Cikánské dojení peněz ve jménu nadace Michaela Kocába. Líznul si i Radek Banga!

V článku Cikánské pijavice na českém státním vemínku jsem vám, přátelé, rozepsal a nastínil počty neziskových a státem dotovaných orgamizací, parazitujících ve jménu integrace Cikánů na našem státním rozpočtu. Nyní vám v praxi ukážu na jednom případu, jak to funguje a kteří lidé se na tom podílejí. Vzláštní je, že se nám stále dokola opakují jména  Kocáb, Schwarzenberg, Banga Patrik, Banga Radek, Herman, atd. Ale od začátku!

Řeč bude o nadaci Michaela Kocába ROMA SPIRIT.

Jak se praví na její stránkách

Cílem projektu je vytvořit tradici v oceňování práce pro romskou komunitu, vytvořit veřejnou platformu na prezentaci pozitivních reálných přínosů a tak přiblížit široké veřejnosti aktivity organizací a jednotlivců zaměřené na podporu integrace romské menšiny do společnosti, na zlepšení její životní situace a přinášejí efektivní a fungující řešení problémů romské komunity. Tato ocenění a prezentace pozitivních příkladů jsou motivací i pro další subjekty, aby se angažovaly v aktivitách, které přinášejí komplexní a dlouhodobé řešení otázek týkajících se romské komunity a jsou inspirací pro všechny, kteří se rozhodnou aktivně se podílet na řešení situace a výrazně ovlivňovat veřejné mínění. 

Dlouhodobým cílem projektu je zlepšení postavení romské komunity, životních podmínek romské populace a jejich plnohodnotná integrace do společnosti. Jsme přesvědčeni, že pouze prostřednictvím pozitivní informovanosti se nám může dařit pracovat s předsudky, jež jsou vůči Romům v České společnosti rozšířené. 

Hezky napsané, ale já rád čtu, tak jsem si to vše přečetl, abych v tom měl trochu jasno. Jasno mám a to docela rychle!!!

Tahle nadace každý rok uděluje za mediální podpory České televize ocenění v několika kategoriích.

1. Nestátní neziskové organizace (za realizaci konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny a jeho dosažené výsledky a za realizaci projektu zaměřeného na mimoškolní vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež)

2. Společnost-firma/zaměstnavatel (za podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu romské komunity)

3. Obec-město (za programy zaměřené na integraci romské menšiny do společnosti a aktivity ve prospěch romské komunity)

4. Média (ocenění pro novináře/novinářku za objektivní anebo pozitivní informaci o romské problematice, za šíření pozitivního odkazu vzájemné tolerance a porozumění)

5. Osobnost (ocenění jednotlivce za dlouhodobou práci, která přispěla ke zlepšení postavení Romů)

6. Čin roku (za čin, který přispěl k záchraně života)

7. Romská kultura  speciální kategorie (ocenění za přínos pro romskou kulturu v oblasti jazyka, ústní slovesnosti, umění (jako např. divadla, filmu, fotografie, hudby, literatury, tance, výtvarného umění, zpěvu aj.) a dalších tvůrčích činností různých skupin a komunit Romů a Sintů v České republice. Oceněny mohou být i činnosti, které  vedou k uchování, reprodukci a dalšímu rozvoji kultury Romů a Sintů (jako např. mecenáši, organizátoři kulturních akcí apod.). Oceněn může být i mimořádný kulturní počin.

K tomu je zapotřebí trocha úředního šimla. Tak tedy:

ZÁŠTITY

Daniel Herman, ministr kultury – záštita
Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský – záštita
Karel Schwarzenberg, poslanec Parlamentu ČR – záštita

HLAVNÍ POROTA

ĽUBOMÍRA SLUŠNÁ-FRANZ – předsedkyně hlavní poroty, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), prezidentka Prezídia Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), členka Správnej rady Zdravé komunity, n.o., autorka projektu Roma Spirit

MICHAEL KOCÁB exministr a bývalý zmocněnec vlády pro lidská práva, hudební skladatel, zpěvák, občanský aktivista a politik, na počátku 90. let 20. století byl jedním z iniciátorů odchodu sovětských vojsk z území bývalého Československa

PETR DVOŘÁKgenerální ředitel České televize

RENÁTA KÖTTNEROVÁkrajská koordinátorka pro národnostní menšiny

LUCIE FUKOVÁ-HORVÁTHOVÁsociální antropoložka, konzultantka v oblasti integrace a politické participace Romů, National Focal point programu Romact Rady Evropy, předsedkyně Klubu Barvaľipen, z. s., Členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

NOMINAČNÍ POROTA 

Marta Smolíková (předsedkyně poroty, Otevřená společnost), Jožka Baláž (SP Černý most, s.r.o.), Monika Berkyová (OSVČ), Renáta Berkyová (romistka a novinářka), Karel Čada (FSV UK), Iveta Demeterová (Český rozhlas), Hana Frištenská (Rada vlády pro nestátní neziskové organizace), Hedviga Hejduková (OSVČ, externí spolupracovnice Otevřené společnosti, o.p.s.), Cyril Koky (Krajský úřad Středočeského kraje), Iveta Kokyová (Tichý svět o.p.s.), Mikuláš Vymětal (evangelický farář).

POROTA KATEGORIE ROMSKÁ KULTURA

Jana Horváthová (předsedkyně poroty, Muzeum romské kultury), Jana Hejkrlíková (Muzeum romské kultury), Alica Sigmund Heráková (Muzeum romské kultury), Pavel Oračko (Filharmonie Brno), Helena Sadílková (Romano Džaniben), Patrik Banga (blog iDnes), Miroslav Zima (Drom, romské středisko)

Až dosud zřejmě docela nezajímavé čtení. Začněme ale přemýšlet a podíváme se na nominace v roce 2016 a to třeba v jedné kategorii!!!

SPOLEČNOST/FIRMA/ZAMĚSTNAVATEL za podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu romské komunity:

  • Albatros Media a.s. za rozhodnutí jít širokou veřejností nepříliš pozitivně vnímanou cestou, kterou se vydá málokterá společensky odpovědná firma, a založení Nadace Albatros, která během prvního roku fungování rozdělila finanční podporu mezi organizace, jejichž hlavní cíl je zlepšení inkluze v českém vzdělávacím systému a možnosti přístupu ke vzdělání sociálně znevýhodněných dětí a studentů, k nimž patří právě romské děti a studenti. Překonají tak dlouhodobý handicap dosáhnout na kvalitní vzdělání a stát se rovnocennou součástí společnosti.
  • Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola za dlouhodobé systematické kvalitní vzdělávání Romů, drží si stále dobrou úroveň, ze které neslevuje. Od devadesátých let zde získaly vzdělání stovky Romů, a následně i pracovní příležitosti. Školou prošla spousta romských osobností, které se dál věnují nejen romským tématům.
  • Sociální podnik Černý Most s.r.o. za to, že dává sociálně vyloučeným lidem příležitost prosadit se ve svém okolí, zajišťuje práci dlouhodobě nezaměstnaným s odborným dozorem, mentoringem, supervizí, jejich práci propaguje a pomáhá při dojednávání dalších prací. Zajišťuje bydlení komunitní správou bydlení a zvyšuje vzdělání v komunitním centru. Klienti a jejich rodiny tak dostávají komplexní péči.

A tady bych se, přátelé, pozastavil . Nominovanou firmou je Sociální podnik Černý Most s.r.o. Když se ale podíváme do Nominační poroty, tak ejhle, koho to tam nevidíme? Jožka Baláž – SP Černý Most!!! Takže majitel navrhované firmy zároveň sedí v Nominační porotě?!!! Střed zájmů? Ale kde že!!! Kdo by si na to dovolil v tomto případě poukazovat?!!!

No a máme tady pár foteček ze slavnostního večera předávání cen. No koho já to tady nevidím?! Světe div se!! Radek Banga!!! Pro jistotu přikládám fotečku ze slavnostního večera. Je jich v celku více než dost na samotných stránkách nadace. Tak dám foteček více, ať vidíte tu partičku, která za tím stojí.

No a dáme to celé do jedné kupy. Rád bych se podíval na hospodářské výsledky Roma Spirit , její donátory apod. K nahlédnutí jsou Výroční zprávy. S malým ale podstatným nedostatkem. Od roku 2002 do 2005 je zde pouze uvedeno, koho nadace podpořila. Žádný údaj účetní! Roky 2006,2007,2008, 2009 zde pro jistotu nejsou vůbec a najednou od roku 2010 náhle nadace hospodaří se základním jměním 29 000 000,- Kč, což ji činní roční úrokový výnos zhruba v částce 600 000,- Kč a nadále tento výnos z úroků stoupá. Pak se náhle čísla v roce 2013 někam vytratí a od roku 2014 je vše jinak, výnos z úroků už je pouhopouhých 400 000,- Kč, ačkoliv jmění nadace před dvěma lety bylo téměř v hodnotě 30 000 000,- Kč a výnos z úroků činil téměř 800 000,- Kč. Jak jsem řekl, čísla v roce 2013 nejsou, nicméně výnos za tento rok klesl téměř o polovinu. Ale v roce 2014 je základní jmění opět 29 000 000,- a na účtě nadace je částka k 1.1.2014 ve výši 805 624,58 Kč a na konci roku zůstatek 1.179,76 Kč . nadace však na konci roku 2014 má na dalším novém účtě 905.124,85 Kč

O čem tedy mluvím? Z ničeho nic se někde objeví 29 000 000,- . Ty nikdo nepotřebuje, jsou základním jměním nadace a každý rok vytvářejí zisk v podobě úroků.

No ponechme stranou tato diskutabilní čísla a otázku, co se odehrálo v roce 2013.

Do jedné kupy je potřeba dát večer vyhlašování cen Roma Spirit. Jak jsem napsal, v kolonce příjmů nadace jsou vždy pouze příjmy z úroků základního jmění. No a kdo tedy každý rok platí tuhle šaškárnu?! Kouknem se tedy třeba na rok 2015. Zcela dole máme větičku.

PARTNEŘI

Děkujeme za finanční podporu nadaci Bader PhilantropiesNadaci ČEZ, společnosti ČEPS, a.s. a Velvyslanectví USA v České republice.

Hlavní mediální partner: Česká televize

Mediální partner: Romea.cz+

Pro jistotu mrknu ještě na rok 2016

Děkujeme za finanční podporu nadaci BADER PHILANTHROPIES, Ministerstvu kultury ČR a Velvyslanectví USA v Praze.

Hlavní mediální partner: Česká televize

Mediální partner: Romea.cz

No a jsme u jádra problému!!! Jak sama nadace píše, děkujeme za finanční podporu ….bla, bla, bla

a co čteme : Ministerstvo kultury ČR, Česká televize, Romea.cz,  atd, atd

No jo, ale to se bavíme o finanční podpoře přímé, tedy že někdo to cáluje, a také nepřímé přes dotace do subjektů – Romea.cz, bavíme se tedy o tom, že jelikož nadace Roma Spirit nevykazuje platby těchto skopičin ve své výroční zprávě, cálují výše zmiňovaní!!! Ale to je omyl, cáluje daňový poplatník!!!

Přísavka v podobě Radka Bangy v rámci jeho vystoupení tomu všemu dává jen cejch!!!

Takže toliko, přátelé, jeden z příkladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 2,429 total views,  1 views today

Reklama
Insert Ads Here