Něco je špatně, chtělo by to opravit.

logo_150pxIniciativa Česká občanská nezávislost pod názvem A DOST!!! Republiku zpět občanům … vzniká na základě stále zhoršující se situace nás, obyvatel Čech, Moravy a Slezska, kdy za 23 roků se pod státní správou v rukou politické mafie, vládnoucí našemu státu, dostává až za hranici únosnosti. Vzhledem k tomu, že se to týká i mne, mé rodiny, dětí, blízkých i přátel, snažím se přispět tímto o zjednání nápravy.

Česká občanská nezávislost je svobodné a volné seskupení lidí, občanů stejného názoru a vůle zastavit rozrůstající se moc politických mafií napříč spektrem, zastavit hru politických kariéristů a plíživý fašismus z dílny kterékoliv vládnoucí, pseudo-opoziční nebo demonstrativní pouliční mafie. Preferujeme osobní občanskou demokracii, osobní názor a odmítáme jakoukoliv politickou stranu. Politická strana je stejná zájmová skupina jako každá jiná. Tedy ideologie vlastního prospěchu a zájmů, nikoliv společného zájmů občanů.

Realizovat opravu celého státu lze legitimně cestou parlamentu podle Ústavy ČR pouze tehdy, bude-li mít zákonodárná moc poslanců 2/3 většinu hlasů. Jedině potom lze zrušit a opravit mafiánské zákony, zakotvit do Ústavy nezměnitelná a trvalá práva občanů, omezit moc korporací, banksterů a politických mafiánských skupin, vrátit stát občanům, narovnat platy, dostatečné a důstojné důchody a hodnoty ve společnosti, vytvořit kvalitní zdravotní i školskou péči, zajistit bezpečí státu i občanů a důstojné prostředí pro pracující, poctivé občany a důsledně a účinně trestat kriminální živly v jakémkoliv postavení či zamezit spekulantům žít na náš úkor.

Česká občanská nezávislost navrhuje jedinou, první a poslední, demonstraci občanské síly v nejbližších volbách a to tak, aby bylo dosaženo 2/3 volebního výsledku ve prospěch České občanské nezávislosti, aby mohla zjednat nápravu.

Chceme přispět k celkovému občanskému vědomí, že tato země je naše, tato země je i našich dětí a jejich dětí a ne politických zaprodanců, kteří se zmocnili moci nebo se jí zmocnit teprve chtějí.

Chceme pouze, abyste si přečetli naše stanoviska a názory. Nechceme vás vyzývat k nekonečným demonstracím ani revolucím. Chceme jen, abyste tuto inciativu podpořili v příštích volbách, pokud se vám bude zdát dostatečná a slibujeme, že ty další volby budou už čistě občanské, na principu vaší přímé volby bez politických stran a mafií a že už ani jediný zákon nepošlape Ústavu ani Vaše práva, protože příští zákony budete schvalovat už jen Vy sami přímou demokracií v občanském referendu.

Tisíce bezdomovců a lidí žijících na hranici chudoby dokázaly vytvořit u nás vládnoucí skupiny politických mafií. Velkou část lidí tohoto národa plíživým způsobem dostaly do existenčních problémů tak, že mají problém uživit své rodiny v otrocké závislosti zadlužení nebo úmorné práce za směšnou mzdu. Něco je špatně. Je třeba to opravit.

Důchody lidí, kteří řádně vedli své rodiny, vychovali děti a celý život poctivě pracovali jsou většinou pod existenčním minimem. Živoří a dožívají své životy doslova zneuctěni společností výší svých důchodů. Dožívají často osamoceni a odloženi, protože jejich rodiny se mnohdy ani nemohou o ně postarat pro časově nekonečnou dřinu, aby se vůbec uživili. Politické mafie a jejich systém z nich vytvořil téměř nežádoucí odpad toho, čemu říkají dnešní společnost. Něco je hodně moc špatně. Je třeba to opravit.

Výše odměn a platů za práci pro většinu jsou směšné, stačí kolikrát jen na základní přežití, na rozdíl od ostatních států takzvané civilizované společnosti, mezi které prý údajně patříme. Společenské měřítko odměňování a hodnot práce je deformováno ve prospěch bulvárních celebrit, zájmových skupin, banksterů, politické mafie a jejich přívrženců. Bohužel na úkor ostatní většiny národa. Pomalu a jistě se stáváme novodobými nevolníky současného politického systému. Něco je špatně. Je třeba to také opravit.

