. . Značné úsilí, vynaložené Referendem ČSR na oslovení bezpečnostních složek ČR, jejich informování a seznámení s naší analýzou dějů probíhajících v současnosti, má odezvu. Vlivem událostí posledních dnů , kdy už i mnohým z nich došlo, že nastává klíčová doba a jsou nastartovány důležité společenské procesy , bylo do centrály – koordinačního centra Referenda ČSR , doručeno mnoho pozitivních reakcí i od oslovených zástupců policie České republiky, v jiných zase dostáváme stále častěji zprávu, že potvrzují přijetí našeho oslovění s informacemi, že naše vláda páchá sabotáže v zájmu cizí moci. Zdá se, že misky vah se pomalu převažují na naši stranu, na stranu násčti více →

585 total views, 2 views today