Reklama

Totalitní režimy

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Malé zamyšlení nad totalitními režimy.

 

Ať chceme nebo né, když se tak zamyslíme, každá generace žila, žije a jak to vypadá bude žít v nějakém totalitním režimu.

Každý totalitní režim, který je někde někým nastolen a veden z dálky trvá plus , mínus  cca 30 let(kupodivu)

Začátek let je vždy  taková zvykačka na nový systém se vším všudy, pak je pár let klid, jakoby byly čistky už dostatečně provedené a s dostatečnou razancí a poslušnost  obyvatelstva byla nastolena.

A pak tu máme najíždění na konec systému , který už přestal fungovat a začali se všichni se všemi moc kamarádit.

Konce totality bývají vyzdvihovány velkými vítěznými převraty s leč trochu jiným pozadím, než si obyvatelstvo myslí.

Je to bráno hodně rychle, hodně z vrchu, ale takto se mi to jeví.

Takže, jak to bude v nynější době????

Nenajíždíme do dalšího totalitního režimu????jen s trochu upravenými pravidly, aby to na oko nevypadalo, jako že se historie  opakuje?

A aby to nevypadalo tak amatérsky, tak přidávám malý rozbor stažený z netu.

 

 

Hlavní rysy totalitního systému :

  • systém staví svou legitimitu na oficiální ideologii, kterou přijímají a akceptují všichni členové společnosti;
  • systém ovládá jediná masová politická strana většinou s jediným vůdcem v čele; je hierarchicky organizována a státní byrokracii je buď nadřízena, a/ nebo je s ní výrazně propojena;
  • vládnoucí strana (příp. jí kontrolovaná byrokracie) má absolutní monopol na kontrolu všech prostředků ozbrojené moci (armády);
  • vládnoucí strana (příp. jí kontrolovaná byrokracie) zcela kontroluje prostředky masové komunikace;
  • (tajná) policie zajišťuje fyzickou a psychologickou kontrolu společnosti, přitom používá teroristické postupy.
  • centrální řízení a kontrola ekonomiky.

 

tři podmínky, jež musí splňovat systémy, aby mohly být označeny jako totalitní:

  • „Existuje monistické, ale nikoli monolitické centrum moci, přičemž jakýkoli pluralismus existujících institucí či skupin odvozuje svou legitimitu z tohoto centra, je jím zprostředkováván a je spíše politickým výtvorem ‚shora‘ než produktem dynamiky předešlého společenského uspořádání.
  • Existuje exkluzivní, autonomní a více či méně intelektuálně podložená ideologie, s níž se vládnoucí skupiny či vůdcové identifikují a která je užívána jako základ pro provádění politiky či pro manipulaci obyvatel. Ideologie překračuje konkrétní program či hranice legitimní politické akce, aby interpretovala sociální realitu či konečný smysl a cíl dějin.
  • Občanská participace a aktivní politická mobilizace pro ‚věc‘ politických a sociálních úkolů je povzbuzována, vyžadována, odměňována a usměrňována prostřednictvím jediné strany a jejích monopolních masových organizací. Pasivní poslušnost a apatie, ústup do role pouhého trpného předmětu, tolik charakteristická pro autoritativní režimy, je vládci považována za nežádoucí a nechtěnou.“

 

V.Huboňová https://www.referendum-csr.cz/ Havlíčkův Brod

 274 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat