Moravské Las Vegas 3 – Jak si občané prosadili svou

Zastupitelé se sešli, aby jednou provždy rozhodli v záležitosti hracích automatů

Dne 9.2.2017 v 17 hodin se konalo zasedání zastupitelstva města Chropyně ohledně problematiky hazardu. Pro ty, co předchozí články neviděli, podotknu, že o zákaz hazardu se pokouší někteří zastupitelé již od roku 2013. Na včerejší datum tak bylo svoláno zastupitelstvo, aby se shodlo na konečném řešení, ohledně případného zákazu, regulace, či ponechání hazardu v našem městě. V sále městského kulturního domu se sešlo asi 250 lidí.

Včerejší zastupitelstvo zahájil pan Juřena. Zastupitelů bylo přítomno šestnáct. Poté předal slovo nadporučíku Šimčíkovi, který podal zprávu o kriminalitě v našem městě za rok 2016. Při porovnání s rokem 2015 se kriminalita v roce 2016 snížila. Také informoval o posílení hlídek na veřejných shromážděních, kvůli možným teroristickým útokům. Kromě toho zmínil, že polovina řidičů na Kroměřížsku přistižených za volantem pod vlivem omamných látek byla z Chropyně. Osobně považuji tuto situaci za velmi alarmující.

Poté se slova ujal pan Mgr. Vlasatý. Přednesl návrh okamžitého zákazu technické hry a binga na území Chropyně. Také poukázal na neuvážené investice, které, dle jeho názoru, mohlo město investovat jinak a lépe. Poté položil radě města řečnickou otázku. Následoval spontánní potlesk přihlížejících lidí. Také podotknul, že zatímco v jiných městech by si ničit majetek či okrádat lidi nedovolili, u nás mají pocit anonymity, dojezd policie trvá dlouho, tudíž si může dovolit více.

Po panu Vlasatém se k mikrofonu postavila paní Ing. Sigmundová. Uvedla nám pár čísel, jak podotkla.

  • Největší riziko spočívá v non-stop provozech. Ať už se jedná o bary, herny, nebo jiné objekty.
  • Kriminalita v roce 2016 oproti roku 2015 klesla.
  • 5% dospělých je závislých na hracích automatech, z toho 1,9% jsou problémoví hráči.

Paní Sigmundová také podotkla, že by se zastupitelstvo nemělo rozhodovat s emocemi, ale s chladnou hlavou.

Dále se ujal mikrofonu pan Ing. Blažek, který nám přednesl výsledky jeho návštěv dotyčných heren. Bohužel jsem nestihla přesně zaznamenat data, časy a výsledky, ale ve zkratce zastihl velmi málo hráčů, tj. jednoho nebo žádného. Kromě toho podotknul, že 400 lidí, kteří podepsali petici, je podle něj malý vzorek názoru obyvatel Chropyně. Ze cca 4 100 voličů je 400 lidí pouhých 10%. Kde jsou tedy názory ostatních?

Poté vystoupil pan Kalinec, který navrhl uspořádání referenda, kde by se občané mohli jasně vyjádřit, zda hazard ano nebo ne. Tato možnost se líbila pár dalším zastupitelům.

Dále se ujal mikrofonu pak Macháček, který argumentoval, proč nebyl hazard schválen již minulým zastupitelstvem. Chyběla potřebná legislativa a v okolních městech hazard také byl. Dnes je však situace jiná.

V okolí je hazard zakázán, v těchto městech jsou billboardy, které lákají na hernu do našeho města. Naplnily se obavy ze zvýšení koncentrace kriminálních živlů v našem městě. Dále řekl, že se mu nelíbí, že toto téma bylo již na zasedáních v červnu, září i prosinci a přesto nebylo toto téma řádně prodiskutováno. Mimo jiné, tři dny po happeningu proti hazardu byl jeho dům vykraden. Náhoda? Možná ano. Možná ne.

Slovo dostali i občané – a měli co říct

V této části diskuze již dostali slovo také občané. Vystoupila například pětaosmdesátiletá paní Smékalová, která jako bývalá učitelka ve školce poukázala na negativní dopad hazardu na rodinný život.

„Nechtějme víc nešťastných rodin, kde rodiče dají přednost hazardu před dětmi!”

Pan Mgr. Bajgar se také vyjádřil pro zákaz heren. Líbil se mu také ale i nápad s referendem. Sám přidal své svědectví, že se v ranních hodinách kolem heren potulují ne zrovna příjemné skupinky lidí.

Paní Rapantová zase poukázala i na jiné problémy které by se měli řešit.

„Také jsem se byla podívat v hernách. Větší problém, než hráči jsou podle mě ti, co tam popíjí, ruší noční klid, mají narážky na lidi. Měli bychom se zaměřit nejen na automaty, ale i na hospody. Hospod je tu taky docela hodně. Pokud plošně zakážeme hazard, tak bychom se měli zaměřit i na alkoholismus, to je také problém.”

Občan pan Meduna se opřel do paní starostky:

„Paní starostka, to je Plešovačka. Kdo je odchovanej v Chropyni, tak nemůže podporovat hazard. Paní starostka je vyfocená v každém zpravodaji.”