Výše životních nákladů, potravin, nájmů, energií, daně, nepřímé daně a vymáhání dalších mafiánských povinných poplatků za „kde co“ proti směšným příjmům občanů se stupňuje do neúnosné míry. Pro mnohé je to likvidační jak v občanské tak podnikatelské oblasti. Mladí lidé ztrácí perspektivy a motiv zakládat rodiny a vychovávat děti díky nestabilní a zhoršující se celospolečenské situaci. Říkají, do čeho bychom je přivedli? Do tohoto společenského marastu? Tady je také něco špatně. Je třeba to opravit.

Profesně zdatní občané, odborníci, specialisté, mladí a vzdělaní této země odchází za důstojnějším životem a lepším ohodnocením do zahraničí. Tento státní systém místo, aby je řádně ohodnotil, vytvořil podmínky pro důstojný život a udržel ve své vlastní zemi, je znehodnocuje a nechá odejít. Místo toho v naší zemi živí nadnárodní korporace, zájmové skupiny vyvolených, podivné neziskovky, spoustu chapadel svých politických ambic a zájmů, živí sociálními dávkami příživníky a lemply, lidi co nikdy nedělali a dělat nebudou, cikány a v neposlední řadě i muslimské migranty. Na vážně nemocné občany a jejich děti se potom mnohdy skládá v soukromých sbírkách celý národ pod pláštíkem nadací. Je to tak správně? Ne, něco je špatně a také je třeba to opravit.

Nevolník ve středověku platil desátky, desátý díl z jeho výdělku. Dnes platíme daň z příjmu 15 a více %, ze zdaněných peněz platíme další daň DPH 15% a 21%. V mnoha případech platíme ještě další vysokou daň spotřební, k tomu nepřímé daně za televize, cédéčka, poplatky za rádio, znovu poplatky za autorská práva celebrit ochranným svazům autorským, daň ze silnice, z vody, daně za žádosti na úřady, daně za stavebních povolení, daň za parkování, daň z okapu, daň z majetku, z převodu auta, nemovitosti, zápisu do katastru, tam či onam, poplatkovou daň v lékárnách, daň z darů atd. A je mnoho dalších vynucených plateb na samostatnou kapitolu. Nevolníky jsme stále, je jedno jestli patříme baronovi odněkud, nebo jsme nevolníci státu někde, který si přivlastnila a ovládá politická mafie pod pláštěnkou prý údajné demokracie. Něco je špatně, s demokracií to nemá nic společného. Jenom to tak navenek vypadá. Chtělo by to opravit.

Výchova dětí a mládeže dnes v tomto státě postrádá jakákoliv základní morální pravidla, koncepce a hodnoty občanského státu. Systém tohoto státu přetváří naše děti na pseudo-vzdělance, kteří ale většinou nic neumí, jsou ve velké části neupotřebitelní, bez morálních zásad, deroucí se vpřed, aniž by věděli kam. Systém z nich vyrábí moderní konzumenty a otroky, zavislé na státu, respektive na vládnoucích mafiích podporujících kdejaké úchylky, pedofily nebo exhibicionisty místo lidských tradičních hodnot. Vytváří systém, z kterého se nejde vymanit, kdy člověk nemůže nic, než jen žít připravené schéma škatulky moderního fašismu vládnoucích skupinek a korporací. Je jedno v jaké barvě. Ano, je to moderní fašismus, vláda zájmových skupin. Něco je opravdu špatně. Chtělo by to opravit.

Stát, který patří občanům a lidé si jej zřídil, aby jim sloužil je v nenávratnu „ten tam“. Dnes máme stát, který vlastní své občany a nutí je dělat to, co stát potřebuje. Státu se ale zmocnili mocenské politické skupiny a zneužívají ho ve svůj i cizí prospěch. Dnes již zcela okatě a bezostyšně. Na úkor tohoto národa, na úkor této země a vašich dětí. Něco je špatně. Chtělo by to opravit.

