Kde to jsme? Vykonavatelé exekutorů pod ochranou policie šlapou po zákonech, soudních judikaturách a právu s provoláním výkonu práv. Jakého?

Další čerstvá zpráva z Českého Kocourkova.

Vykonavatelé exekutorů si dělají co chtějí, naprosto ignorují zákony, závazné soudní výnosy a právo a to vše pod ochranou Policie České republiky.

Vím, že Policie ČR již v dřívější době uzavřela naprosto mimo-zákonnou smlouvu o policejní asistenci při výkonu exekucí s Exekuční komorou. Jenže světe div se, zřejmě nemá být jejím obsahem dodržování zákonnosti pro všechny, ale naprosto jednostranná ignorace práva a naprosto jednostranná ochrana exekučních vykonatelů, bez ohledu na to, jakým způsobem svou činnost zcela nezákonně vykonávají a dopouští se trestných činů.

Ptáme se, proč Policie nekoná svou povinnost, ale ochraňuje zcela zjevně jen exekuci vykonávající zločince, kteří šlapou nejen pro zákonech, právu a dokonce po soudních judikaturách? Jak to, že Policie ČR nechrání občany, pokud exekuční vykonatelé páchají před zraky asistujících policistů hned několik trestných činů, od zneužití pravomoci veřejného činitele až po omezování osobní svobody, poškozování cizích práv a fyzického násilí, páchaného vykonateli exekucí, dokonce na nezúčastněných osobách?

Tak takto ne, páni policejní úředníci, taková asistence zločinného jednání je rovněž zneužití pravomoci a spolupachatelství na spáchaných trestných činech. Neumí snad vedení Policie vydat závazné metodické pokyny svým příslušníkům? Považuje snad tichou smlouvu s exekuční komorou za víc než zákony a soudní výnosy?

Takže, co dodat? Případ je zařazen tímto na seznam šetření Občanské Policie, spolku pro ochranu občanů před politickými a úředními zločiny a nebude se zabývat jen konkrétním případem, bude se též zabývat, kdo podepsal a v jakém znění tichou dohodu s exekuční komorou, bude se zabývat tím, proč Policie ČR nepostupuje tak, jak má, s vyhodnocením návazností a podáním trestního oznámení v celém řetězci příčin i důsledků. Máme vás už plné zuby.

Očekáváme od Policie ČR okamžité řešení situace a to v podobě závazného metodického pokynu pro policisty ve výkonu služby, asistující u exekucí, ve kterém budou řádně proškoleni a instruováni, jak mají postupovat a patřičně zveřejnění stanoviska vedení PČR k takovýmto excesům za asistence Policie ČR.

Výkon exekutorských vykonavatelů za mlčícího souhlasu Policie ČR byl navíc mim bydliště u úplně cizí osoby. Záznam je pořízen a publikován cestou ČAP a DNPD, ve spolupráci s Občanský Týdeník, Občanské Televize a vznikajícího spolku Občanská Policie.

 

 

 

 

 5,166 total views,  1 views today

Reklama
Insert Ads Here