
Prozatimní Občanské vlády s úkolem odvolat a nahradit současnou Vládu, sloužící cizí moci s cílem zastavit destrukci a sabotáž České republiky
Prozatimního občanského parlamentu k legitimizaci a schválení všech kroků a postupů prozatimní vlády.
Návrh na zřízení občanských bezpečnostních složek, zejména občanské rozvědky, kontra-rozvědky, protože současné složky neplní svůj úkol.
Návrh na odvolání Prezidenta, předsedy vlády, i Parlamentu podle čl. 2 odst. 2, 4 s oporou. v čl.23 ústavního zákona č.2 Listiny práv a svobod pro podezření sabotáže a vlastizrady v souběhu s dalšími trestnými činy.
Protože orgány státní moci selhaly, Prozatimní Vláda a prozatimní parlament projednají schválení vyhlášení stavu ohrožení státu podle Ústavní zákona č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
Čl. 2
(1) Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky (dále ČR), nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty, nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace nouzový stav, stav ohrožení státu, nebo válečný stav.
(2) Nouzový stav a stav ohrožení státu se vyhlašuje pro omezené, nebo pro celé území státu, válečný stav se vyhlašuje pro celé území státu.

 

Šéfredaktor Jindra Tichý 

10.12.2020

 1,079 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat