​Občanský parlament vyhlásil mimořádný stav, stav ohrožení České republiky a podniká další kroky nezbytné k zastavení Covid – fašismu. Dnes 30.11.2021 vyhlásil Občanský parlament mimořádný stav – nepřetržitou pohotovost do odvolání, na základě vývoje událostí v České Republice v závislosti na prohlubování covid – fašistických restrikcí ve prospěch cizí moci zkorumpovanou vládou ČR. Zítra bude Občanskému parlamentu předložen návrh na doplnění zákona č.2/2021 OP Prozatímní zákon o paragraf k vyhlášení Mimořádného stavu ohrožení státu sabotáží a vlastizradou. Souběžně bude podán návrh na doplnění zákona č.1/2021 OP Jednací řád o změnu v organizační oblasti a ekonomickém zajištění chodu Občanského parlamentu. Následně začne Občanský parlament vydávat dekrety,čti více →

 773 total views,  49 views today

V sobotu 27.11.2021 proběhla opět pravidelná porada Republikového štábu v koordinačním centru Boršově. Porady se zúčastnili, jak stálí členové, tak i hosté, kteří si uvědomují hloubku problému a chtějí se aktivně podílet na nápravě situace v naší zemi. Úvod porady patří vždy zhodnocení naší ekonomické činnosti – prodej knihy Novodobá otroctví, prodej mincí, reklamy v našich médiích a vyhodnocení pořádání petičních stánků. Následuje vyhodnocení činnosti Volební komise a náboru nových kandidátů do Občanského parlamentu. Pozornost bylo potřeba věnovat těm parlamentním výborům, kde byli schváleni předsedové (organizační, bezpečnostní, ekonomický, kontrola zdraví) k naplánování následných úkonů a budoucích kroků. Předsedové těchto výborů se dle potřeby scházejí užčti více →

 238 total views,  3 views today

V pátek 26.11.2021 jsem měla možnost zúčastnit se pravidelné páteční přednášky v koordinačním centru v Boršově nad Vltavou. Přednášky na téma ,,Tajné služby za řízenými revolucemi po celém světě a jejich metody“ se zúčastnila širší skupina lidí, kteří si už ve většině uvědomují hloubku problému, ve kterém se nacházíme, hledají řešení a chtějí aktivně přispět k nápravě. Nahlédnutí za oponu jevů, které jsou nám dnes a denně, vlastně už po staletí, předehrávány je jistě v prvním okamžiku šokující, nicméně poznat svého nepřítele a jeho metody je polovinou úspěchu. Plány, plány uvnitř plánů, dva plány uvnitř cílového plánu, princip revoluce 1989, kdy komunisté vědomě ,,zničili“ samičti více →

 370 total views,  2 views today

V sobotu 20.11. 2021 proběhla porada Republikového štábu v Koordinačním centru v Boršově nad Vltavou. Na tomto pravidelném pracovním setkání jsme zhodnotili výsledky naší ekonomické, propagační a organizační činnosti. V ekonomické činnosti se jedná o prodej knih, mincí podpory, reklamy v našich nezávislých médiích a další činnosti spolku Občanské podpory. Propagační segment činnosti je aktivován pořádáním petičních stánků, kde mají naši spoluobčané možnost dozvědět se více o naší práci. Pracujeme na rozvoji dalších propagačních možností. V organizační části naší práce byly zhodnoceny výsledky Volební komise a náboru členů i poslanců Občanského parlamentu. Byly vydány pokyny pro další postup v této oblasti. Věnovali jsme se organizacičti více →

 215 total views,  2 views today

Proč neustále všichni věnují maximální úsilí a energii kafráním na sociálních sítích, ztrácí spoustu času s různými alternativami, nepodstatnými debatami o tom, co je špatně, zkracující si svůj volný čas na nesmyslných demonstrací bez jakéhokoliv efektu, které nepřinesly ani kousek spravedlnosti a svobody navíc. A já se ptám PROČ? Spoluobčané, spoluvlastníci naší země! ZASTAVTE SE A CHVILKU PŘEMÝŠLEJTE… Odpovězte mi na jednoduchou otázku, čeho jste tímto konáním dosáhli? O co se máme lépe, než dříve? Přitom stačí tak málo, přidat se do „projektu‟, který řeší komplexně všechny naše problémy a potřeby, svobodu a právo každého z vás, kde vy se stáváte vykonavatelem svých rozhodnutí, začti více →

