V minulém článku jsme si pověděli něco málo o občanském důchodu, co vše nám může přinést a jak dokáže zklidnit a dokonale zabezpečit chod rodiny. Pokračujme tedy dalším krokem… Stálý příjem tedy máme, můžeme pracovat v oblasti, kterou známe a umíme, máme dost financí na vyžití své i svých dětí…ale… Pořád nám trochu dělají vrásky různé platby a poplatky…za vodu, za elektřinu, za plyn, za nájem, za hypotéku… Pojďme se tedy podívat třeba na otázku elektřiny a vody, jedny z nejpotřebnějších “komodit“ pro život. Pokud se alespoň trošku orientujete v oblasti obchodu s elektřinou, nemohl vám uniknout fakt, že do cizích zemí se elektřina vyvážíčti více →

1,174 total views, no views today

Prohlášení k volbám do parlamentu ČR v říjnu 2017 Rozumní- stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…  Níže uvedeným politickým subjektům není lhostejné ovládnutí veškerých veřejných prostředků několika nejbohatšími. V těchto volbách půjde o zachování demokracie a o zamezení otevřené diktatury miliardářů. Proto se rozhodly odhodit osobní a stranické zájmy a spojily se. Nechtějí tříštit vlasteneckou a opoziční scénu, a proto nebudou stavět vlastní kandidátky do podzimních voleb. Naopak vyvinuli značné úsilí v jednání i s dalšími programově podobně zaměřenými stranami. Výsledkem několikaměsíčních vyjednávání je společný projekt s názvem „Rozumní“. Název politického subjektu plně vyjadřuje „rozumné“ oproštění se od stranických a osobníchčti více →

1,188 total views, no views today

V současné době se hraje o konec demokracie a počátek diktatury miliardářů! V současné době se hraje o konec demokracie a počátek otevřené diktatury miliardářů! Odhoďme osobní a partikulární zájmy a spojme se proti tomu! Prohlášení p.h. Změna pro lidi k podzimním volbám 2017 do PSP ČR. Zavedené parlamentní strany opakovaně zklamaly a tak si občané zakládají mnoho vlastních straniček a hnutí v zoufalém domnění, že se jim podaří něco změnit. Programy a důvody vzniku hnutí či stran, jsou takřka totožné. Každá stranička a hnutí koulí tu svoji kuličku a tím spíše škodí, než prospívá. Roztříštěnost politické scény totiž nahrává současnému systému., aby se „lišily“,čti více →

1,093 total views, no views today

Výzva Změny pro lidi všem nasraným! Dovolujeme si oslovit všechny voliče, kteří nechodí k volbám, protože si myslí, že volbami nelze nic změnit.       Omluva za vulgaritu v nadpisu, ale jiný výraz by přesně nepopsal náš pocit ze současného stavu společnosti, protože to co je nám předkládáno jako demokracie a svoboda, je ve skutečnosti sofistikovaně zamaskovanou ekonomickou diktaturou. Vadí Vám pokroucené a neprůhledné zákony? Vadí Vám politicko-justiční mafie? Vadí Vám nízké platy? Vadí Vám neodpovědnost politiků za špatná rozhodnutí? Vadí Vám hrozící migrační vlna muslimů? Vadí Vám „církevní restituce“ s rekatolizací země? Potom prosím čtěte dál. Mnozí z nás si pamatují nadšení z převratu v r 1989, kdy jsmečti více →

1,164 total views, no views today

V úterý dne 29. listopadu schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákon o střetu zájmů. Ten zakazuje členům vlády vlastnictví médií, firmy, kde má člen vlády více než 25 % podíl nesmějí pobírat dotace. To, že postihne nejvíce Agrofert a jeho majitele není nejmenším důvodem proto, aby tento zákon byl nazýván Lexbabiš. Takový zákon totiž v naší zemi chyběl, a právě majitel Agrofertu využívá tohoto nedostatku právního systému v České republice k nehoráznému zneužívání politické funkce k tunelování evropských fondů, dotací a celého hospodářství České republiky. Zneužívá vlastnictví médií k manipulaci s veřejností nejhrubším možným způsobem, který si nezadá s manipulací, kterou prováděla komunistická diktatura.čti více →

6,851 total views, no views today