Autorita označuje osobu jejíž názory, postoje či rozhodnutí ostatní členové skupiny obvykle přijímají a řídí se jimi nebo také jejich vztah k tomu, od něhož taková rozhodnutí, rady a postoje očekávají. V angličtině a dalších jazycích může znamenat také úřad, pověřený rozhodováním v nějaké věci. Autorita muže být i mezi rodiči a dítětem, kde rodič je tou autoritou. Autorita v mezilidských vztazích vidíme i v práci, mezi šefem a podřízeným. Ale vidíme i v politice. Myslíme si, že autoritou je politik, ale jenom si to myslíme. Je autoritou člověk, který nechce dobro většiny? Je autoritou ten, který chce nás zahubit,  zničit? Autorita , úřad, pověřený rozhodováním včti více →

86 total views, 1 views today

Hippokratová přísaha je přísaha vkládaná lékaři, takový etický kodex lékaře. Zkrácená verze zní: „Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit jak zemřít. Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu. Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co se nesmí sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti. Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svémčti více →

83 total views, 1 views today

. Nebudu tady psát o zeměpisné fakta. Budu psát, že co pro mně znamená naše republika. Jsme srdcem Evropy. Naši předci nám zanechali dědictví o které musíme se starat. Nemyslím jenom o kulturné dědictví, naše hrady a zámky, přírodné krásy. Když se vás ptá cizinec, co je typické pro Českou republiku, co by jste mu řekli? Třeba, že typické jídlo je vepřo knedlo zelo a svíčková na smetaně. Máme tady vynikající Moravské vína. Další typické české je naše pivo. Bez toho snad nemůže obejít žádný nedělní oběd. A jaká značka? O tom nesejde, hlavně aby bylo české. Dále máme filmové dědictví. Kdo by se nezasmálčti více →

114 total views, 1 views today