 229 total views

Dne 13.11.2021 proběhla další z pravidelných porad Republikového štábu v Koordinačním centru v Boršově nad Vltavou. Opět jsme vyhodnocovali činnost petičních stánků, díky kterým máme možnost oslovit širší spektrum občanů. Vyhodnotili jsme také ekonomickou činnost spolku Občanské podpory, tedy prodej knih, reklamy v knihách, v našem nezávislém Občanském týdeníku, nezávislém Občanském rádiu a v dalších aktivitách, kterými se spolek zabývá. Prověřovali jsme mechanismus registrace členů a kandidátů na poslance Občanského parlamentu. Navrhli jsme kroky pro zjednodušení registrace. Naplánovali jsme jsme další kroky Propagačního výboru. Probírali jsme vznik a konkrétní činnost Organizačního výboru a Bezpečnostního výboru v odboru tuzemském i zahraničním. Definovali jsme způsob práce, předáváníčti více →

 303 total views

Dne 6.11. 2021 proběhla pravidelná porada Republikového štábu v Koordinačním centru v Boršově nad Vltavou. Opět byly zhodnoceny výsledky ekonomické a propagační činnosti Referenda ČSR – Občanské Jednoty a Spolku občanské podpory, tedy prodej reklamy v našich médiích, prodej mincí podpory a knih. Zhodnotili jsme také výsledky a zpětnou vazbu z petičních stánků, které aktuálně probíhají v 8 krajích republiky. Bylo nutné probrat návrh na vyloučení dvou členek Referenda ČSR, které i přes upozornění narušovaly naši společnou činnost a její plynulý chod. Dále byl diskutován chod spolku Občanské podpory, jeho organizační schéma, tvorba software a další návaznosti. Činnost spolku Občanské podpory můžete sledovat zde: https://www.obcanska-podpora.cz/registr/index.phpčti více →

 281 total views,  1 views today

Pokračování série Tajné služby . Pro ty, kteří nepochybují o tom, že Státní bezpečnost ve skutečnosti v roce 1989 vůbec nezanikla, ale transformovala se do soukromého, neziskového nebo ekonomického prostoru, v podstatě všude, kde kdy měla záběr … Ti, kteří jsou naivní a neustále mají ruku v nočníku a nechají si zdát kdejaký vysněný příběh, jak STB zanikla, prosím, vy to ani nečtěte, protože takoví nepochopí, ani kdyby je nikdo nepřesvědčoval. Základní body Kdo si myslí, že STB byly nějací hlupáci, a předali moc (mimo jiné sami sobě), a jen tak vysublimovali, tak se šeredně plete jeho laický názor vubec neodpovídá skutečnosti Stejně je točti více →

 885 total views

Dne 30.10.2021 proběhla pravidelná sobotní porada Republikového štábu. Tyto porady jsou otevřeny i veřejnosti nebo je možné zúčastnit se pravidelné páteční přednášky v Koordinačním centru v Boršově nad Vltavou, kde je více prostoru pro dotazy a osvětlení všech souvislostí. Bližší info o přednáškách: https://www.obcanska-podpora.cz/registr/prednasky V sobotu jsme rozebírali některé pasáže připravovaného Prozatímního zákona, který už prošel prvním kolem připomínek v Občanském parlamentu, konkrétně připravovanou daňovou reformu, specifikaci činnosti Hygienických stanic či vyjasnění termínu Nepřátelská osoba. Věnovali jsme se činnosti Propagačního výboru. Kromě dalších úkolů připravuje tento výbor sjednocení grafické stránky propagace Občanského Referenda, které pod sebou sdružuje: – Referendum ČSR – Občanskou Jednotu – Občanskýčti více →

 253 total views

Dnes 28.10. 2021 je významné datum. Slavíme 103 výročí vzniku Československa. V roce 1918 vznikl náš novodobý stát, republika postavená na historické státnosti, založené na Zlaté bule Sicilské, 1212 Koruna Česká. V roce 1918 byla česká suverenita, státnost a právo na sebeurčení obnovena, kdy od roku 1620 bylo potlačeno vládnoucími Habsburky a tehdejší rakouskou monarchií. Později vzniklým Rakousko-Uherskem. Nová státnost, Republika Československá, byla vyhlášena v roce 1918, kterou vedl Tomáš Garrigue Masaryk. Dnes existuje, bohužel, pouze Česká republika, protože v naší novodobé historii, v roce 1992, rozdělili Česko-Slovenskou federativní republiku dva protagonisté národní vlastizrady, Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Dne 25.listopadu 1992 vstoupil v platnost tehdejší zákon o rozdělení ČSFR s účinnostíčti více →

 128 total views