Dne 23.10.2021 proběhla další z pravidelných sobotních porad Republikového štábu, které jsou ale otevřené i členům, hostům či příznivcům. Hlavním bodem programu byla podpora hnutí prostřednictvím Spolku občanské podpory, který kromě pořádání besed, seminářů, sportovních aktivit, prodeje knih a mincí podpory nabízí i možnost reklamy v Občanském týdeníku a na Občanském rádiu. Byla podrobně rozebírána jeho aktuální činnost i možnosti do budoucna, jako i technické náležitosti nezbytné pro chod spolku: bankovní účet, web, e-shop. Více info: https://www.obcanska-podpora.cz/registr/index.php Podrobně se řešilo zabezpečení financování činnosti hnutí a Občanského parlamentu. Projednávalo se připojení platební brány při registraci do Občanského parlamentu pro výběr plateb a příspěvků. Na pořadu bylo personální obsazeníčti více →

 103 total views,  103 views today

16.10.2021 proběhla pravidelná porada Republikového štábu v koordinačním centru v Boršově nad Vltavou. Této poradě předcházelo páteční Setkání při hudbě, 1. ze společenských setkání členů a příznivců Referenda ČSR – Občanské jednoty a Občanského parlamentu, která budou pořádána vždy 1x v měsíci. V krátkosti jsme probrali povolební situaci. Sobotní porada byla zaměřena na rozběhnutí systému finanční činnosti hnutí, souběžné propagace hnutí a Občanského parlamentu, jakož i náboru nových poslanců Občanského parlamentu. Tento systém jsme plánovali na předchozích poradách a v následujícím týdnu bude započato s realizací. Jedná se o soubor veřejných setkání, přednášek a dalších akcí v jednotlivých okresech. Startujeme aktivní propagaci Občanského – petičníčti více →

 193 total views,  5 views today

Dnes, 10.10. 2021 proběhlo pravidelné nedělní vysílání Občanského Rádia Referenda ČSR – Občanské Jednoty. Dnešní vysílání zahájilo nový cyklus: ,,Rozhovory s krajskými zástupci“. Povídali jsme si s krajskou koordinátorkou Lenkou Pongráczovou, asistentkou koordinátorky Simonou Peterovou a poslancem Občanského parlamentu Petrem Koňaříkem, místně příslušným. Probrali jsme předvolební, volební a povolební ,,šílenství“ v kraji. Používané metody hlavních politických mafií a globalistů. Zrekapitulovali jsme objem práce, který byl na kraji společnými silami odveden, a to distribuce I. a II. dílu Volebních novin i další… Připomněli jsme si hlavní body pravidelné sobotní porady Republikového Štábu, jíž se koordinátorka i asistentka vždy účastní a rozebrali aktuální úkoly, které byly stanoveny k realizaci. Aktuálněčti více →

 300 total views,  1 views today

25.9.2021 proběhla první prezentační slavnostní konference Občanského parlamentu v Besedním domě v Brně. Tato konference sloužila k představení Občanského parlamentu a vyhlášení druhého, časově neomezeného, kola průběžných Nezávislých občanských voleb. Akci hudebně provázel akustickým koncertem Tomáš Ortel. Člověk, který svou dlouholetou tvorbou přispívá k národnímu a vlasteneckému vědomí. Druhá část koncertu byla zakončena písní ,,Zůstaň mým domovem“, kterou uctili účastníci konference ve stoje. Z hlediska bezpečnosti proběhla akce bez narušení. Ze státních orgánů se omluvili: policejní ředitel Liberce, předseda KSČM Vojtěch Filip, hejtmani kraje Praha, Olomouc a Hradec Králové a senátor Jan Žaloudík. Ostatní z pozvaných státních orgánů a médií akci typickou arogancí moci ignorovali,čti více →

 364 total views

  18.9. 2021 proběhla 2. Porada Republikového štábu v Koordinačním centru v Boršově. Projednáván byl způsob podpory okresních  a krajských poboček, způsob doplnění chybějících koordinátorů. Znovu byl kladen důraz na dodržování systému práce, včetně těch nejmenších detailů a byly opět vyhodnocovány nedostatky. Byla navržena řešení a stanoveny termíny k odstranění nedostatků. O postupu bylo jednomyslně hlasováno. Dále jsme zvažovali možnosti, jak postupovat při širším oslovení veřejnosti. Byl navržen a odhlasován aktuální postup pro on-line besedy (aplikace Zoom) v krajském měřítku. Probírán postup k zapojení obchodního  a projektového manažera. RČSR – Občanská jednota – Republikový štáb funguje jako servisní organizace pro Občanský parlament. Jedná se, kromě mnoha dalších úkonů, o vytvořeníčti více →

 405 total views

  komentář z FB diskuze:   V pěti letech, v r.1982, jsem měla více svobody, než ve čtrnácti. Tehdy se ještě dalo pustit dítě s klíčem na krku ven i na sídlišti. Později mi, z výchovných důvodů, začala být omezována svoboda. Domácí vězení i po tři měsíce a to ani na balkon, protože i tam jsem si dokázala najít interaktivní zábavu s dětmi. Sladkosti jsme doma neměli a tak domácí vězení bylo jediným trestem, který mohl být udělen. Tenkrát wifi ještě nebylo… Těšila jsem se do školy, s tím, že aspoň na chvíli vypadnu z ,,buzeráku´´. Lepší to bylo snad jen v tom, že na škole se aspoň dali okukovat starší kluci.čti více →

 550 total views

4.9. 2021 v Boršově nad Vltavou bylo završeno školení  budoucích poslanců Občanského parlamentu celodenním seminářem.  Obsažena byla  informační a organizační část, jako i základ právního minima pro budoucí práci poslanců O.P. Hlavní body semináře: Synchronizace  názvosloví  technická; práce se software na www.lidove-volby.cz  organizační: standardní reakční čas 48 hodin, výjimečně 24 h.; věnovat pozornost svodkám, které na sebe navazují Prestiž O.P.: vyhnout se zbrklému nepromyšlenému projevu mít stále na paměti, že už nejednáme jen za sebe, ale naše činy budou mít vliv na celkový obraz Občanského parlamentu. Právní minimum: znalost Ústavního zákona č.1/1993 Sb. Ústava České republiky a č.2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod trestní zákoník:čti více →

 615 total views

Vážení kolegové, spolubojovníci a příznivci, zbývá nám posledních pár dnů k hlasování v nezávislých Občanských volbách, které končí 31.8. 2021. Platným hlasem je hlasovací list odeslaný nejpozději 31.8.2021 ve 23:59 a doručený Volební komisi nejpozději 3.9.2021 ve 23:59. Byla otevřena možnost, v krajním případě, využít mobilního volebního komisaře, který je oprávněn ověřit totožnost na místě. Tuto možnost vedou v patrnosti krajští koordinátoři a situaci řeší operativně.   Soustavně probíhá školení budoucích poslanců Občanského parlamentu v práci na nové internetové platformě: https://www.lidove-volby.cz/ Intenzivní celodenní školení poslanců proběhne 4.9. 2021 v Koordinačním centru v Boršově nad Vltavou.   V sobotu 28.8. 2021 pořádáme Den otevřených dveří – Referendumčti více →

 718 total views

AKTUÁLNÍ INFORMACE 11.8. V sobotu 8.8. 2021 proběhla pravidelná porada v novém Koordinačním centru v Boršově u Českých Budějovic. Probíraly se možnosti závěrečné fáze propagace Nezávislých Občanských voleb. Nastínili jsme si, co bude obnášet práce poslance Prozatímního parlamentu a jak hluboké otázky a souvislosti je třeba promyslet… 9.8. 2021 byly odstartovány samotné Nezávislé Občanské volby, část určená voličům! HISTORICKÝ OKAMŽIK!!! A máte možnost stát se jeho součástí! Jak? Řádně vyplněným hlasovacím lístkem, spolu se zaškrtnutou volbou ANO/NE, kdy hlasujete pro Občanský parlament, jako celek, pro všechny kandidáty. Je NUTNÉ ověřit svůj podpis na hlasovacím lístku 2x, na poště, v Czech pointu nebo u notáře. Jedenčti více →

 545 total views

Nezávislé Občanské volby Jiří Daniel   Pocházím z Jižních Čech, konkrétně ze Šumavy. Jsem vyučen v oboru instalatér, topenář, což jsem vykonával, jak u nás v ČR, tak i v sousedním Německu. Protože mluvím plynně německy a již dlouho sleduji dění, jak u nás tak u sousedů, vím jistě, že se zde odehrává velká a velmi špinavá hra na všech myslitelných frontách.   Jako člověk se silným vztahem ke své zemi i své rodině nechci nic víc, než zdravou, suverénní, soběstačnou zemi se zdravou budoucností pro naše děti a další generace.   S přáním lepších zítřků a dostatkem sil k boji o ně,   Jiří Daniel.čti více →

 238 total views