Něco málo k šermu

Boj mečem se vyvíjí již několik staletí od dávného starověku a patří do kategorie boje se zbraní. Postupem vývoje se modernizují technologie výroby, použití materiálů i techniky boje. Jasným příkladem je rozdílnost východního – zejména japonského – a evropského šermu, a to nejen kulturou a náboženstvím. Vzhled zbraní, techniky boje a jejich životní cesta se liší, ale nejsem historik, abych si dovolil tvrdit nepřesnosti, proto se jim vyhnu.

V Evropě se vzestup šermu nejvíce odrazil na viditelné proměně zbraní. Mohutné gotické zbraně prošly změnami k jemnějším křivkám kordů, rapírů a fleretů, u nichž se rozšířila výuka šermu nejen u dvora a nižší šlechty. Doba renesance a baroka inspirovala vznik disciplíny naší moderní doby, šerm sportovní. V Japonsku historie inspirovala ke vzniku sportovní disciplíny Kendó, které má své počátky již v 15. a 16. století.

Ve 20. století vznikla v České Republice odnož nazývaná historický šerm. Své největší slávy dosahovala na přelomu tisíciletí a po něm. V této době přišel i rozmach výuky podle starých historických učitelů, jako jsou například Ott, Jörg a Lew, předchůdci  Johannes a Hans Talhofferů. V Norimberku je uchována údajná kopie rukopisu Johanese Talhoffera o šermu ze 14. století. Hans Talhoffer v 15. století přišel s Gothaer kodex, Ambrasser kodex (díla zaměřená na výuku boje chladnými zbraněmi). A v 80. letech 20. století vyšlo jeho 3. dílo v českém překladu, a to díky Gustavu Hergsellemu. Další jména z historie, která pomáhají se přiblížit dobové výuce, ať již malbami nebo texty, jsou například: Agrippa, Albrecht Dürer, Meyer Joachim, Georg Deckinger, Marozza, Jakob Sutor, Hanko Dobringer, Sigmund Ringeck, Johann(it) Liechtenauer a další. V České Republice přispěli k rozšíření šermířského umění zejména Peter Koza, který byl krátce žákem spoluzakladatele československého sportovního šermu, jmenoval se Josef Benedik. Další neméně důležitou osobností českého šermu je Pavel Plch, který v roce 1953 založil oddíl sportovního šermu AMU Praha. Jeho záměrem bylo sloučit scénický a reálný šerm pro divadelní scénu.

V novém tisíciletí se u nás rozšířila sportovně bojová disciplína – HMB, či BOTN – Battle of the Nations. V roce 2014 v České Republice existuje již několik týmů a účastní se nejedné mezinárodní soutěže. V roce 2015 se v ČR pořádalo mistrovství světa v HMB.

Z knihy Bojový šerm, která prochází korekturou. Autorem knihy Jindřich Tichý ml.

Jindřich Tichý ml.

 

1,102 total views, 1 views today

Reklama
Insert Ads Here