ÚČASTNÍCI SE SHODLI → → → “ ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, MZDY, DŮCHODY, SOCIÁLNÍ BEZPEČÍ, OBČANSKÝ ÚČET ” → narovnat podhodnocené příjmy a mzdy občanů → životní úroveň na evropský standard → důchody odpovídající důstojnému životu ve stáří → chráněný občanský účet a pravidla pro sociální bezpečí → v jednání občanský důchod a podíl na zisku státního rozpočtu → státní rozpočet musí být ziskový a bez banksterských dluhů → podpora rodin s péčí o děti, rodiče a příbuzné Text celého materiálu zde … Programová konference dne 25.2.2017 v zastoupení Patrioti ČR, Čest, Svoboda, Respekt, Občanské-Referendum-A DOS!!! Republiku zpátky občanům, a aktivisté Tiskové zprávy uvádí „Co ječti více →

1,089 total views, no views today

ÚČASTNÍCI SE SHODLI → → → “ Ústava, zákony, zákonodárná moc občanů, plné referendum ” → nedostatečná Ústava a její vymahatelnost, je třeba to opravit → jasně řečená práva i povinnosti občanů a státu do Ústavy → plné referendum a odvolatelnost státní správy a moci → hmotná i trestní odpovědnost státní správy a moci → většina problémů je vinou špatných zákonů → opravit špatné zákony, zrušit proti-občanské zákony → zákonodárná moc je v rukou zájmových skupin, je třeba to opravit → odpovědný, odborný a odvolatelný zemský a prezidentský systém → nový zemský systém prezidenta, okresních hejtmanů a obcí Text celého materiálu zde … Programová konferencečti více →

1,002 total views, no views today

  ÚČASTNÍCI SE SHODLI → → → “ BEZPEČNOST OBČANŮ A STÁTU (HROZBA VÁLKY, IMIGRACE) ” → základní úkol naší armády je zajistit bezpečnost občanů a státu → aby armáda ČR mohla takový úkol splnit, musí mít vytvořeny podmínky → idea, na které má být armáda ČR znovu obnovena je nezbytná → ideou by měla být úspěšná služba naší zemi a občanům → armáda připravena sloužit své zemi si zaslouží respekt a úctu → ilegální imigranty je nepřípustné tolerovat → zákonem řešit vyhoštění ilegálních imigrantů do 7 dnů Text celého materiálu zde … Programová konference dne 25.2.2017 v zastoupení Patrioti ČR, Čest, Svoboda, Respekt, Občanské-Referendum-Ačti více →

1,247 total views, no views today

  ÚČASTNÍCI SE SHODLI → → → “Řešení vztahů k Evropské Unii a ČR” → prohlubování vlivu a moci a EU je nepřípustné → odnárodňování České republiky je nepřípustné → postupná likvidace suverenity národního státu je nepřípustná → výprodej a likvidace národního bohatství je nepřípustná → vystoupení z EU je nezbytné z mnoha dalších důvodů → vyvázání z EU nebude právně ani prakticky jednoduché → spolupráce soběstačných a suverénních států v Evropě Text celého materiálu zde … Programová konference dne 25.2.2017 v zastoupení Patrioti ČR, Čest, Svoboda, Respekt, Občanské-Referendum-A DOS!!! Republiku zpátky občanům, a aktivisté Tiskové zprávy uvádí „Co je třeba opravit“. Dalším úkolem ječti více →

1,266 total views, no views today

  Každá občanská jednota musí mít obsah. Na tom totiž vše stojí. Pouhá demonstrace odporu bez obsahu, co bude dál a jak se to udělá, nemá šanci banksterismus porazit. Pouze síla společné myšlenky a cíle dává občanskému odporu tu sílu bezohledné vládnoucí menšiny, bansktery a mafie porazit. Jinak není jednotou, jinak není schopna žádné úspěšné činnosti. Dlouho trvající a neustále se zvětšující úpadek většiny naší společnosti je spouštěč proti-reakce v podobě občanské nespokojenosti a narůstajícího tlaku na vládnoucí menšinu zdola. Pokud vládnoucí menšina překročí Rubikon (pro historii neznalé řečeno laicky, překročí nepřekročitelnou hranici), a jinými slovy lidově, jedná soustavně „přeš čáru a to hodně“, přivede většinu občanůčti více →

1,152 total views, no views today

“ Něco je špatně – Je třeba to opravit “ Občanská hnutí Občanské-referendum A Dost !!! Republiku zpátky občanům ! a Čest-Svoboda-Respekt Jiří Černohorský zahájila přípravu na ustavující programovou konferenci dne 25.2.2017 a společný program pod pracovním názvem “ Něco je špatně – Je třeba to opravit “ na principu občanské jednoty a zpracování podstaty “Nejen co je potřebné řešit” ale “Také jak celkově marast v naší zemi opravit” Program je připravován na řešení všech hlavních příčin problémů občanů i státu na principu přímé demokracie a plné zákonodárné moci v rukou občanů. redakce: Do souborů hlavních příčin a hlavních problémů jsou: vystoupení z Evropské Unie,čti více →

1,032 total views, no views today

  Koordinační tým hnutí s platností k 9.2.2017 vydává tiskovou zprávu ke své činnosti vyplývající z porady dne 6.2.2017, na kterém přijala jednomyslně rozhodnutí neúčastnit se voleb do Parlamentu 2017. Činnost bude nadále zaměřena k přípravě podrobného rozpracování řešení všech klíčových otázek řešení, včetně legislativních, směrujících ke zjednání nápravy stavu státu, nedůstojných životních podmínek a časově zaměřená na předpokládané předčasné volby nebo do řádných voleb příštích. Udůvodnění: Jediná cesta k možnosti opravit tento stát, vrátit práva občanům a vymanit se z politického a banksterského nevolnictví podle platných zákonů této země je zvítězit ve volbách 2/3 většinou. Jinak prosazení moderní a důstojné změny pro 21. století a řešení všech zásadních problémů, kteréčti více →

1,395 total views, no views today

  Velmi stručně si shrneme základní informace pro laické čtenáře. V dnešním světe informací a dezinformací, iluzí, omylů, domněnek se to mele všechno tam a zpátky, jeden aby se v tom vyznal. Od blábolů až po rádoby fakta a skutečnosti. Jenže ono by bylo třeba, aby to bylo vidět třeba jednoduše, ale trošku jak to skutečně z pohledu historie bylo a je. Stručně jak to začalo… Již v 30 letech, tedy ještě před válkou úzce spolupracovala část komunistické strany pod vedením Gottwalda s tehdy sovětskými složkami tajné služby a sovětského vedení a pomalu a jistě plánovali převzetí moci nad tehdejším Československem. 2. světová válka jim poněkud narušilačti více →

2,531 total views, no views today

  Občanský Týdeník chce jménem svým i Občanského Referenda A Dost!!! Republiku zpátky občanům poděkovat za službu konajícím policistům, zejména za zvýšené služby během Vánočních svátků a Nového roku při zajišťování bezpečnosti v době, kdy občané mají oprávněné obavy o bezpečí svých rodin v souvislosti s teroristickými útoky. Přes mnohé kritiky z řad občanů, bohužel někdy oprávněné, je třeba dát jasně najevo, že převážná většina vaší služby je ve prospěch občanů a v zájmu jejich bezpečí a i přes četné nesympatie některých občanů je třeba si vaší práce vážit.  Na tom nemůže změnit nic ani fakt, že některé složky Policie ČR jsou připravovány na zneužívání moci vládnoucími politickýmičti více →

1,345 total views, no views today

  Dostat řádně zaplaceno za poctivou práci, tomu snad rozumí podnikatelé i zaměstnanci, pravicově i levicově orientovaní lidé. Zdůrazňuji, myšleno, že za poctivou práci, podle své profese, odbornosti a výkonu, nikoliv za docházku do zaměstnání s nataženou rukou na odměnu, ačkoliv by člověk nic neudělal nebo naopak, nadělal víc škody než užitku nebo za spekulativní podnikání bez práce. Dostat za celoživotní práci, tvrdě celoživotně zdaněnou, ve stáří důchod sotva stačící na přežití, mnohdy ani to ne, je nejen ostudné a zlodějské, ale i mnohdy občany i důchodce vytlačí až na okraj společnosti. V dnešní podobě bezohledné společnosti, v které žijeme je to „poněkud špatně ačti více →

2,560 total views, no views today