Reklama

PROČ SELHALA MOC ZÁKONODÁRNÁ, VÝKONNÁ A SOUDNÍ?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, v hlavě první, v článku 2. říká: ,, Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.´´

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, která je součástí Ústavy České Republiky, říká v hlavě druhé, článku 23, že: ,, Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny´´.

 

PROČ SELHALA ZÁKONODÁRNÁ MOC?

Protože politická moc se zmocnila moci zákonodárné, volebních zákonů, pravidel a postupně začala sloužit moci cizích zájmů, nadnárodním korporacím a globálním prediktorovi.

Protože moc zákonodárná (vláda, parlament, senát) v korupčním systému poslušně plní  dlouhodobé zájmy globalistů a deformuje české právo, spravedlnost a postupně rozkládá suverenitu našeho státu.

Je to již dlouho zkorumpované monstrum, neplnící úkol, který mu byl a stále je, Ústavou ČR a občany, svěřen a ve zločinném spolčení a úmyslu sabotuje a deformuje pilíře české státnosti.

Vláda, parlament i senát vědomě páchají sabotáže České republiky, všech pilířů státu – ekonomiky, zdravotnictví , školství, zaměstnanosti, soběstačnosti a zadlužují stát nesplatitelným dluhem, vůči cizí moci, prosazováním globalistického plánu falešné pandemie Covid 19  a korupcí.

Vláda selhala, protože slouží cizí moci a covid-fašismem a politickou mocí znásilnila skutečnou úlohu a funkci parlamentu a povýšila jej nad moc zákonodárnou i soudní.  V skutečnosti to má být naopak. Ústavní soud by měl dohlížet nad jednotlivými kroky vlády, zda jsou v souladu s Ústavou ČR.

 

PROČ SELHALA MOC VÝKONNÁ?

Státní zástupci selhali, protože nekonali, i přes četná trestní oznámení, vyčkávajíce, jak dopadnou politické hry. Ačkoliv věděli a vědí, mlčením podpořili covid-fašistickou vládu v plném rozsahu. Selhali tím, že nekonali.

Policie České Republiky selhala protože, ač bylo naprosto průhledné, že se státní orgány dopouští trestné činnosti ve zločinném spolčení, nekonala, kde měla konat.

Naopak konala, jako systém, prosazováním a vymáháním nezákonných fašistických a korupčních restrikcí!

Protože Policie ČR je svrchovaně řízena a zneužita nejvyššími politickými špičkami a ačkoliv je to výslovně nezákonné, došlo ke zneužití Policie k prosazování zájmu cizí moci proti České republice samotné, stejně, jako ke zneužití proti občanským a lidským právům. Nelze na to nahlížet jinak.

Se správními orgány (Úřad vlády, ministerstva, zastupitelstva krajů a obcí, atp.),  je to obdobné.

Pilíře státu, zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí byly rovněž zneužity k rozsáhlé covid-fašistické doktríně Vlády, která pod vlivem Světové i Evropské banky zadlužila tento stát a vytvořila nekonečnou nesplatitelnou závislost na světových bankovních sektorech globálního prediktora.

Vládou přidělované dotace, pod záminkou falešné pandemie Covid 19, korupčně prosazovaly falešnou pandemii a přerozdělování oněch astronomických půjček. Komu? Zase firmám nadnárodního původu nebo návazností a cílem, co nejvíce oslabit národní ekonomickou produkci. Systematicky, tedy úmyslně, tedy s vlastizrádným úmyslem!

 

PROČ SELHALA MOC SOUDNÍ?

Protože moc soudní již nepodléhá státu, ale svému vlastnímu systému. Je to stát ve státě! Můžeme je jmenovat, ale odvolat je již nesmíme.

Protože i justice je korupčně a mafiánsky propojena na politické skupiny, nemá za nic odpovědnost a také podléhá cizí moci, globálnímu prediktorovi.

Během posledního roku covid-fašismu bylo jednoznačně v moci soudů  a justice to zločinné spiknutí zastavit, vydat soudní rozhodnutí a postavit každého úředníka před soud za maření soudního rozhodnutí!

Justiční mafie se však rozhodla, ve své většině, ignorovat nezákonnosti a napomáhat covid-fašistické vládě. Mlčet ke vznikajícím proti-ústavním zákonům!!!

Těch několik málo soudních rozhodnutích , rušících Vládní covid-fašistická nařízení (poté, co vypršela), nebyla ve skutečnosti proti  falešné pandemii a covid-fašismu. Byla vydána jen kvůli procedurálním chybám, např. nedostatečné odůvodnění vydaného nařízení, nic víc.

Každý takový soud mohl vydat podnět, pro orgány činné v trestním řízení, pro sabotáž či vlastizrady a pro mnoho dalších trestných činů!

 

Tady jsme si připomněli, co nás vlastně ,,zvedlo ze židle“ a v příštím díle si řekneme, připomeneme, jaký máme hlavní nástroj občanského odporu – lidové volby do prozatímního Občanského parlamentu. 

https://referendum-csr.cz/volby/

 

Poznámka: Co to znamená globální prediktor?

Globální prediktor je takový subjekt, který předurčuje nějaké dění. To, co sám předpoví, dokáže prosazovat. Jedná z globálního postavení a působí v místních podmínkách. Díky svým schopnostem a síle umí prosadit i to, proti čemu protestují jedinci, které takové jednání poškozuje a ohrožuje.
Globální prediktor je tedy tím, kdo předpovídá děje dobré i špatné, je ukazatelem úspěšného nebo neúspěšného průběhu nějakého procesu či dalšího vyvíjení děje.

volební redaktorka Mariana Velčovská, koordinátorka okresu Uherské Hradiště, 25.7. 2021

 841 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat

Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 2,815 zobrazení celkem,  2,035 zobrazení dnes

Číst více »
Nezařazené příspěvky

Zhmotněná přání

Jako malé děti jsme si vzdycky něco přáli a většinou

 2,816 zobrazení celkem,  2,036 zobrazení dnes

Číst více »