Reklama

Osobní odpovědnost, aneb mohou za to všichni

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Chtěl bych nastínit několik faktorů, které se přímo tykají všech nás, které se týkají vztahu osob nebo skupin lidí, které vedou své kroky určitým směrem, s realitou blízkých dnů, situací a vývoje ke kterým to povede.

Začněme jednotlivci, jednotlivci, kteří si odmítají přiznat současnou situaci v kontextu podvod-manipulace a trvají na smrtném viru. Pokud se s takovým člověkem potkáte a jste nuceni s ním řešit nějakou situaci, těžko odhadnete, zda je to jeho strach, hloupost, vypočítavost, pohodlí, úplatnost, vynechávám různé urážlivé termíny, ačkoliv se mi derou na mysl, prostě nevíte, do jaké skupiny onen patří. Jeho jednání ale nějakým způsobem ovlivňuje okolí, od maličkostí až po zásadní věci, ten méně aktivní používá roušku i sám v autě, ale mlčí, ten více vás osočí v obchodě, že vy ji nemáte a ten ještě více aktivní sdílí a přesvědčuje okolí jak je situace vážná, je ochoten zapojit se do propagace Covidfašismu a nebo vyloženě prosazovat opatření která devastují společnost, aniž by měl jediný důkaz kromě svého stavu mysli. Pomineme-li tedy důvod tohoto jednání těchto jednotlivců, zůstává nám tu následek. Ten je v menší míře než u skupin takto zaměřených osob, nebezpečný u jedince, podle toho jak tato osoba jedná, kolik lidí ovlivní a podobně. U skupin, jako hnutí, internetové portály, vedení škol, měst, institucí až po vlády, parlamenty a dále nadnárodní řízení společnosti, je taková nebezpečnost už velká a samozřejmě, skutky těchto mají dopad v nevětší míře. Pořád se ale i tyto skupiny skládají z jednotlivců, z jednotlivců, kteří se v tu chvíli stávají jedním z těch výše popsaných, jednajících podle oné motivace od hlouposti až po zaprodanost. Ve skupině se v případě hlouposti a omezenosti, může projevit i jakési kolektivní myšleni nebo až psychóza a prosazování něčeho v rozporu se zdravým rozumem, protože to prostě dělají všichni okolo a proto, že když to dělat nebudu, nemohu patřit do této skupiny. A kam bych potom patřil a co bych sám dělal. A co si budeme povídat, na téhle úrovni je výrazný činitel i nějaká forma výhod a finanční motivace. Potom se děje to, že jednotlivci v takové skupině jednotlivě souhlasí a tím schvalují celý proces, chovají se, jak je požadováno. Tímto se ale nezbavují odpovědnosti, ta prostě trvá, není vázaná na vědomí. Pokud takový jedinec jedná opravdu nevědomě, je to prostě chyba a za chybu dříve či později zaplatí.

Kam tímto mířím? K OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTI. Odpovědnosti se prostě nezbavuje nikdo z nich, nikdo jako jedinec, ani žádná skupina. To bych zdůraznil, aby si uvědomili všichni ti, kteří spoléhají na to, že (on to nevěděl), nebo (on s tím nemohl nic dělat), že JSOU odpovědní!! A přes ty menší hráče, kteří jednou budou pouze za blbce, po ty větší, kteří budou souzeni, budou označeni za zrádce a půjdou podle platné legislativy do vězení vč. zabavení majetku.

Pokud budeme uvažovat v rovině krátkodobého efektu a ovlivnění jednání a skutku, potom se můžeme bavit o nějakém rozdělování společnosti, o vynucení si nějakého opatření, dlouhodobým souhlasem a přizpůsobováním se tomuto stavu ale podporuje každý takový jedinec tento stav, stává se to normální a normou. Pokud budeme uvažovat dále v té poněkud širší rovině, dostáváme se někam do míst, které jsou z hlediska dnešních dní označovány za dezinformace, protože veškerý názor odlišný názor je tak označen. Tyto dezinformace jsou podloženy daty, čísly, nezpochybnitelnými důkazy, na rozdíl od manipulativních technik a informací, které chrlí média. Jsou to fakta o snaze ovládnutí planety korporátním světem, sjednocení lidstva pod falešnou myšlenkou, vytvoření nového systému, vše je prokazatelné a lze si tyto fakta ověřit, přesto je jednodušší je odmítnout a nazvat lží. Přijmout poté lež, kterou nám někdo podsouvá jako pravdu, jenom proto, že to je televize, protože to je vláda nebo jiná autorita. Následek toho je prostý souhlas. Souhlas s tím co se děje, souhlas s tím co se dít bude. V tuto chvílí, jsme omezeni, ne všichni, ne ve všem, takže je prostor pro nějaké vykličkování, do budoucna to už možné nebude, již nyní jsou zákony záměrně pozměněny, aby se nedalo vyhýbat budoucím příkazům elit.

A toto je onen následek, vede k němu souhlas všech těch jednotlivců, obsažených v těchto různých strukturách. Opakuji, že není důležité, jestli to činí z hlouposti, nevědomosti nebo záměrně, prostě se to děje a posouvá nás to někam, drží se tím celé to hrací pole určitého plánu. Tento plán je destabilizovat zevnitř společnost a právě dle struktury od občanské až po národní úroveň, rozvrácenou společnost převzít, sjednotit pod falešnou myšlenkou a zotročit už zcela.

Na závěr bych chtěl připomenout, že toto se nestane hned, ne rázně, ale postupně. Protože je ve hře opravdu hodně, nebude si ani jedna strana, v určitou fázi boje, příliš brát servítky. Mějte na vědomí, že pokud dojde k obětem, tak nebudete moci označit popírače Covidu odpovědné za smrt obětí viru, ale budete vy, kteří se propůjčujete cizím mocnostem, odpovědní za případné ztráty na životech a že se snadno ve vyhrocené situaci uchýlí k ozbrojenému konfliktu, není nic nemožné. Snaha o to je neustále, je to opakovaná taktika mocných, pro svůj zisk a chamtivost využít a manipulovat lid, který donutí k něčemu takovému. Může to mít podobu lokálních střetů, občanské války, chcete-li, nebo se stane, že zločinecká organizace OSN vyvolá daleko horší konflikt. Cítíme asi všichni, že na prahu něčeho takového se společnost nachází a jestli opravdu nechcete, aby vaše děti vyrostly do světa teroru, zbavení těch nejzákladnějších práv, neúčastněte se toho a bojujte proti tomu. Nečekejte, až nám budou nad hlavou lítat rakety. Příliš času není. ODPOVĚDNOST je na nás všech!

Okresní koordinátor Oldřich Malena
Referendum ČSR Znojmo 16.2.2021

 485 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat

Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 2,821 zobrazení celkem,  2,041 zobrazení dnes

Číst více »
Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 2,822 zobrazení celkem,  2,042 zobrazení dnes

Číst více »