Brady, politická mafie a vyznamenání

Dobrý den, původně jsem nechtěl k celé aféře „Brady, politická mafie a vyznamenání“ vůbec plýtvat energií. Posléze jsem se však rozhodl napsat k věci pár slov. Ačkoliv nevolím, protože moje osobní svobodná vůle se dostala do stádia rozhodnutí, že nikdy žádnou mafii či mafiána, kteří nám tu vládnou, volit a legitimizovat nebudu a budu žít v moderním otroctví tohoto státu a mocenských zájmů světa s čistým svědomím, že jsem žádnému zločinci svůj hlas nedal a že jsem v čestné pozici protivníka a oni v pozici nepřátel.

Na aféru, kterou ironicky nazývám Brady, politická mafie a vyznamenání, bych reagoval asi takto:

1) Neznám pana Bradyho, ani jeho činy a zásluhy. Vzhledem k tomu nevím a nechápu, proč by měl být vyznamenán na stejné úrovni např. vedle již vyznamenaných válečných veteránů a hrdinů 2. světové války ať již za života nebo Im memoriam.

2) Je mi líto, že pan Brady se propůjčil k tomu, že se stal loutkou bývalých agentů STB a bohužel i agentů cizích tajných služeb, lidí, kteří navíc svými činy v minulosti popírají českou státnost, prosazují nadnárodní  a multikulturní odnárodňování a germanizaci naší země, obzvláště v den státního svátku české státnosti.
2a) Pokud by někdo opravdu stupidně chtěl důkazy, nejlépe písemné, o aktivním napojení pseudo-umělců a aktérů na tajné služby Německa, Francie, STB, KGB, CIA,  mohou zkusit poslat žádost na zmíněné státy, aby jim zaslali nejlépe notářsky ověřenou kopii vázacího aktu nebo pracovní smlouvy s tajnou službou. Třeba se tam někdo zblázní a potvrzení jim vystaví.

3) Je mi líto, že pan Brady zřejmě nepochopil, že srovnání jeho neznámých zásluh se známými zásluhami již oceněných skutečných hrdinů je jaksi nepřiměřené a uráží skutečné vyznamenané hrdiny už jen tím, že by se k nim mohl postavit na stejnou úroveň.

4) Zařekl jsem se, že nebudu spílat ani nadávat části takzvané
kulturní fronty pseudo-umělců, která celou aféru v cizím zájmu vyvolává a podporuje, ačkoliv by si zasloužili tituly nejhrubšího zrna. Proč? Protože za to nestojí. Slušný a rozumný člověk se s takovým odpadem nešpiní.

5) Nebudu blahořečit ani Zemanovi, protože ho nemám rád z mnoha pádných důvodů, ale skupina pseudoumělců vyvolala akci, kterou zašlapává Ústavu a symbol České státnosti 100 metrů pod zem v zájmu jejich osobních cílů.

6) Činnost či snaha odstranit Ústavní pořádek této republiky je Ústavou zakázána a trestná. Skupina pseudo-umělců se nikým nevolena, bez mandátu k čemukoliv, pokusila ovlivňovat a navádět veřejnost sdělovacím prostředkem i jinak ke zrušení funkce prezidenta a to jen proto, že prezidentem byl legitimně zvolen Miloš Zeman.

7) Funkce prezidenta je součástí Ústavního pořádku, tedy zákona nejvyššího a skupina pseudoumělců ji chce odstranit, jak se vyslovila v pořadu toho člověka jménem Kraus, a to proto, aby odstranila Miloše Zemana. Nejsou ani zákonodárným parlamentem ani Ústavním činitelem. Jsou jen opět další nelegitimní zájmová skupina prosazující si své cíle, navíc v dalším cizím zájmu a svým činem se nezákonným způsobem pokoušejí iniciovat odstranění části Ústavního pořádku a v podstatě vyvolat puč.

8) Svůj nezákonný a protiústavní čin páchají pokusem manipulovat veřejným míněním k odstraňování ústavního pořádku. Je zjevné, že vyvolaným tlakem se snaží zneužít veřejnosti k dosažení svého protiústavního cíle.

9) Takový debilní nápad, jako zrušit funkci prezidenta by mohla legitimně přednést pouze osoba s právem zákonodárného návrhu a to pouze na půdě zákonodárného sboru, nikoliv mediálně. O vynucování odstranění Ústavního pořádku nemůže být ani řeč.

10) Jako nucený občan tohoto státu požaduji naplnění litery zákona, zahájení trestního stíhání účastných osob a jejich zákonný postih.

11) Jako člověk a občan vážící si skutečných vyznamenaných československých hrdinů požaduji, aby nebyli zneuctěni udělením vyznamenání panu Bradymu, člověku, který dovolil, aby byl zneužit k takovéto špinavé aféře hry cizích zájmů a aby pan Brady vyznamenán, nevím za co, nebyl.

12) Jako člověk bych byl také rád, kdyby ona skupina pseudo-umělců a aktivistů už jednou pro vždy zavřela svá ústa a přestala provozovat svou nelegitimní politicko-uměleckou pornografii, přestala lhát a oblbovat tento národ v zájmu cizí moci i svém a táhla už někam do prdele.

13) Tento národ již ví, že Chartu vymyslela a založila prostřednictvím svých agentů STB a to proto, aby získala kompletní seznamy lidí, kteří nesouhlasili a bojovali proti komunistickému režimu. Kdo byli ti použití agenti k akci, aby  normální obyčejní lidé napráskali sami sebe podpisy dokumentů, které jim agenti jménem Charty předložili, není nutné ani jmenovat. Jsou to ti, co zde vytvořili a vytvářejí modlu Václava Havla, modly sebe samotných, modlu líbivého přívlastku pravdy a lásky. Jenom trošičku prolhaném, aby za tuto modlu neschovali nic víc a nic míň, než operativní projekt s obsahem takzvaných operativních provokací 2. správy STB (boje proti vnitřnímu nepříteli), jehož byli hlavními aktéry a to vědomě i nevědomě z vlastní hlouposti a naivity.

14) Je mi líto těch, co těmto agentům na jejich líbivé písničky skočili a dodnes skáčou, stejně jako je mi líto těch, co půl století skákali lidově řečeno na špek komunistickému pozlátku. Pravda bolí. Vyrovnat se s ní však vyžaduje určité úsilí a vůli.

15) Holt, někteří si dodnes myslí, že Země je placatá i přes všechny existující důkazy a rozum, že to tak není, protože si nechtějí připustit, že byli za blbce.

874 total views, 1 views today

Reklama
Insert Ads Here