Tato slova lidé odměnili potleskem. Třikrát. Také ještě padla slova jako:

„Pokud se bojíte zaujmout nějaké stanovisko, rezignujte a uděláme nové volby!”
„Tak si ten hazard nastěhujte do Plešovce!”
„Že se jdete párkrát podívat do herny nic neřeší, nebydlíte tam, nevíte co se děje v noci.”

Vystupovali další a další lidé, bydlící v blízkosti heren.

„Bydlím na kanárech, tmavší lidi – no dobře, cikáni, prohledávají zahrady, lozí přes plot a kradou dřevo. Kdo tam nebydlíte, tak nevíte co se děje! Proč říkáte kriminalitu za rok 2015, když herna je tady otevřena měsíc?”

Slečna Vinklerová zase podotkla, proč pan Blažek šel do heren ve dnech po výplatě a nebo před výplatou (20. a 7. dne v měsíci). Má zkušenosti s Českou poštou, a ví, kdy bývají vypláceny dávky. Tito sociální lidé často dávky utratí v prvních dnech po výplatách.

Dále se k tomuto tématu poznamenalo, že nemohl být v herně na Rackovi v 1.45 ráno, kdy má zavřeno. A také, pokud potkal v herně 0 hráčů, proč tedy herny v našem městě máme? Také bylo poukázáno na problém policie. Do Chropyně jezdí až z Hulína. Na to odpověděl stále přítomný nadporučík Šimčík, s tím, že jejich početní stavy neumožňují rychlejší reakce. Mají totiž jednu hlídku na území od Záhlinic až pod Záříčí. Když tedy mají výjezd a ozve se další případ, snaží se dojet co nejrychleji, nebo poslat nejbližší hlídku.

Stálo by za uvážení, zda v Chropyni policejní služebnu opět nevybudovat. Například místo předražených kamer, které stejně nezabírají dostatek prostoru a obraz není příliš kvalitní. Za stejné peníze mohla být zbudována služebna v Chropyni, možná i pár měsíců fungovat. Navíc by se vytvořila nová pracovní místa a ulehčili bychom jak Hulínským, tak i Kroměřížským policistům. Tento argument či návrh bohužel však na zastupitele nepadl.

V této části zastupitelstva se již situace natolik vyhrotila, že zastupitelé pouze poslouchali, ani neodpovídali na dotazy a jen stereotypně vyvolávali další lidi, kteří se hlásili do diskuze. Dali jsme jim svou nelibost najevo, že neodpovídají na dotazy a podněty občanů, ale nic to nepomohlo. Nejspíš již byli unaveni z již dvouhodinového jednání.

Jak tedy dopadlo hlasování?

  • První hlasování se týkalo návrhu o referendu, které podal pan Kalinec.

Pro: Rapantová, Langrová, Sigmundová, Hrabalová, Kalinec, Blažek, Juřena.

Proti: Bajgar, Charvát, Supová, Vlasatý, Štěpánek, Macháček, Novotný, Hloušek a Krejčíř.

  • Ve druhém hlasování se jednalo o regulaci hazardu – více méně situace ponechána tak, jak je. Návrh paní Sigmundové.

Pro: Rapantová, Blažek, Langrová, Juřena, Sigmundová, Hrabalová

Proti: Bajgar, Kalinec, Charvát, Štěpánek, Macháček, Vlasatý, Supová, Krejčíř, Hloušek, Novotný,

  • A ve třetím a konečném hlasování se jednalo o plošný zákaz technické hry a binga na území města Chropyně. Nutno podotknout, že název vyhlášky musí odpovídat jistým předpisům, a proto měl návrh v názvu regulace hazardu, i když se jednalo o zákaz. Přítomným občanům to nebylo jasné, a tak se ozvali, načež to pan Vlasatý osvětlil a uklidnil je, že se opravdu jedná o zákaz.

Pro: Bajgar, Kalinec, Charvát, Štěpánek, Macháček, Vlasatý, Supová, Hloušek, Krejčíř, Novotný

Proti: Juřena, Sigmundová, Blažek, Hrabalová

Zdržela se: Langrová, Rapantová

Kdy herny skončí?

Toto byla poslední otázka, která na zastupitelstvu padla. Bylo vysvětleno, že město musí podat podnět o svém rozhodnutí na ministerstvo financí. To spustí správní řízení o zrušení herny. Firma se však může odvolat, což by trvalo pár měsíců, cca 4 měsíce, maximálně půl roku.

Jak již řekl pan Vlasatý, je potvrzeno z ministerstva financí, že městu nehrozí žaloba od provozovatele herny, v případě schválení obecné vyhlášky o zákazu hazardních her na území našeho města. Vyhláška vstoupí v platnost patnáctým dnem ode dne schválení.

 

První část zasedání:

 

Druhá část zasedání:

 

Zde jsou odkazy na předchozí články k tomuto tématu:

http://www.obcansky-tydenik.cz/moravske-las-vegas-2-protest-proti-hazardu-v-chropyni/

http://www.obcansky-tydenik.cz/moravske-las-vegas-aneb-hazard-dnes-frci/

Zdroj:

http://www.muchropyne.cz/content/files/zastupitelstvo-mesta/1418/16/bod1.pdf

 

Za Lužňáky a Mladé vlastence,

Gabriela S.

 

 3,861 total views,  1 views today

Reklama
Insert Ads Here