Bůh má stejný program jako my

Vyhrát nad parazity není jen o boji. Je to také o vnitřním sjednocení se s hodnotami, tradicemi a Bohem.

Samozřejmě v našem snažení respektujeme i Boží vůli. Protože v dnešní době už nebude žehnáno lidsko – démonské zvůli. Jen ten, kdo dokáže ctít zákony života a Boha bude posunut vpřed. 

A také proto je naším hlavním snažení okamžité zrušení politických stran. Protože ctíme Boží vůli. 


Motlitba Královny Kuntí

Ó Krišno, příteli Arjuny, ó vůdče potomků Vrišnyho, ničíš politické strany, které ruší klid na této Zemi. Tvá síla nikdy neslábne. Patří Ti transcendentální říše a sestupuješ, abys zmírnil úzkost krav, brāhmaṇů a oddaných. Vlastníš všechny mystické síly a jsi učitel celého vesmíru. Jsi všemocný Bůh a já se Ti uctivě klaním.

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.43

Zde dává Śrīmatī Kuntīdevī souhrnný popis Svrchovaného Pána Śrī Kṛṣṇy. Všemocný Pán má Své věčné transcendentální sídlo, kde pečuje o krávy surabhi. Slouží Mu stovky a tisíce bohyní štěstí. Do hmotného světa sestupuje proto, aby přivedl zpátky Své oddané a aby zničil všechny rušivé elementy ve skupinách politických stran a králů, kteří mají zajišťovat klid a pořádek. Pán tvoří, udržuje a ničí prostřednictvím Svých neomezených energií a přesto se Jeho energie nezmenšuje a Jeho sil neubývá. Krávy, brāhmaṇové a oddaní Pána jsou předmětem Jeho zvláštní pozornosti, neboť to jsou velice důležité faktory pro všeobecné blaho živých bytostí.


Závěr: Je čas abychom se jako lidé naučili opět rozeznávat dobré od špatného. Abychom se naučili, že je v první řadě nejdůležitější za tím dobrým stát a proti zlému se radikálně postavit a odmítnout ho. 

To je v první řadě hlavní lidský zájem. 

Aby zde bylo bezpečné místo vhodné k zdravému životu. 

A všechny ostatní zájmy by měly přijít až po té. 

 

Gopál Caitanya 9.3.2021

 536 total views,  2 views today

Reklama
Insert Ads Here