Jen jedna cesta vede k tomu, aby se toto vše mohlo dát do pořádku, aniž by musela být občanská válka, nepokoje a chaos. Je nezbytně nutné vyhrát ve volbách více jak 2/3 většinou, aby se Ústavně dal celý tento stát opravit, vrátit do rukou občanů, ve prospěch občanů, tak jak to má být. I tak to bude cesta na dlouhou trať a i tak nemusí být vyhráno. Vše co máme musíme umět ubránit. Pokud ne, vždy se najde spousta mafiánů, co nám to chce vzít, co nám chce poroučet a řídit život.

A co máme? Zatím máme svou vlast a to je země kde žijeme. Máme své rodiny a děti. Máme svůj majetek. A chceme, aby to tak zůstalo. Jsme takoví jací jsme. Všichni máme někde v koutku duše hřích a nikdo nejsme někde bez viny. To však není podstatné. Podstatné je to, čím chceme být teď a čeho chceme dosáhnout. Já chci být svobodný člověk, mít rodinu v bezpečí, chci svůj majetek a svá práva. Proto chci mít i schopnost bojovat za svá práva, abych to uměl bránit. A co vy? Budete čekat až někdo za vás váš boj vybojuje? Ale jenom 2/3 volebních hlasů to mohou dokázat, opakuji, pokud nechceme občanskou válku nebo zůstat moderními otroky.

Česká občanská nezávislost je přímá iniciativa občanů, nechceme vyvolávat žádnou spontánní davovou hysterii, i kdyby úspěšnou, kdy se bezprostředně k moci vyškrábou zas jen další karieristé a další mafie. Chceme s rozvahou opravit podmínky ke svému životu a životu našich dětí. Chceme je opravit zákonnou cestou a práva občanů jasně zakotvit do nové Ústavy této země, kdy tato nová Ústava bude zaručovat všem důstojné podmínky k životu a žádný, opravdu žádný politický kariérista nebude moci vymýšlet hloupé ani prospěchářské zákony nebo zneužít mocenské síly státu. Zákony by mělo schvalovat občanské referendum s heslem „ Občané, svůj život ve svých rukou“. Vše je v rukou nové Ústavy, kterou může schválit jen 2/3 většinou vítěz voleb. To Vám ale žádná politická strana nenabídne a neudělá. Proč by si podřízla větev pod sebou?

Že iluze? Ve Vašich rukou je, že to iluze být nemusí. Nic složitého, co by nedokázal každý volič pochopit, v tom není. Nepotřebujeme společně žádné stovky milionů na volební kampaň. Úplně stačí, když si to mezi sebou řekneme, pochopíme o co tu jde, proti komu stojíme a vynecháme mediální masáže a plané sliby těch, co nás tady už dvě a půl desetiletí obelhávají, planě slibují a bezostyšně lžou, aby mohli dále parazitovat na nás, našem majetku, svobodě a státu, který nám ukradli. Jednoduše stačí, když nedáme hlas žádné politické mafii, stačí když dáme hlas sami sobě a vezmeme si zpět, co nám ukradli a chtějí krást dál.

Dovětkem bych řekl, že je také podstatné, hlavně v zájmu našich dětí, vnímat neustále se stupňující válečné štvaní a hrozby dalšího světového válečného konfliktu v zájmu celosvětových banksterů, které provádějí loutkové vlády této celosvětové mafie. Tedy i ta naše. Pevně věřím, že každý rozumný člověk v žádné zemi žádnou válku nechce a že z ní pro nás nic dobrého neplyne. Spojené ruce tedy nejsou jen symbolem v naší zemi, ale věřím, že i po celém světě proti mafii, která chce mezinárodně ovládat svět, nás, naše životy i majetek. V případu, že by nastala skutečně válka, pamatujme, že v ní nebudou umírat debilové, mafiáni, banksteři, političtí „šmejdi“, ale ti nejlepší z nás a především naše děti. Takové riziko tu je, neustále se stupňuje. Podceňovat jej by byl obrovský hazard s námi, s našimi rodinami a dětmi.

Děkuji těm, kteří to dočetli a věnovali článku pozornost. Převzetí článku v původním znění povoleno.
Jindra Tichý st. 22.10.2016

 

915 total views, 2 views today

Reklama
Insert Ads Here