Reklama

Nenechte se zmást, plán na zánik České republiky pokračuje

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Tisková zpráva předsedy Referenda ČSR – Občanská Jednota – Občanský parlament – 13.10.2021

Vážení spoluobčané,

nenechte se zmást, plán na zánik České republiky pokračuje. Postupně jsou naplňovány kroky cizí moci, v tomto případě kroky Mariánské iniciativy. Obecně pro ty, kdo ještě nikdy neslyšeli slovo Mariánská iniciativa nebo dialogy. Je to uskupení českých politiků a politických stran, přisluhujících dlouhodobému cíli zrušit Dekrety prezidenta Beneše, zvané Benešovy dekrety.

Bohužel nejde jen o Benešovy dekrety, ale i o takzvané Masarykovy dekrety, Pozemkový zákon a další z roku 1918, kdy byla znárodněna půda a odebrána vysoké šlechtě a koruně Habsburků. Zrušením Československé republiky padnou i tyto Masarykovy a Benešovy dekrety a restitučním i jiným nárokům sudetských Němců a habsburské šlechtě nestojí nic v cestě.

Zánik České a Slovenské federativní republiky 31.12.1992 nebyl však prvním krokem plánu pro-německých sil. Soudruh Pithart už po revoluci v roce 1989 veřejně hovořil a napsal o tom dokonce knihu. Jasně se veřejně vyslovil, že Československo v roce 1918 vzniklo nelegitimně a zpochybňoval zcela otevřeně národu právo na sebeurčení. A nebyl sám. Dokonce ani Havel tehdy netušil a nevěděl, a to věděl o spoustě svinstev, že někteří jeho „kolegové“ mají ještě jiné úkoly ze strany cizí moci. A těmi úkoly byla, je a bude postupná likvidace České republiky, neboť je to součást globálního plánu na přerovnání Evropy podle nových pořádků NWO (New word order), česky Nový světový řád.

Likvidací všeho domácího, co kdy sloužilo suverenitě a soběstačnosti národního státu, a vytvořením úplné závislosti na cizí moci, cizích zdrojích surovin i potravin započala první zásadní etapa likvidace naší státnosti a suverenity.

V posledních dvou letech, v souběhu s celou Evropou byl započat plán hysterie s muslimskou migrací, řízený EU a Bruselem. Rukou Bruselu byl inscenován v Maďarsku Orbán, který byl ve skutečnosti Bruselem potichu podporován a trpěn, aby vyvolal dojem proti-muslimského bojovníka za evropské hodnoty a tím získal potřebnou mezinárodní popularitu pro budoucí plán vzniku Východoevropské Unie (Trojmoří, nové Rakousko-Uhersko).

Evropská Unie (globalisté), vědomi si toho, že EU je do budoucna neudržitelná, sama dávno plánuje svůj rozpad, rozdělení na Západoevropskou a Východoevropskou unii. Proto práce s nárůstem popularity Maďarska, které má být iniciátorem vzniku Východo-evropského společenství. Proto hrdina proti muslimské migraci, jenže účelově připravený.

Následná covid-fašistická hysterie byla a je druhým přípravným startérem pro vytvoření podmínek ke vzniku nového Rakouska-Uherska. Narušení pilířů České republiky, rozvrat ekonomiky, rozvrat zdravotnictví, následně rozvrat školství, zaměstnanosti, nefunkčnost moci soudní i výkonné, jsou jen postupné další plány narušit zbytky funkčnosti České republiky a vyvolat pád vlády s nastolením, opět nejméně 51% parlamentní většiny ve službě globalistům. A tak se i stalo. Kolaborační politické síly jsou u moci dál.

Nenechte se klamat, pokračují v plánu, který mnozí dnes nevidí, opiti volebním rohlíkem. Všechny politické strany jsou v tom zainteresovány, bez rozdílu a všechny opoziční alternativy jsou v tom také. Chceme-li proti tomu bojovat, je třeba porozumět a pochopit plány nepřítele.

Nepřítele, protože tím skutečně jsou, jak cizí moc, tak ti přisluhovači, páchající vlastizradu. Nyní se naoko chystají polevit v covid-fašismu a s jásotem přijít s vystoupením z EU, ale jen proto, aby vytvořili novou, Východoevropskou Unii. Ale kdo si položí otázku, kdo jsou, čí jsou všichni ti, a komu bude patřit ta V-EU? Nejsou to právě ti samí globalisté, ty samé nadnárodní korporace a ti samí bankovní fašisté? Jsou, že?

Za Referendum ČSR Občanskou jednotu a doufám i za Občanský parlament si přeji vyslovit myšlenku za Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko.

SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ – ČECHY – MORAVA – SLEZSKO – SLOVENSKO „

Jindřich Tichý – www.lidove-volby.cz

předseda Referenda ČSR – Občanské jednoty – Občanský parlament

 3,741 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat