Reklama

Hippokratová přísaha

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Hippokratová přísaha je přísaha vkládaná lékaři, takový etický kodex lékaře.

Zkrácená verze zní: „Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit jak zemřít. Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu. Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co se nesmí sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti. Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skormně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak. “

V přísaze je jasně uvedeno a jasně napsáno, že žádný lékař by neměl ubližit nemocnému, vedomě. Meli by léčit nemocného dle nejlešpí vědomostí. Nepodávat smrtelnou injekci. Neprovádět umělé přerušení těhotenství. V dnešní éře covidové, lékaři již nato zapoměli naco přisahali. Přísahu vkládá každý student, který dokončí medicinu.

Nyní jsme svědky toho, že lékaři vyženou pacienta z ordinace, když nemá nasazený respirátor. Lékaři odkládají důležité a někdy i životě důležité oparece kvůli falešné epidemii covidu. Pacientům podávají experimentální vakcímu po které mají i život ohrožující nežádoucí účinky. Plánují očkovat tu nejzranitelnejší populaci a to děti a kojence.

V minulosti lékařské povolání bylo vážené povolání. Lidé si vážili svého lékaře, protože byl učencem. Ale, bohužel, lékařská profese se stává nenáviděným. Vynořují více a více špatných charakterových vlastností. Kdyby byla skutečná pandemie covidu, (což víme, že není) pak lékaři by měli být v první linií v boji proti infekčním nemocem. Měli by chárnit své pacienty a léčit je. Měli by jít příkladem.

Samozřejme čest vyjímkám.

Koordinátorka Kutná Hora Amarila Vávrová

 

 

 

 408 zobrazení celkem,  4 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat