Reklama

Vláda držená cizími žoldáky

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Vojska, kterými vladaři hájí svůj stát jsou buď vlastní, nebo námezdná, pomocná nebo smíšená.

Námezdná a pomocná vojska nemají cenu a jsou nebezpečná. Opírá – li někdo svou vládu o žoldnéřské vojsko, nikdy nebude stát pevně a bezpečně. Takové vojsko je nejednotné, náročné, neukázněné a proradné.

V kruhu přátel se žoldnéři chvástají, před nepřítelem jsou zbabělí, neznají boží bázeń, ani lidskou věrnost. Unikáš záhubě jen tak dlouho, dokud nepřítel oddaluje útok. V dobách míru tě olupují oni, za války nepřítel. V táboře je nedrží příchylnost ani nic jiného, jenom mrzký žold, ale ani ten nestačí, aby pro tebe chtěli umřít. Jsou rádi tvými vojáky, dokud se nepustíš do války. Ale jakmile válka vypukne, hledí uprchnout nebo odejít.

Švýcaři mají vlastní silnou armádu a jsou naprosto svobodni.
Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) Historik, politik, spisovatel, diplomat, vojenský teoretik.

A nyní si tyto skutečnosti, která popsal ve svém díle VLADAŘ, převeďte do současné doby. Dosaďte Brusel, EU, NATO, lhostejno, jakou veličinu dosadíte do proměnné, vyjde vám stále jedno a totéž.

Tam, kde není silná a spolehlivá vláda, tam kde není silné a vlastní vojsko, je země v neustálém ohrožení. Ti, co takové zemi zdánlivě vládnou, ve své podstatě jsou slouhy těch, kdo mají jak sílu, tak prostředky cokoli kdykoli ovlivnit.

Současné dění kolem pseudokauzy Vrbětice má všechny atributy takového jednání. Zadání – vypusť dezinformaci. Následně, požádej o pomoc žoldáky.

Takovou vládu nechci, nepřijímám a udělám všechno, co je v mých silách, abych ji pomohla odstranit. A nejen to, aby takoví vlastizrádci byli taktéž za své činy a skutky náležitě odměněny.

Jaký je trest za vlastizradu všichni víme. Takže – Jediná správná cesta z takové vazalské zločinné vlády, z takového područí cizích žoldáků  je cesta  REFERENDUM ČR – Občanská jednota.

 682 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat