Dne 30. 03. 2017 proběhl velmi očekávaný 8. Sjezd Nezávislého odborového svazu Policie ČR (NOS PČR). Tentokrát se ale očekávalo něco jiného, než prezentace odborové činnosti, koncepce a poslání tohoto svazu. V tak významný den, bych já osobně na podiu přednostně uvítala ty, jimž bylo ze strany NOS PČR pomoženo, vyhráli soud pro neoprávněné propuštění, ubránili se šikaně za pomoci NOS PČR, odvrátili hrozící útok, způsobenou škodu…………pasování čestných členů za zásluhy…. A vše završeno rekapitulací a následnou volbou předsedy a dalších představitelů největšího odborového svazu v policii. Nakonec to bylo jinak, zatímco za okny sjezdového sálu byl krásný jarní den. Uvnitř sjezdového sálu, patrně díky předemčti více →

3,930 total views, no views today

Dle zákona má Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) za úkol zejména vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie ČR, celník, příslušník Vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanci těchto útvarů a vyšetřovat trestné činy těchto osob, funguje podle zákona č. 341/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tedy – GIBS má jako jediný útvar právo kontrolovat a vyhodnocovat sám sebe. Dle ustanovení § 2 cit. zákona, odst. 3) úkolem inspekce je dále u osob uvedených v odstavcích 1 (příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby České republiky anebo příslušník inspekce) provádět zkoušku spolehlivosti. V čem spočívá taková točti více →

2,041 total views, no views today

Téměř celý loňský rok pronikaly mezi řadové policisty informace o chystané novele zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Nosným tématem se stalo „zrušení“ 150 hodin odsloužených zdarma. K tomu se přidalo volání po personální stabilizaci bezpečnostních sborů a zejména v oblasti odměňování. O peníze jde vždy až na prvním místě. Mezi policisty se šířily fámy a zaručené informace o podobě novely. Málokdo si však položil otázku, co novela tohoto zákona vyřeší. Podívejme se na nosný bod – 150 hodin. Původní znění § 54 je:  Příslušníkovi lze v důležitém zájmu služby nařídit výkon služby přesčas nejvýše v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce Novelizované navrhované znění: čti více →

2,187 total views, no views today

Jakožto bývalá policistka, jsem si s lovci skalpů zejména řadových policistů – Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS) zažila své. Jako „civil“ ovšem snad ještě více, kdy nyní od 1. února borci ze Středočeské pobočky GIBS řeší, zda-li mi poskytnout krátkodobou ochranu osoby či nikoliv. Důvodem byla má žádost o ochranu podaná elektronicky v nočních hodinách na základě varování policistů, že svou bohulibou činností coby konzultant institutu řešící šikanu a zmocněním desítek policistů v přímém výkonu, které zastupuji v řízeních proti služebním funkcionářům, nebezpečně píchám do vosího hnízda. Skutečnost je taková, že se nám opravdu velmi dobře daří prokazovat nerovné zacházení a šikanu, zejména u Policie ČR. Tu noc GIBSčti více →

4,437 total views, no views today

Dne 22. 2 .2017 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky začala projednávat v prvém čtení novelu zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Diskuze se účastnili aktivně pouze poslanci Zdeněk Ondráček a Jana Černochová. S poznámkou k zastropování výše výluhových příspěvků vystoupil Jiří Štětina. Zpravodaj pro prvé čtení byl Stanislav Huml a na vše dohlížel ministr vnitra ČR Milan Chovanec. Je tato novela nutná a co řeší? Stěžejním tématem je „zrušení“ 150 hodin. Dále jsou to náborový příspěvek, rychlejší „postup“ příslušníků v nižších tarifních třídách, zkrácení zkušební doby na 6 měsíců, zavedení příplatku za svátky a další technické „drobnosti“. Od novely je očekávánačti více →

30,122 total views, no views today